LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Defi ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

belağat-ı beyan / belâğat-ı beyan

 • Açıklama ve ifadenin yerine ve hedefine ulaşması.

defain / defâin / دفائن

 • (Tekili: Define) Defineler.
 • Defineler, örtülü hazineler.
 • Defineler.
 • Gömüler, defineler. (Arapça)

defain-i saadet / defâin-i saadet

 • Mutluluk defineleri.

defn / دفن

 • Gömme, defin. (Arapça)

dermeyan etmek

 • Anlatmak, söylemek, iddia ve defi'de bulunmak. Beyân. İleri sürmek.

gavvas / gavvâs

 • Define arayan dalgıç.

gaye-i dünya

 • Dünyanın amacı, hedefi.

gaye-i hayal

 • Hayalin amacı, hedefi.

genc

 • Define, hazine. Gömülü hazine. Kenz. (Farsça)
 • Hazine, define.

habaya

 • Gizli işler, gizli şeyler.
 • Defineler.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hırs-ı hakiki / hırs-ı hakikî

 • Allah rızası ve âhiret için gösterilen ve gerçek hedefine yönelen hırs.

hums

 • Beşte bir; ganîmetten, mâdenlerden ve bulunan defînelerden beytülmâl denen devlet hazînesine ayrılan beşte bir hisse.

inad-ı mecazi / inad-ı mecazî

 • Gerçek hedefine yöneltilmeyen gereksiz ve faydasız inat.

intişar-ı arzani / intişar-ı arzanî

 • Hedefin sağ veya sol taraflarına düşen mermilerle, hedef arasında kalan mesafe.

kasd-ı ilahi / kasd-ı ilâhî

 • Allah'ın kasdı, isteği, hedefi.

kenz

 • Define, hazine. Yer altında saklı kalmış kıymetli eşya, para veya altın gibi şeyler.
 • Hazine, define.

künuz

 • (Tekili: Kenz) Hazineler. Defineler.

lemeat-ı kast / lemeât-ı kast

 • Amaç ve hedefi gösteren parıltılar.

mahzen

 • Hazine ve define gibi şeyleri koyacak yer.
 • Erzak yeri.
 • Bodrum. Yeraltı.

mahzen ve medfen-i mücevherat / mahzen ve medfen-i mücevherât

 • Kıymetli taşların ve hazinelerin bulunduğu define ve mahzen.

maksad-ı ilahi / maksad-ı ilâhî

 • Allah'ın maksadı, hedefi.

medfen / مدفن

 • Mezar, defin yeri. (Arapça)

mekmene

 • Pusu, gizlenilecek yer.
 • Define, hazine.

meknuz / meknûz

 • Gömülü define, örtülü, gizli. Hıfzedilmiş, mahfuz.
 • Gizli define.

meknuzat-ı hikmet-perver / meknûzât-ı hikmet-perver

 • Hikmetli defineler.

mesil-i garaz / mesîl-i garaz

 • Hedefin, maksadın mecrası, akıntı yatağı.

müfteh

 • Hazine, define.

necs

 • Yerden define çıkarmak.
 • Kuyuyu ayıklamak.

rekiz

 • (Rekz. den) Sağlam.
 • Gizli, gömülü define.

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

tılsım

 • Herkesin bilip çözemediği gizli şey.
 • Gizli sır. Fevkalâde kuvvet ve te'siri hâiz olan şey.
 • Definenin bulunmasına mâni olan mevhum şey.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR