LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Damga ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

alamet-i farika / alâmet-i fârika

 • Ayırıcı işaret. Damga.

baskı

 • t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik.
 • Basan, ağırlık veren şey.
 • Kalıp, damga.
 • Bir eserin yeni basılışlarının her seferi.
 • Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir.

bürsün

 • (Çoğulu: Berâsin) İnsan eli.
 • Vahşi hayvanların pençesi.
 • Develere vurulan bir nevi damga.

cinab

 • Hayvanlara vurulan damga ve nişan.

dag / dâg

 • Yanık yarası. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan vücuduna kızgın demirle vurulan damga. (Farsça)

dag-zen

 • Damga vuran, nişan koyan. (Farsça)
 • Kalb kıran, gönül kıran. (Farsça)

dağdar

 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

damga-i vahdet

 • Birlik damgası. Cenab-ı Hakkın birliğini gösteren delil. (Farsça)
 • Birlik damgası.

habar

 • (Çoğulu: Habârât) İmzâ. Mühür, damga.

habarat

 • (Tekili: Habâr) İmzâlar.
 • Damgalar.

hatem / hâtem

 • Mühür, damga.

hatem-i mahsus / hâtem-i mahsus

 • Özel damga.
 • Hususi mühür. Bir kimseye âit damga, mühür.

hatem-i mu'cizat-ı ahmediye / hâtem-i mu'cizât-ı ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mu'cizelerinin mührü, damgası.

hatem-i samediyet / hâtem-i samediyet

 • Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp herşeyin Kendisine muhtaç olmasını gösteren damga.

ihtisab resmi

 • Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı.

intıba'

 • Aksetme, damgasını vurma.

istid'a-name

 • Resmî bir makama dilekçe olarak yazılan pullu, damgalı yazı. (Farsça)

ittisam

 • (Vesm. den) Damga ve nişan vurma.
 • Dağlama, süsleme.

lümme

 • Nişan. Alâmet. Damga. Nokta.
 • Vesvese, kuruntu.
 • Çok cemaat, çok kalabalık.

madrub

 • Vurulmuş. Döğülmüş. Çarpılmış. Darbolunmuş.
 • Damgalanmış.
 • Mat: Darbedilen (çarpılan) sayı.

mahtum

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.
 • Kilitlenmiş.
 • Bağlanmış.

mazrub

 • (Zarb. dan) Zarbolunmuş. Çarpılmış. Dövülmüş.
 • Basılmış, damgalanmış.
 • Mat: Çarpılan.

memhur

 • Mühürlenmiş. Damgalanmış.

meskuk

 • (Meskuke) Sikkeli. Damgası vurulmuş.
 • Para hâline konulmuş.

mevsum

 • (Vesm. den) İşaretlenmiş, damgalanmış, nişanlanmış.
 • Ad verilmiş, isimlendirilmiş.

meyseme

 • (Vesm. den) Damga, damgalanmış.

mühr

 • Mühür. İmza yerine basılan yazılı damga. Damga. Sikke.
 • Tay.
 • Mühür, damga.

mühür

 • İmza yerine kullanılan damga.

muntabı'

 • (Tab. dan) Yaradılışdan olan, fıtraten.
 • Basılmış, tab' edilmiş, damgalanmış.
 • Hoş görülen, güzel.

mutarrız

 • Elbiseye kenar işleyen.
 • Damga vuran.

mutrız

 • İşaret ve damga koyan. Alem yapan.

nevür

 • Çivit.
 • Damga için kullanılan içyağı isi.

nir

 • (Çoğulu: Nirân-Enyâr) Öküz boyunduruğu.
 • Bez damgası.
 • Irgaç.

sikke

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.
 • İşaret, damga.
 • Paranın üstüne basılan damga.

sikke-i ehadiyet

 • Allah'ın herbir varlık üzerinde birliğini gösteren damga.
 • Her şeyin bir elden çıktığını gösteren damga, işaret.

sikke-i fıtrat

 • Yaratılış sikkesi, damgası.

sikke-i hatem / sikke-i hâtem

 • Mühür damgası, tasdik mührü.

sikke-i i'caz / sikke-i i'câz

 • Mu'cizelik damgası.

sikke-i kübra / sikke-i kübrâ

 • En büyük mühür, damga.

sikke-i kübra-yı rahmaniyet / sikke-i kübrâ-yı rahmâniyet

 • Allah'ın sonsuz şefkatinin en büyük damgası.

sikke-i kübra-yı vahdet / sikke-i kübrâ-yı vahdet

 • Allah'ın birliğini gösteren en büyük damga.

sikke-i kudret

 • Allah'ın kudret damgası.

sikke-i san'at

 • Sanat damgası.

sikke-i şer'i / sikke-i şer'î

 • Şeriatın mührü, damgası.

sikke-i tevhid

 • Allah'ın birliğini gösteren işaret, damga.

sikke-i ulya-yı rahimiyet / sikke-i ulyâ-yı rahîmiyet

 • Rahmeti herşeyi kuşatan Allah'ı gösteren yüce damga.

sikke-i vahdaniyet / sikke-i vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve benzersiz oluşunu gösteren damga.

sikkenin darbı

 • Damganın vurulması, mührün basılması.

simat

 • Damga, iz. Nişan, alâmet.

sime

 • (Çoğulu: Simât) Damga, alâmet, nişan.

tab'

 • Tabiat. Karakter.
 • Damga basmak. Mühür basmak. Kitab basmak. Mühür.

tevhid sikkesi

 • Varlıkların üzerinde görülen ve Allah'ın birliğini ispat eden damga.

tevsim

 • Damgalama, işaretleme.

tuğra

 • Mühür, damga.
 • Padişaha has mühür, damga.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.

turra-i sermediye

 • Ebediyen silinmeyecek ilâhî turra, damga.

vesim

 • (Çoğulu: Vüsemâ-Visâm) Güzel yüzlü. Güzel çehre.
 • Damgalı.

vesm

 • Damga.
 • Damga. İşaret.
 • Dağlama.
 • Döğerek toz hâline getirme.
 • Damga, işaret, dağlama.

veşm

 • İğne ile kan çıkarmak suretiyle vücudda yapılan damga, işaret.

vesme

 • Hayvana vurulan kızgın damga.

vesmedar / vesmedâr

 • Dağlanmış, damgalı. (Farsça)
 • Rastıklı. (Farsça)

visam

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar. Alâmetlenmiş olanlar.
 • Güzel yüzlü olanlar.
 • Rastıklılar.

vüsema

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar, dağlanmış olanlar.
 • Güzel yüzlüler.
 • Rastıklılar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın