LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Değirmen ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

ajine

 • Değirmen taşı gibi maddeleri yontup düzelten demir alet. Dişengi. (Farsça)

ard

 • Buğday ve diğer tahıllardan öğütülen un. (Farsça)
 • Buğdayı değirmen taşına akıtan oluk. (Farsça)

as

 • Değirmen. (Farsça)

asban

 • Değirmenci. Değirmen sahibi. (Farsça)

asbani / asbanî

 • Değirmencilik. (Farsça)

asiya / âsiyâ / آسيا

 • Su değirmeni. (Farsça)
 • Değirmen. (Farsça)

asiya-ban / asiyâ-bân

 • Değirmenci, değirmen sahibi. (Farsça)

asiya-ger / asiyâ-ger

 • Değirmen yapan, değirmenci. (Farsça)

asiya-seng / asiyâ-seng

 • Değirmentaşı. (Farsça)

asiyab / âsiyâb / آسياب

 • Değirmen. (Farsça)

asya

 • Dünyadaki kıt'aların en büyüğü. (Farsça)
 • Değirmen. (Farsça)

bül'a

 • Değirmen taşının tane dökülecek yeri.

ca'caa

 • Değirmen sesi.
 • İsteklerde zorluk vermek.
 • Devenin çökermesi.
 • Çökmüş deveyi kaldırmak.

cahile

 • (Çoğulu: Cevâhil) Değirmen çarkı.

çark

 • (Çarh-Çerh) Dönen pervaneli tekerlek. (Farsça)
 • Vapur, değirmen ve dolap çarkı. (Farsça)
 • Bir makinenin dönen tekerleği, çok zaman bu tekerlek makineyi çalıştırır. Her çeşit tekerlekli makine. (Farsça)
 • Dönerek işleyen âlet. (Farsça)
 • Koz: Birbiri içinde dönen feleklerden mürekkeb kâinat, felek, efl (Farsça)

erha

 • (Tekili: Rehâ) El değirmenleri.

haras / harâs

 • Hayvanla döndürülen değirmen. (Farsça)

haraş

 • Hayvan ile döndürülen değirmen. (Farsça)

haras-ı harab / harâs-ı harâb

 • Harap olmuş değirmen.
 • Mc: Dünya.

harre

 • (Çoğulu: Hurer) Değirmenin buğday konulan deliği.

horos

 • Tar: Eskiden İstanbul'da ekmekçi, francalacı ve uncu değirmenlerinde mevcut üst ve alt taşlarının bulunduğu ve etrafından hayvanın döndüğü yere, esnaf arasında verilen addır.

hubas

 • Değirmen unluğu.

hury

 • Değirmen deliği.

huzruf

 • (Çoğulu: Hazârif) Fırıldak.
 • Değirmen çarkının birisi.
 • Pervâne.

lüfaze

 • Değirmenin öğüttüğü un.
 • Ağızdan çıkan söz.

lühve

 • (Çoğulu: Lühâ-Lühât) Değirmencinin, eliyle değirmenin ağzına döktüğü tane. (Daha çok hediye, atâ ve hibe mânasına kullanılmıştır.)

mahalletan

 • Çömlek ve değirmen.

merha

 • (Çoğulu: Merâhi) Değirmen yeri.

miceşş

 • El değirmeni.

mihfen

 • Değirmen sepeti.

miltan

 • Yağ değirmeni.

mirades

 • (Çoğulu: Merâdis) Kuyu içinde su var mıdır diye bilmek için bıraktıkları taş.
 • El değirmeni.

mis'ab

 • (Çoğulu: Mesâib) Değirmen oluğu.
 • Havuz oluğu.

mıthan

 • Değirmen.

müdarre

 • El değirmeni.

müvarre

 • El değirmeni.

naur

 • Kanı durmayan damar.
 • Değirmen kanadı.
 • Döndükçe gıcırdayan dolap.

nekkar

 • Ağaçkakan kuşu.
 • Değirmenci.
 • Çok hayırlı.
 • Çok kokulu.

raha

 • Değirmen.

raid

 • Konaklanacak yeri görmek için önceden gönderilen kimse.
 • El değirmeni.

seng-i as-yab / seng-i as-yâb

 • Değirmen taşı.

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

sifal

 • Değirmen altına döşenen deri.
 • Değirmen süpürgesi.

tahanet

 • Değirmencilik.

tahhan

 • (Tahn. dan) Değirmenci, öğütücü.

tahun

 • (Çoğulu: Tavâhin) Su değirmeni.

tavahin

 • (Tekili: Tâhun ve Tâhune) Öğütülmüş şeyler.
 • Su değirmenleri.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

tıhane

 • At değirmeni.