LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Daril ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

agal

 • Darıltma, kışkırtma.
 • Çiğnemeden yutma.
 • Ağıl.
 • Arı kovanı.

gücenme

 • Darılma.

hınak

 • (Tekili: Hanak) Kızmalar, darılmalar, kin tutmalar, haset etmeler.

hışm-gin / hışm-gîn

 • Dargın, öfkeli, kızgın, darılmış, gücenmiş. (Farsça)

ıdcar

 • Gönül kırmak. Iztırab vermek. Darıltmak.

igaza

 • Kızdırma, darıltma.

igtizab

 • Gücenme, kızma, gazaba gelme, darılma.

ihtifaz

 • Darılma, küsme.
 • Bir şeyi nefsine hasretme.
 • Kendini sakınma, muhafaza etme.

infial

 • Gücenme. Darılma.
 • Can sıkılma. Teessür.
 • Hareketlenme. Harici bir sebeb ve te'sirle hâsıl olan hâl, te'sir ve hareket.
 • Harici te'sire kabil olmak.
 • Ruhun kabul ettiği tahavvülât. (Bir eser, müessirine nisbetle fiildir. Zuhur ettiği yere nisbetle infialdir.)

ishat

 • Darıltma, gücendirme.

işka'

 • Şikâyet ettirme.
 • İntikam alma, öç alma.
 • Darıltma, gücendirme.

ısnan

 • Israr etme, inat etme, ayak direme.
 • Gücenme, darılma.
 • Gururlanma, kibirlenme.

itab

 • Tekdir etmek. Şiddetle hitab etmek. Azarlamak. Terslemek. Paylamak. Rencide etmek. Darılmak.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

muaheze / muâheze

 • Azarlama. Çıkışma. Darılma. Alay eder tarzda karşısındakini küçümseme. Tenkid.
 • Azarlama, darılma, paylama, cezâlandırma.

mugber

 • (Gubar. dan) Gücenmiş, darılmış, küskün.
 • Tozlanmış, tozlu.

muğber

 • Küskün, gücenmiş, darılmış.

münfailane

 • Gücenmiş ve darılmış olarak. Münfail bir tarzda. (Farsça)

münfailen

 • Gücenerek, darılarak, münfail olarak.

mütefassım

 • Sütten kesilen.
 • Kırılan, darılan, üzülen.

sür'at-i infial / sür'at-i infiâl

 • Çok çabuk gücenen, çabuk darılan.

ta'nif

 • Şiddetle azarlamak.
 • Darılmak.
 • Meşakkat vermek. Melâmet etmek.

ta'nifat / ta'nifât

 • (Tekili: Ta'nif) Şiddetle azarlamalar, darılmalar.

taannüf

 • Azarlama. Darılma.

tesrib

 • Esasen işkembeden içyağını ayırmak demek olup, mecâzen: Tekdir ve muaheze mânasına kullanılır.
 • Darılma. Ayıplama.
 • Başa kakma.

teznie

 • Darılmak.

tıyre

 • Darılma, gücenme.
 • Darılan, gücenen.

vücum

 • Tiksinme, iğrenme.
 • Darılma, küsüp susma.
 • Göğüse vurma.
 • Kederli olma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın