LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Day kelimesini içeren 103 kelime bulundu...

aşyere

 • Dayanmak. Sürçmek.

binaen / binâen / بناء / بِنَاءً

 • Dayanarak, bu sebeple.
 • Dayanarak, göre. (Arapça)
 • Dayanarak.

bisebat / bîsebat / بى ثبات

 • Dayanıksız. (Farsça - Arapça)

bisebeb / bîsebeb / بى سبب

 • Dayanıksız. (Farsça - Arapça)

canhıraş

 • Dayanamıyacak derecede acı ve keder veren. (Farsça)
 • Dayanılmayacak derecede acı ve keder veren.

cemaat-i mütesanide / cemaat-i mütesânide

 • Dayanışma içinde olan topluluk.

cihet-i isnad

 • Dayanma yönü.

destek

 • Dayanak.

hal / hâl / خال

 • Dayı. (Arapça)

hamul / hamûl / حمول

 • Dayanıklı. (Arapça)

huule

 • Dayılık.

ibtina'en / ibtinâ'en / ابتناء

 • Dayanarak. (Arapça)

iktiham

 • Dayanma, katlanma.

isnad / isnâd / اسناد

 • Dayandırma.
 • Dayandırma, sened gösterme.
 • Söylediği sözü bir başkasına dayandırmak, bir şeyi, birisi için yaptı demek.
 • Hadîs ilminde hadîs-i şerîf metninin sırasıyla kimler tarafından nakledile geldiğini bildirme.
 • Dayandırma.
 • Dayandırma.

isnad eden

 • Dayandıran.

isnad edilen

 • Dayandırılan.

isnad etme

 • Dayandırma.

isnad etmek

 • Dayandırmak.

isnadat / isnâdât

 • Dayandırmalar.

isnat

 • Dayandırma.

isnat edilme

 • Dayandırılma.

isnat etmek

 • Dayandırmak.

isnat olunma

 • Dayandırılma.

istinad / استناد

 • Dayanma.
 • Dayanma.
 • Dayanma.

istinad eden

 • Dayanan.

istinad etmek

 • Dayanmak.

istinaden / istinâden / اِسْتِنَادًا

 • Dayanarak.
 • Dayanarak.
 • Dayanarak.

istinadgah / istinadgâh / استنادگاه

 • Dayanak.
 • Dayanacak yer. Güvenecek yer veya kimse. (Farsça)
 • Dayanak.
 • Dayanak. (Arapça - Farsça)

istinadi nokta / istinadî nokta

 • Dayanak noktası.

istinat

 • Dayanma.

istinat eden

 • Dayanan.

istinatgah / istinatgâh

 • Dayanak noktası.

istinatsız

 • Dayanak noktası olmadan.

ittika / ittikâ / اتكا

 • Dayanma, yaslanma. (Arapça)
 • İttikâ etmek: Dayanmak, yaslanmak. (Arapça)

kıvam

 • Dayanak, direk, temel.

kuvve-i istinad

 • Dayanma ve istinad etme kuvveti.

kuvvetü'z-zahr

 • Dayanak, insanların arkalarını dayadıkları güç.

lethurde

 • Dayak yemiş, dövülmüş, kötek yemiş. (Farsça)

ma'tuf / مَعْطُوفْ

 • Dayandırılan.

malayutak / mâlâyutak

 • Dayanılmaz, güç yetmez.

masruf

 • Dayandırılmış, yönelik.

mebni olan

 • Dayanan, istinad eden.

medar / medâr

 • Dayanak noktası, eksen.

medar olan

 • Dayanak noktası olan, kaynak olan.

medar-ı istinad / medâr-ı istinad

 • Dayanak noktası.

menba-ı istinad

 • Dayanak noktası, dayanılan kaynak.

mesned

 • Dayanak.
 • Dayanak.

metanet / metânet / متانت / مَتَانَتْ

 • Dayanıklılık.
 • Dayanıklılık. (Arapça)
 • Dayanıklılık.

metanetli

 • Dayanıklı, metîn.

metin / metîn / مَت۪ينْ

 • Dayanıklı.

metinane / metînâne

 • Dayanıklı biri gibi.

mübteni / mübtenî / مبتنى

 • Dayanan. (Arapça)

mukavemet / مقاومت

 • Dayanma, direnme.
 • Dayanma.

mukavemet etmek

 • Dayanmak, karşı koymak.

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemetsuz / mukavemetsûz

 • Dayanma gücünü bitiren.

mukavim

 • Dayanıklı.

müstenid / مستند / مُسْتَنِدْ

 • Dayanan.
 • Dayalı, dayanmış.
 • Dayanan. (Arapça)
 • Dayanan.

müstenid olma

 • Dayanma.

müsteniden / مستندا / مُسْتَنِدًا

 • Dayanarak.
 • Dayanarak.
 • Dayanarak. (Arapça)
 • Dayanarak.

müstenit

 • Dayanan, destek alan.

mütehammil / متحمل

 • Dayanan. (Arapça)

mütehammil değil

 • Dayanıklı değil, tahammül edemez.

mütesanid / mütesânid

 • Dayanışma hâlinde olan, birbirini destekleyen.
 • Dayanan.

mütesanidane / mütesânidane

 • Dayanırcasına.

mütteka

 • Dayanmağa, yaslanmağa yarayan şey.

nokta-ı istinad

 • Dayanak noktası.

nokta-i istinad

 • Dayanak noktası.
 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

nokta-i istinat

 • Dayanak noktası.

nokta-yı istinad

 • Dayanak noktası.

parir

 • Dayak, destek, direk. (Farsça)

püştiban

 • Dayanak, destek.

rasafet

 • Dayanıklılık, sağlamlık.

sabır / صبر

 • Dayanma, kendini tutma. (Arapça)

salehba

 • Dayanıklı ve kuvvetli deve. (Müe: Salehebât)

sebat / sebât

 • Dayanma, kararlılık.

sedd-i rasin-i istinad / sedd-i rasîn-i istinad

 • Dayanılacak çok sağlam ve sarsılmaz sed, engel.

sekab

 • Dayanıp itimat edilen, güvenilen.

sened

 • Dayanak.

seyyid-i sened

 • Dayanılan, güvenilen efendi.

sırr-ı tesanüd

 • Dayanışma sırrı, esprisi.

sünud

 • Dayanmak, güvenmek, itimad.

tabaver / tâbâver / تاب آور

 • Dayanıklı. (Farsça)

tahammül / تحمل

 • Dayanma, katlanma. (Arapça)
 • Tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. (Arapça)

tahammül edilmez

 • Dayanılmaz.

tahammül etmek

 • Dayanmak, katlanmak.

tahammül-suz / tahammül-sûz

 • Dayanma gücünü, sabrı yakıp yok eden.

tahammülfersa / tahammülfersâ / تحمل فرسا

 • Dayanılmaz, takat kesici. (Arapça - Farsça)

tahammülgeza / tahammülgezâ

 • Dayanılmaz, tahammül edilmez. (Farsça)

tahammülsuz / tahammülsûz

 • Dayanma gücünü kıran.

tahammülsüz

 • Dayanılmaz.

tahammülü gayr-i kabil

 • Dayanılmaz, katlanılması mümkün olmayan.

takat / tâkat / طاقت

 • Dayanma gücü. (Arapça)

takatfersa / tâkatfersâ

 • Dayanılmaz, tâkat götürmez. (Farsça)

tekafül / tekâfül

 • Dayanışma, kefilleşme.

tesanüd / tesânüd / تساند

 • Dayanışma.
 • Dayanışma.
 • Dayanışma.
 • Dayanışma. (Arapça)

tesanüt

 • Dayanışma.

tesnid

 • Dayak vurmak.

tevekkü'

 • Dayanmak.

tezelluk

 • Dayanmak.

tükye

 • Dayanmak, itimad etmek.

visad

 • Dayanıp rahat edilecek yastık veya şilte.

zıhlil

 • Dayanacak ve kayacak dar mekân.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR