REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Daglar ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

a'lam

 • (Tekili: Alem) Alemler. Alâmetler. İzler. Nişanlar.
 • Bayraklar.
 • Büyük âlimler.
 • Büyük dağlar.

alem-i ecsad / âlem-i ecsâd

 • Yerler, dağlar, gökler gibi, ölçülebilen ve tartılabilen madde âlemi. Buna âlem-i halk, âlem-i şehâdet ve âlem-i mülk de denir.

atvad

 • (Tekili: Tavd) Dağlar.

azam-ı cibal-i dünya / âzam-ı cibal-i dünya

 • Dünyanın en büyük dağları.

çamular

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.
 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

çamulari

 • Himalaya dağlarına bağlı bir dağ silsilesi.

cebel-ün nur

 • Mekke dağlarından, Hira veya Hırra veya Harra Dağı. Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği dağ.

cibal / cibâl / جبال

 • (Tekili: Cebel) Dağlar.
 • Dağlar.
 • Dağlar.
 • Dağlar.
 • Dağlar. (Arapça)

cibal-i dünya / cibâl-i dünya

 • Dünyanın dağları.

cibal-i mübaha / cibal-i mübâha

 • Huk: Hiç bir kimsenin mülkiyeti altında bulunmayan dağlar.

cibal-i şahika / cibal-i şâhika / cibâl-i şâhika

 • Yüksek dağlar.
 • Zirvesi çok yüksek olan dağlar.

dağlarvari / dağlarvâri

 • Dağlar gibi.

dırab

 • Erkek dişiye aşmak.
 • Küçük dağlar.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

evtad-ül arz

 • Tepeler. Dağlar. Arzın direkleri.

evzar

 • (Tekili: Vizr) Ağırlıklar. Yükler.
 • Mc: Günahlar.
 • (Vezer) Kal'alar, kaleler, hisarlar, sığınılacak yerler.
 • Üstünlükler, galebeler.
 • Dağlar.

faran / fârân

 • İncil'de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil'de haber verilmiştir.
 • Mekke dağlarının incildeki adı.

füfs

 • Kırman dağlarında bulunan bir taife.

himalaya silsilesi

 • Himalaya sıradağları.

hirabe

 • Şehir dışındaki yerlerde yapılan eşkiyalıklara katılma. Dağlarda yapılan haydutluklarda bulunma.

idrik

 • Dağlarda çok olan bir yemiş.

kalet

 • (Çoğulu: Kılât) Helâk olmak.
 • Dağlarda, içinde su biriken çukur.
 • Göz çukuru.
 • Baş parmağın dibinde olan çukur.

keşah

 • Bir hastalık. (İnsanın böğrüne vâki olur da dağlarlar.)

lav / lâv

 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püskürüp soğuyunca donan madde. (Fransızca)
 • Yanardağların ve volkanların ağızlarından püsküren sıvı ateş.

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

magma

 • yun. Jeo: Yanardağlardan çıkan hamur kıvamındaki yoğun madde.

maile / mâile

 • Coğ: Dağların bir yana doğru alçalıp giden taraflarından her biri.
 • Eğri, eğilmiş.

mavera-i şevahik-i cibal / mâverâ-i şevâhik-i cibal

 • Yüksek dağların arkasında.

mektub-u samedani / mektub-u samedanî

 • Hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah'ın eserleri. Yeryüzü. İnsanlar, ağaçlar, çiçekler, çekirdekler, dağlar, denizler gibi çok hakikatlı mâna ifâde eden Allah'ın mektupları.

melek-ül cibal / melek-ül cibâl

 • Dağlara nezâret eden melek.

melekü'l-cibal

 • Dağlardan sorumlu melek.

menaif

 • Dağların sivri tepeleri.

mina / minâ

 • Mekke-i mükerremenin doğusundaki dağların eteğinden Arafât'a giden yol üzerinde bulunan yer. Hac ibâdeti esnâsında kurban kesmek ve cemre (şeytan) taşlamak için buraya gidilir. İbrâhim aleyhisselâm, kurban etmek için, oğlu İsmâil'i buraya götürmüştü.

misk

 • Bir cins güzel koku ismi. (Asya'nın büyük dağlarında yaşayan bir cins erkek ceylanın karınderisi altındaki bir bezden çıkarılır.)

müdhen

 • (Çoğulu: Medâhin) Yağ koyacak kap.
 • Dağlarda olan çukur taş. (İçinde yağmur suyu birikir.)

nagfa

 • Ceviz ağacına benzer bir ağacın adıdır ve Beyrut dağlarında olur; dut gibi yemiş verir.

revasi

 • (Tekili: Râsiye) Büyük dağlar.

selasil

 • (Tekili: Silsile) Silsileler.
 • Zincir gibi olanlar. Zincirler.
 • Sıradağlar.

selasil-i cibal / selâsil-i cibal

 • Sıradağlar.

şemim-i cibal

 • Dağların güzel kokusu.

şevazi / şevazî

 • Dağların dik tepeleri.

silsile-i cibal

 • Dağ silsilesi, sıra dağlar.
 • Dağ silsilesi. Sıra dağlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın