LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dayanak ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

destek

 • Bir şeyin yıkılıp devrilmemesi için, o şeye vurulan payanda, dayanak. (Farsça)
 • Küçük el. (Farsça)
 • Yün ve pamuk gibi şeyleri eğirmeye yarıyan âlet. (Farsça)
 • Dayanak.

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

hilafetpenah

 • Hilafetin dayanak yeri. Halifeliği haiz bulunan, hilafeti koruyan kimse. Halife, padişah. (Farsça)

istinadgah / istinadgâh / استنادگاه

 • Dayanak.
 • Dayanak.
 • Dayanak. (Arapça - Farsça)

istinadgah-ı manevi / istinadgâh-ı manevî

 • Mânevî dayanak noktası.

istinadi nokta / istinadî nokta

 • Dayanak noktası.

istinatgah / istinatgâh

 • Dayanak noktası.

istinatsız

 • Dayanak noktası olmadan.

kaffe-i esbab-ı sübutiye / kâffe-i esbab-ı sübutiye

 • Bir meselenin sağlam dayanaklara sahip olduğunu gösteren sebepler.

kıvam

 • Dayanak, direk, temel.

kuvve-i maneviye-i itikad / kuvve-i mâneviye-i itikad

 • İnançtaki mânevî kuvvet, dayanak.

kuvvetü'z-zahr

 • Dayanak, insanların arkalarını dayadıkları güç.

medar / medâr

 • Dayanak noktası, eksen.

medar olan

 • Dayanak noktası olan, kaynak olan.

medar-ı hayat / medâr-ı hayat

 • Hayat dayanağı, yaşamın dayanak noktası.

medar-ı istinad / medâr-ı istinad

 • Dayanak noktası.

medar-ı nübüvvet

 • Peygamberliğin sebebi, dayanak noktası.

menba-ı istinad

 • Dayanak noktası, dayanılan kaynak.

mesned / مسند

 • Dayanak.
 • Dayanak.
 • Dayanak. (Arapça)
 • Makam. (Arapça)

nokta-i islamiyet / nokta-i islâmiyet

 • (Dayanak noktası olarak) İslâmiyet noktası.

nokta-ı istinad

 • Dayanak noktası.

nokta-i istinad

 • Dayanak noktası.

nokta-i istinat

 • Dayanak noktası.

nokta-yı istinad

 • Dayanak noktası.

penah / penâh

 • Sığınak, dayanak.

püştiban

 • Payanda, destek, dayanak. (Farsça)
 • Yardımcı, muin. (Farsça)
 • Dayanak, destek.

püştivan

 • Destek, dayanak, payanda. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)

sened

 • Dayanak.
 • Delîl, dayanak.
 • Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.
 • Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.

sened-i hakiki ve kat'i / sened-i hakikî ve kat'î

 • Hakiki, sağlam ve kesin senet, dayanak.

sened-i kat'i / sened-i kat'î

 • Kesin senet, dayanak.

siper

 • Arkasında saklanılan şey; sığınak, dayanak.

umde / عمده

 • Dayanak. (Arapça)
 • İlke, prensip. (Arapça)

üss

 • Esas, asıl. Kök, temel.
 • Askerlikte herhangi bir düşman hücumuna karşı esas dayanak olmak üzere önceden hazırlanmış yer.
 • Harb gemilerinin, noksanlıklarını tamamladıkları yer.
 • Mat: Bir sayının hangi kuvvete çıkarıldığını gösteren sayı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın