LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Değerli ifadesini içeren 137 kelime bulundu...

akik / akîk

 • Çoğunlukla kırmızı renkte olan değerli bir süs taşı.
 • Değerli bir taş cinsi.

amit

 • (Çoğulu: Amâmit) Zarif, çeri, değerli kimse.

atik

 • Berrak, saf, temiz, karışmamış, değerli.

ayat-ı mübareke / âyât-ı mübareke

 • Mübarek, değerli âyetler.

ayniyye / عينيه

 • Taşınabilir değerli eşya. (Arapça)
 • Göz hastalıkları bölümü. (Arapça)

aziz / azîz / عزیز

 • Çok değerli, izzetli.
 • Allah'ın isimlerinden biri. Değerli.
 • Ermiş, velî.
 • Değerli, saygın. (Arapça)

azizan / azîzan / عزیزان

 • Değerliler. (Arapça - Farsça)

baha-dar

 • Pahalı değerli, kıymetli. (Farsça)

bayram-ı şerif

 • Şerefli, değerli bayram.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

beyt-i kıymettari / beyt-i kıymettârî

 • Değerli beyit; şiirde iki mısradan oluşan bölüm.

bezadi / bezadî

 • Mavimsi bir cins değerli taş. Küçük yakut.

bezesten

 • Değerli eşyanın satıldığı kapalıçarşı. (Farsça)

bi-baha / bî-baha

 • Bahasız, Çok değerli.

bibaha / bîbahâ / بى بها

 • Çok değerli, paha biçilmez. (Farsça)

bicad

 • Yakuttan daha az değerli kırmızı bir taş. (Farsça)
 • Kırmızı dudak. (Farsça)

biş-baha

 • Pahalı, fiatı yüksek, değerli, kıymetli. (Farsça)

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

büzürgmeniş

 • Yüksek fikirli, fikirleri değerli olan. (Farsça)

cevahir / cevâhir

 • Cevherler, çok değerli olan şeyler.
 • Değerli taşlar.

cevahir-i nüfus

 • Nefisler cevherleri, değerli cevherler olan insanlar.

cevher

 • Değerli taş; değerli mesele.

cevherbaha / cevherbahâ

 • Mücevher gibi değerli.

cihan-değer

 • Dünya, âlem değerinde, çok değerli.

cihan-kıymet

 • Cihan kıymetinde, çok değerli.

cihankıymet / cihânkıymet

 • Dünya kadar değerli.

dest-i damen-i kerimane / dest-i dâmen-i kerîmâne

 • Değerli, yüce el ve etek.

din-i hakkın cevheri

 • Hak din olan İslâmın en değerli cevheri ve özü; iman.

dürer-i ahkam / dürer-i ahkâm

 • İnci tanesi gibi çok değerli hükümler, esaslar.

dürr-i yetim

 • Yetim inci, inci gibi değerli yetim.

eazz / اعز

 • Çok değerli. (Arapça)

ehemmiyet

 • Mühim olma, ağırlık, değerlilik, dikkate değer olma, dikkat ve ihtimam, kıymet, nazar-ı dikkati çekme.

ekrem / اكرم

 • En değerli.

elmas

 • Değerli bir taş.

elmas-ı akide

 • Elmas gibi değerli olan itikad, inanç.

emtia

 • Değerli mallar.

enfal-i ganimet / enfâl-i ganimet

 • Ganimet malları; ele geçen değerli şeyler.

enfes-i asar / enfes-i âsâr

 • Eserlerin en nefisi, eserler içinde en değerli olanı.

ercmend / ارجمند

 • Değerli, saygın. (Farsça)

ercümend / ارجمند

 • Değerli, saygın. (Farsça)

esdaf-ı ayat / esdâf-ı âyât

 • Ayetlerin sadefleri; inci kabuğu gibi değerli olan mahfazaları.

fahir / fâhir / فاخر

 • Değerli. (Arapça)
 • Şerefli, onurlu. (Arapça)

faik / fâik

 • Üstün, üstünde. Diğerinden daha değerli ve üstün. Her şeyin güzide ve a'lâsı. Âli.
 • Başın boyun ile bitiştiği yer.

fazıl / fâzıl

 • Faziletli, üstün, değerli.

feda / fedâ

 • Değerli nesi varsa verme.

ferd-i ferid / ferd-i ferîd

 • Benzeri daha hiç gelmemiş.
 • Hz. Muhammed (A.S.M.)
 • Asrın en yüksek ve en değerli Zâtı. Asırda bir gelen büyük veli.

ferid-i kevn ü zaman / ferîd-i kevn ü zaman

 • Bütün varlıkların en değerlisi ve bütün zamanlarda biricik ve tek olan.

ganimet

 • Savaşta düşmandan ele geçirilen değerli şeyler; büyük nimet.

girami / girâmî / گرامى

 • Değerli, kıymetli, saygın, sayın. (Farsça)

giran-maye

 • Kıymetli ve değerli olan şey. (Farsça)

giranbeha / giranbehâ / گران بها

 • Değerli, kıymetli. (Farsça)

girankıymet / گران قيمت

 • Kıymetli, değerli, pahalı. (Farsça - Arapça)

giranmaye / girânmâye / گران مایه

 • Değerli. (Farsça)

hak-i pa-yi ekremi / hâk-i pâ-yi ekremî

 • Mübarek, değerli ayağın tozu.

hasib / hasîb / حسيب

 • Muhterem, itibarlı, değerli ve soyu temiz kimse. şahsi meziyet sâhibi insan.
 • Muhâsebeci.
 • Değerli. (Arapça)
 • Muhasebeci. (Arapça)

hatt-ı fazılane / hatt-ı fâzılâne

 • Faziletli, değerli yazınız.

hazine-i cevahir

 • Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.

hazine-i hümayun

 • Hazine-i Hümayun'da bulunan savaş eşyasından bir kısmının manevî değeri büyüktü. Diğer kısmının ise maddî değeri fazla idi. (Savaşlarda ele geçirilen kıymetli ganimet, padişahlardan kalmış olan değerli eşyalar gibi.)

haziyy

 • Mertebeli, değerli kişi.
 • Yarış atlarının sekizincisi.

hazret-i resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hazret-i resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

hil'at-i fahire / hil'at-i fâhire

 • Çok kıymetli ve değerli olan kaftan.

hil'at-i hass-ül has

 • Tar: En değerli kumaştan yapılan hil'atler için kullanılan bir tâbirdir. Bu türlü kaftanlar şeyh-ül İslâm, sadrazam ve Mekke şerifi gibi en yüksek derecedeki devlet memurlarına giydirilirdi.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

hulle

 • Değerli elbise.

huzur-u resul-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bizzat huzuru.

ipotek

 • Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin. (Fransızca)

kabr-i şerif

 • Şerefli, değerli kabir, mezar.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

kaht-ı recul

 • (Kaht-ı rical) Adam kıtlığı. Değerli devlet ve siyaset adamlarının yokluğu.

karm

 • (Çoğulu: Kurum) Değerli insan. Kıymetli insan.

kaside-i mübarek

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kaside-i mübareke

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kayyime

 • Müstakim, âdil. Çok değerli.

kehribar / kehribâr / كَهْرِبَارْ

 • Birşeye hızlı bir şekilde sürüldüğü zaman hafif şeyleri kendine çeken değerli bir taş.
 • Elektriklenme kuvvetine sahip olan değerli bir taş.

kelime-i beyza

 • Parlak, değerli söz.

kırat / kırât

 • Değerli metallerin ölçülmesinde kullanılan ağırlık birimi.

kıyemiyyat

 • (Tekili: Kıyemî) Değerli nesneler, az bulunan pahalı şeyler.

kıymet-dar / kıymet-dâr

 • Değerli, kıymetli, pahalı. (Farsça)

kıymetdar / kıymetdâr / قيمتدار

 • Kıymetli, değerli.
 • Kıymetli, değerli.
 • Değerli. (Arapça - Farsça)

kıymetli

 • Değerli.

kıymetli olmak

 • Değerli olmak.

kıymettar / kıymettâr

 • Kıymetli, değerli.

kıymettarlık

 • Kıymetlilik, değerlilik.

kurum

 • (Tekili: Karm) Değerli insanlar. Kıymetli ve değeri büyük kişiler.

laceverd

 • Lacivert.
 • Koyu mavi renkte değerli bir süs taşı.

levha-i mübareke

 • Mübarek, değerli levha.

liyakatmend

 • (Çoğulu: Liyâkatmendân) Değerli, liyâkatli. (Farsça)
 • Faziletli. (Farsça)

liyakatmendan / liyakatmendân

 • (Tekili: Liyâkatmend) Değerli, liyâkatli kimseler, faziletli kişiler. (Farsça)

mahra

 • Değerli ve itibarlı insan.
 • Uygun, münâsib ve elverişli şey.

mal / mâl

 • Bir kimsenin eli altında bulunan değerli şey.

malzeme-i mübareke

 • Bereketli, değerli malzeme.

mana-yı şerif / mânâ-yı şerif

 • Değerli ve şerefli anlam.

mehir

 • Nikâh bedeli; nikâh esnasında belirlenen ve erkek tarafından kadına verilmesi gereken mal, değerli eşya veya para.

meta / metâ

 • Ticarî değer, değerli mal.

meziyet-i zatiye / meziyet-i zâtiye

 • Bir şeyin veya bir kişinin bizzat kendisinde bulunan meziyet ve değerli özellik.

mirac-ı şerif

 • Değerli Miraç gecesi.

muazzez / معزز

 • Değerli, aziz. (Arapça)

mukaddem

 • Zaman ve mekân cihetiyle daha evvel olan.
 • Askerin ön tarafına sevkedilen karakol.
 • Değerli, üstün.
 • Küçükten büyüğe sunulan, takdim edilen.

münfis

 • Ağır, pahalı, değerli.

murassa / murassâ / مرصع

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.
 • Değerli taşlarla süslenmiş. (Arapça)

murassaatlı

 • Değerli taşlarla süslenmiş.

müşerref

 • Şerefli, değerli.

na-dide

 • Az bulunur, çok değerli. Az görülen, görülmemiş. (Farsça)

nadide / nâdide

 • Az bulunur, değerli.

nakdine

 • Hazır ve peşin para.
 • Kıymetli ve değerli mal.

nazar ve teveccüh-ü fazılane / nazar ve teveccüh-ü fâzılâne

 • Faziletli, değerli teveccüh ve bakış.

nefais / nefâis / نفائس

 • (Tekili: Nefise) Değerli, güzel ve beğenilir şeyler.
 • Değerli ve nefis eserler. (Arapça)

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.

nevadir / nevâdir / نوادر

 • Nadir olan değerli eşyalar. (Arapça)

ömr-ü makbul

 • Makbul, değerli ömür.

rad

 • Cömert, eli açık, faziletli, üstün, değerli. (Farsça)

resul-i ekrem / resûl-i ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).
 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-i kerim / resul-i kerîm

 • Allah'ın çok şerefli ve değerli elçisi Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-u ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

resul-ü ekrem (a.s.m.)

 • Allah'ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

revani

 • Değerli, rağbetli revaçlı. (Farsça)
 • Tepside pişirilen irmik veya undan bir tatlı çeşidi. (Farsça)

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

sebeb-i kıymet

 • Değerli oluş sebebi.

sehale

 • Altın, gümüş gibi değerli maddelerin kırıntıları.

semin / semîn / ثمين

 • (Semine) Çok değerli, pahalı, kıymetli.
 • Değerli. (Arapça)

sencide

 • Ölçülmüş, tartılmış, değerli. (Farsça)
 • Tam yerinde söylenmiş söz. (Farsça)

şikar

 • Mc: Değerli, kıymetli.

summaki

 • Gayet sert, değerli ve parlak olan bir taş.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri değerli taşlarla işlenmiş giyecek.

tafralık

 • Kendini olduğundan değerli gösterme, yüksekten atma.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

tefsir-i şerif

 • Şerefli ve değerli tefsir.

tuhfe

 • Hediye, armağan, değerli şey.

ulum-u mühimme / ulûm-u mühimme

 • Önemli ve değerli ilimler.

üstad-ı aziz / üstad-ı azîz

 • Çok değerli Üstad.

varak-pare-i fazılane / varak-pâre-i fâzılâne

 • Sizin çok değerli yaprak parçanız, kağıt parçanız.

vücud-u kıymetdar

 • Değerli vücut, kıymetli varlık.

vücud-u muhterem

 • Saygıdeğer ve hürmete lâyık varlık; değerli şahsiyet.

yaver-i ekrem / yâver-i ekrem

 • Çok değerli, yüksek rütbeli memur.

zevat-ı kiram

 • Muhterem ve değerli zâtlar, büyük şahsiyetler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın