LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Düzenleme ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

fiil-i tanzim ve nizam

 • Düzenleme işi ve düzen.

inayetkarane / inâyetkârâne

 • Düzenleme ve özen gösterme tarzında.

intizam-ı hikmet

 • Hikmetin düzenlemesi; herbir şeyin bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmasındaki düzenlilik.

iradi bir şeriat / iradî bir şeriat

 • İrade sıfatından gelen bir kanun ve düzenleme.

ıslahat / ıslâhât

 • İyi hâle, işe yarar hâle getirmek için yapılan çalışmalar, düzenlemeler.

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

kombinezon

 • Tertib, düzenlemek. (Fransızca)
 • Çare. (Fransızca)
 • Kadın iç gömleği. (Fransızca)
 • Tertip, düzenleme.

manevra

 • Bir makinenin, bir cihazın işleyişini düzenleme veya idare etme işi ve şekli. (Fransızca)
 • Ask: Muharebede düşmanın savaş gücünü yok etmek maksadıyla eldeki askerî kuvvetlerin en te'sirli bir biçimde düzenlenmesini te'min eden bütün hareketler. (Fransızca)
 • Barış zamanında kıt'alara ve kurmay hey'etle (Fransızca)

manzumat

 • Düzenlemeler, sıralamalar.

mazbata / مضبطه

 • Tutanak. (Arapça)
 • Mazbata tanzim etmek: Tutanak düzenlemek. (Arapça)

mikail / mikâil

 • Dünya işlerini düzenlemekle görevli melek.

nazm / نظم

 • Dizme. (Arapça)
 • Düzenleme, tertip etme. (Arapça)
 • Vezinli ve kafiyeli söz söyleme. (Arapça)

nizamname / nizamnâme

 • Düzen yazısı, düzenleme ile ilgili belge.

organizasyon

 • Düzenleme, hazırlama, tanzim. (Fransızca)
 • Teşkilât. (Fransızca)

tahkimat

 • Bir yeri düşmanın hücumuna karşı savunmak maksadıyla yapılmış düzenlemeler ve tesisler.

tanzim / تنظيم / tanzîm / تَنْظ۪يمْ

 • Düzenleme.
 • (Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek.
 • Düzenlemek. Tertiblemek.
 • Islah etmek.
 • Manzum veya mensur olarak yazmak.
 • Düzenleme.
 • Düzenleme.
 • Düzenleme, tertipleme. (Arapça)
 • Tanzim edilmek: Düzenlenmek, tertip edilmek. (Arapça)
 • Tanzim etmek: Düzenlemek, tertip etmek. (Arapça)
 • Düzenleme.

tanzim etmek

 • Düzenlemek.

tanzim-i gaybi / tanzim-i gaybî

 • Gaybî, bilinmeyen âlemden yapılan tertip ve düzenleme.

tanzimat / tanzimât

 • Düzenlemeler.
 • Düzenlemeler.

tarh / طرح

 • Atma. (Arapça)
 • Düzenleme. (Arapça)
 • Desen. (Arapça)
 • Plan. (Arapça)

tedsir

 • Kuşun yuvasını düzenlemesi veya düzeltmesi.

tedvin / tedvîn / تَدْو۪ينْ

 • Biraraya getirip toplama, düzenleme; kitab hâline getirme.
 • Derleyip düzenleme.
 • Düzenleme.

tefriş

 • Döşeme. Yayma. Yayıp döşeme.
 • Ev eşyasını düzenleme.

tehzib

 • Islah etme, düzenleme.

tenassuk

 • Nizâmına koyma, tertib etme, düzenleme.

tensik / tensîk / تنسيق

 • Düzenleme, tertip etme. (Arapça)

tertib / tertîb / ترتيب

 • Sıralama, düzenleme.
 • Dizme, düzenleme.
 • Dizme. (Arapça)
 • Düzen. (Arapça)
 • Hazırlama, düzenleme. (Arapça)
 • Tertîb edilmek: Hazırlanmak, düzenlenmek. (Arapça)
 • Tertîb etmek: Hazırlamak, düzenlemek. (Arapça)

tertib-i hikmet

 • Hikmetli düzenleme.

tertib-i mahlukat / tertib-i mahlûkat

 • Varlıkların mükemmel bir düzenlemeyle yaratılması.

tertibat / tertibât / tertîbât / ترتيبات

 • (Tekili: Tertib) Düzen, düzenleme.
 • Karşılayıcı hazırlıklar.
 • Düzenlemeler, düzenler. (Arapça)

tertip

 • Düzenleme.

tertip etmek

 • Düzenlemek; dizmek, sıralamak.