LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Daha ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

adem-i müdahale / adem-i müdâhale

 • Karışmamazlık.

bedahat

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbata ihtiyacı olmayan şekilde âşikâr olan şeyler.

bedahaten

 • Çok açık bir şekilde.

beydaha

 • İri ve şişmanca kadın.

daha'

 • Kaba kuşluk vakti.

dahal

 • Aldatmak, mekretmek.

dahamet / dahâmet

 • İrilik, kocamanlık, kabalık, vücutça büyük olmaklık.
 • Tıb: Hipertrophie.

dahamet-i kebed / dahâmet-i kebed

 • Tıb: Karaciğer büyümesi.

dahamis

 • Bahadır, kahraman.
 • Karayağız, iri yapılı adam.

dahas

 • Kaypancak nesne.
 • Davarın tırnağında olan bir verem.

dahaya

 • (Tekili: Dahiyye) Kurbanlık hayvanlar.

dahdaha

 • Yorulmak, yorultmak.
 • Yavaşlamak.
 • Muti etmek, emre itaat ettirmek.
 • Hor etmek.
 • Suyun dökülüp saçılması.
 • Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.

hudahan

 • Şehâdet parmağı. (Farsça)

hurdahaş

 • Param parça.

idaha

 • Muti olmak, itaat etmek.

müdahalat

 • (Tekili: Müdahale) Müdahaleler, karışmalar, araya girmeler.

müdahale / müdâhale / مداخله / مُدَاخَلَه

 • İşlere ve lüzumlu hallere, icabettiği için karışmak. Zararlı bir hal var ise, işe karışıp zararın def'ine çalışmak.
 • Araya girme. Sokulma.
 • Karışma.
 • Karışma, girme.
 • Karışma. (Arapça)
 • Girme, karışma.

müdahale etme

 • Karışma.

müdahale-i ecnebi / müdahale-i ecnebî

 • Yabancı müdahalesi.

müdahale-i gaybiye

 • Gaybdan yapılan müdahale.

müdahale-i gayr

 • Başkasının karışması.

müddahar

 • Toplanıp saklanmış.
 • Biriktirilmiş.

müddaharat / müddaharât

 • Depolanmış şeyler.

naddahatan

 • Püsküren çifte pınarlar.

redd-i müdahale / redd-i müdâhale / رَدِّ مُدَاخَلَه

 • Başkasının müdahalesini kabul etmeme.
 • Karışmayı reddetme.

redd-i müdahale kanunu

 • Hiç kimsenin karışmasını kabul etmeme kanunu.