LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Değiştirilmiş ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

iç cebehane

 • Şimdiki askerî müzeye eskiden verilen addır. İç cebehâne tâbiri bilahare "Hazine-i esliha", Üçüncü Sultan Ahmed devrinde "Dâr-ül esliha", daha sonraları da "Harbiye ambarı" olarak değiştirilmiş, en sonunda "askerî müze" şeklini almıştır. (Türkçe)

incil / incîl

 • Allahü teâlânın, Îsâ aleyhisselâma gönderdiği ve sonradan tahrif edilen, aslı değiştirilmiş olan mukaddes kitab.

kütüb-i salife / kütüb-i sâlife

 • Allahü teâlâ tarafından, Peygamber efendimizden önce gelmiş olan peygamberlere gönderilen fakat sonradan tahrif edilmiş, değiştirilmiş olan ilâhî kitablar. Bunlara semâvî kitablar da denir.

mensuh / mensûh

 • Hükmü yürürlükten kaldırılmış. Sonraki hükümle değiştirilmiş dînî hüküm.

muaddel

 • Tadil edilmiş. Eski hâli değiştirilmiş.

mübeddel

 • (Bedel. den) Değiştirilmiş, değişmiş, değişmiş. Tebdil edilmiş.

mugayyer

 • (Gayr. dan) Değiştirilmiş, başkalaştırılmış. Tağyir edilmiş.

muharref

 • (Harf. den) Tahrif edilmiş. Değiştirilmiş. kalem karıştırılmış. Bozuk. İfsâd ederek tahrib edilmiş.
 • Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, bozulmuş.
 • Değiştirilmiş, bozulmuş.

muharrefat

 • (Tekili: Muharref) Tahrif edilmiş ve değiştirilmiş şeyler.

muhavvel

 • Ismarlanmış, değiştirilmiş.
 • Hâvâle edilmiş. Ismarlanmış. Tebdil ve tağyir edilmiş. Değiştirilmiş. Bırakılmış.
 • Değiştirilmiş.
 • Havale edilmiş, gönderilmiş, ısmarlanmış.

musahhaf

 • Yanlışlıkla değiştirilmiş.

müstebdel

 • (Bedel. den) Değiştirilmiş, istibdâl edilmiş.

tebdil edilmiş

 • Değiştirilmiş.

tevrat

 • Hz. Musâ Aleyhisselâm'a nâzil olan kitab-ı mukaddesin nâm-ı celili. (Hakiki Tevrat, Kur'an-ı Kerim ile barışıktır. Şimdiki ise, çok yerleri değiştirilmiş, tahrif edilmiştir. Bu kitabın aslından az bir şey kalmıştır. Aklı başında ve İslâmiyeti, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden Yahudiler de hidayeti seçmi

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın