REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dal kelimesini içeren 81 kelime bulundu...

ağsan / ağsân / اغصان

 • Dallar.
 • Dallar.
 • Dallar. (Arapça)

agva

 • Dalâlete en fazla sapan, giden. Sapık.

ale-l-gafle

 • Dalgınlığa getirerek. Dalgınlığa gelerek, boş bulunarak.

alude-gi / alude-gî

 • Dalmış, garkolmuş. Bulaşıklık. (Farsça)

asl-ı teşaub

 • Dallanmanın kaynağı, aslı.

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

cablusi / cablusî

 • Dalkavukluk, yaltaklanıcılık. (Farsça)

çalbus

 • Dalkavuk, yaltakçı. (Farsça)

çaplus / çâplûs / چاپلوس

 • Dalkavuk, yaltakçı. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)

ehl-i dalalet / ehl-i dalâlet

 • Dalâlette olanlar.

elviye-i mütemevvice

 • Dalgalanan bayraklar.

emvac / emvâc / امواج

 • Dalgalar.
 • Dalgalar.
 • Dalgalar. (Arapça)

entrika

 • Dalavere, dolap çevirme.

entrikacı

 • Dalavere yapan, dolap çeviren.

fevc fevc

 • Dalga dalga, grup grup.
 • Dalga dalga, kısım kısım, takım takım, akın akın, cemaat cemaat.

fırak-ı dalle / fırak-ı dâlle

 • Dalâlete gitmiş fırkalar. Dalâlette kalmış cemaatler.

füru / fürû

 • Dallar, kollar.
 • Dallar, kollar, çocuklar, torunlar.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.
 • Dallar, budaklar, ayrıntılar.

gafleten / غفلة

 • Dalgınlıkla, gaflet eseri olarak.
 • Dalgınlıkla. (Arapça)

gavta-baz

 • Dalgıç. (Farsça)

gavta-bazi / gavta-bazî

 • Dalgıçlık. (Farsça)

gavta-gah / gavta-gâh

 • Dalma yeri. (Farsça)

gavta-har

 • Dalan, batan. (Farsça)

gavvas / gavvâs / غواص

 • Dalgıç.
 • Dalgıç. (Arapça)

gusn / غصن

 • Dal.
 • Dal, budak.
 • Dal. (Arapça)

gusun

 • Dallar, budaklar.

hayyal

 • Dalavereci, hileci, hilekâr.

hizab / hizâb / خيزاب

 • Dalga. (Farsça)

hizab-engiz / hîzab-engiz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

idlal / idlâl

 • Dalâlete sokma, sapıtma.

iltitam

 • Dalgalanma, temevvüc.

ingıva

 • Dalâlete düşme, sapıtma, yoldan çıkma.

inhidaş

 • Dalaşma, hırlaşma (köpek).

kas'a-lis

 • Dalkavuk. Çanak yalayıcı.

maic

 • Dalgalı deniz.

mellah

 • Dalkavukluk eden, yaltaklanan. Tez tez yürüyen, hızlı yürüyen.

meslek-i dalalet / meslek-i dalâlet

 • Dalâlet yolu, sapıklık mesleği.

mest-i müstağrak

 • Dalarak kendinden geçme.

mevc / موج

 • Dalga.
 • Dalga.
 • Dalga. (Arapça)

mevc-hiz / mevc-hîz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

mevc-i mekfuf / mevc-i mekfûf

 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.
 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.

mevc-zen

 • Dalgalanan, dalgalı deniz. Dalga vuran. (Farsça)

mevce / موجه

 • Dalga.
 • Dalga.
 • Dalga. (Arapça)

mevcedar

 • Dalgalı. (Farsça)

mevcenümud

 • Dalga gibi. (Farsça)

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

müdahene / müdâhene

 • Dalkavukluk. Menfaat beklediği bir kimseyi yüzüne karşı medhetmek. Koltuklamak. Bir kimsenin yüzüne karşı iyi görünmek. Münâfıklık.
 • Dalkavukluk.
 • Dalkavukluk, içindekinin aksiyle muamele etme, aldatma.

müdaheneci / müdâheneci

 • Dalkavuk, yaltakçı.

müdahin / müdâhin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.
 • Dalkavuk.

mudıll

 • Dalâlete düşüren, doğru yoldan çıkarıp, eğri yola saptıran mânâsına, Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından, güzel isimlerinden.

mürefref

 • Dalları sallanan nazik, lâtif ağaç gibi.

müstağrak

 • Dalmış, batmış.

mutasallıf

 • Dalkavuk, şarlatan; seviyesinin üstünde fazilet ve zerafet iddiasında bulunan.

mütemellik / متملك

 • Dalkavuk, yardakçı. (Arapça)

mütemevvic / متموج

 • Dalgalanan, dalgalı.
 • Dalgalı. (Arapça)

nağamat-ı emvac / nağamât-ı emvac

 • Dalgaların nağmeleri, hoş sesleri.

perişanhatır / perişanhâtır

 • Dalgın, düşünceli. (Farsça)

reng-aver

 • Dalavereci, hilekâr. (Farsça)

şahsar

 • Dallı budaklı ağaçlar. Ağaçlık yer. Koruluk. (Farsça)

serv-i naz / serv-i nâz

 • Dalları yana sarkan selvi.

şücun

 • Dallar.

tabasbusat

 • Dalkavukluklar, kendini küçülterek başkasına kendini beğendirmeye çalışmalar.

taife-i dalle / taife-i dâlle

 • Dalâlete ve inkârcılığa düşenler topluluğu.

teferru

 • Dallanma, ayrılma.

tefri

 • Dallandırma.

telale

 • Dalâlet.

telatumgah / telatumgâh

 • Dalgalı yer. Dalgası çok olan yer. (Farsça)

temelluk

 • Dalkavukluk.

temellukkarane / temellukkârâne

 • Dalkavukluk göstererek, yaltaklanarak.

temellükkarane / temellükkârâne

 • Dalkavukluk göstererek, yaltaklanarak.

temevvüc / تموج / تَمَوُّجْ

 • Dalgalanma.
 • Dalgalanma.
 • Dalgalanma. (Arapça)
 • Temevvüc etmek: Dalgalanmak. (Arapça)
 • Dalgalanma.

temevvüc eden

 • Dalgalanan.

temevvüc ettirme

 • Dalgalandırma.

temevvüc-saz / temevvüc-sâz

 • Dalgalandıran.

temevvücat / temevvücât

 • Dalgalanmalar, titreşimler.
 • Dalgalanmalar.

temevvücsaz / temevvücsâz

 • Dalgalandıran.

tıhal

 • Dalak.

tuhal

 • Dalak ağrısı.

üştürek

 • Dalga. Mevc. (Farsça)

uvvam

 • Dalgıç adam.

vakt-i gaflet

 • Dalgınlık vakti, uyku anı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın