LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Degne ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

a'sa

 • (Tekili: Asâ) Değnekler, sopalar, bastonlar.

arda

 • Vaktiyle bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek.
 • Nişan almak için dikilen değnek.

asa / asâ / âsâ / عصا

 • Değnek. Baston, sopa.
 • Değnek, sopa, baston.
 • Baston, sopa, değnek.
 • Değnek, baston.
 • Değnek, sopa. (Arapça)
 • Derviş değneği. (Arapça)

asa-yı inkar / asa-yı inkâr

 • İnkâr değneği. Kabul etmeme.

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

celd

 • Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır.
 • Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle "celde" adını almıştır.

celde

 • Fık: Suç işleyen birisine kamçı veya değnekle bir vuruş.

çevgan

 • Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek. (Farsça)
 • Baston, ucu eğri değnek. (Farsça)

cilm

 • Üzüm çubuğundan kestikleri değnek.

çub

 • Ağaç değnek, sopa. (Farsça)
 • Çöp. (Farsça)

çubek

 • Değnek, sopa. Davul tokmağı. (Farsça)

dehn

 • Değnekle vurmak.
 • Yağmurun, yeri ıslatması.
 • Bir şeyi yağlamak.
 • Bir kimseye münâfıkane muâmele etmek.

dest-var

 • Çoban değneği. Baston. (Farsça)
 • El bileziği. (Farsça)
 • Ele benzer, el gibi, el kadar. (Farsça)

deste-çub

 • Sopa, değnek. (Farsça)

dur-baş

 • "Uzak ol!" anlamına gelen bir emir. (Farsça)
 • Değnek, sopa, âsa. (Farsça)

hadiye / hâdiye

 • Değnek, asâ, sopa.
 • Su içinden sivrilerek yükselen kaya.

harbe

 • Tar: Kısa mızrak tarzında bir nevi silâhın adıdır. Eskiden "Köylü" adı verilen yangın habercisinin taşıdığı ucu demirli değneğe de harbe denilirdi. Eski tüfekleri doldurmağa mahsus demirden yapılmış âlete de "tüfek harbisi" adı verilirdi.

herek

 • Asmaları, fidanları, fasulye gibi tırmanıcı nebatları bağlamak için yanlarına dikilen sırık, değnek.

hirave

 • Değnek, asâ.

inciza'

 • (Değnek) Kırılma.
 • (İp) Kopma.

inşikak-ı asa / inşikak-ı asâ / inşikak-ı âsâ

 • Değneğin kırılması.
 • Mc: İhtilaf, karışıklık, ikilik. Birliğin bozulması.
 • Değneğin bölünmesi, âsânın ikiye ayrılması; 'ihtilaf ve ayrılıklarla, birliğin bozularak kuvvetin dağılması' mânâsında bir deyim.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

meş'ale

 • Aydınlatıcı âlet. Lâmba, kandil. Ucunda ateş yanan değnek.

meşale / meşâle

 • Ucu alevli değnek.

metarık

 • (Tekili: Mıtrak ve Mıtraka) Mızraklar. Tokmaklar. Çekiçler. Değnekler, sopalar.

miftele

 • Yün eğirmekte kullanılan çatal değnek.

miha

 • Yaş değnek.

mihsarre

 • Bir kimsenin elinde tuttuğu sopa veya değnek.

mikraa

 • (Çoğulu: Mekâri) Davul çomağı.
 • Çoban değneği.

mirbaa

 • Asâ, değnek, sopa.

mıtrak / مطرق

 • (Çoğulu: Metârık) Sopa, değnek.
 • Tokmak.
 • Mızrak.
 • Çekiç.
 • Değnek. (Arapça)
 • Tokmak. (Arapça)
 • Çekiç. (Arapça)

ok

 • Yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır. Ok, silâhın icadından evvel insanlar tarafından kullanılmış ise de, en büyük mahareti Türkler, Araplar göstermişlerdir.

pil

 • Topuk, ökçe. (Farsça)
 • Çelik çomak oyunu. (Farsça)
 • Çadır eteği tutturmada kullanılan küçük ağaç değnekler. (Farsça)

şakk-ı asa / şakk-ı asâ

 • Değneği kırmak. (Farsça)
 • Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak. (Farsça)

şakku'l-asa / şakku'l-âsâ

 • Değneği kırmak; mecâz.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

vakas

 • Boynun kısa olması. Ateşe attıkları ufacık değnekler.
 • İki nisap zekâtın arasındaki zekâtı olmayan hayvanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın