LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Düşkün ifadesini içeren 195 kelime bulundu...

aceze / عجزه

 • (Tekili: Âciz) Âcizler.
 • Düşkünler, zayıflar.
 • Düşkünler, âcizler. (Arapça)

aile-perver

 • Evine düşkün, ailesine düşkün. (Farsça)

alüfte / âlüfte

 • İffetsiz, düşkün kadın.

avrupa medeniyet-i sefihanesi

 • Helâl olmayan zevk ve eğlencelere aşırı düşkün olan Avrupanın medeniyeti.

avrupa-perest

 • Avrupa düşkünü.

ayine-i müştak / âyine-i müştâk

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

bed-hal

 • Kötü ahlâklı. Kötü huylu. Hâli düşkün. Fakir olan. (Farsça)

bekri / bekrî / بكری

 • Erken. Sabah.
 • İçkiye çok düşkün. Sarhoş.
 • İçki düşkünü. (Arapça)

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

bergeşte-hal / bergeşte-hâl

 • İşi bozulmuş, geçimi güçleşmiş, düşkün. (Farsça)

bevt

 • Zengin iken fakir düşme. Düşkünlük.

bidare

 • Tutkun, âşık, düşkün. (Farsça)

cemalperest / cemâlperest

 • Güzelliğe düşkün.
 • Güzelliğe düşkün.

cemalperestlik / cemâlperestlik

 • Güzelliğe düşkünlük.

danık

 • (Çoğulu: Devânik) Bir dirhemin altıda biri ve iki kırât ağırlığı. (Her kırat beş arpa ağırlığıdır.)
 • Zayıf düşkün davar.

dar-ül-aceze

 • Düşkünler, acizler evi. Yoksullar yurdu.

darülaceze / dârülaceze / دارالعجزه

 • Düşkünler evi. (Arapça)

dünyaperest / dünyâperest / دنياپرست

 • Dünyaya aşırı düşkün.
 • Dünya düşkünü. (Arapça - Farsça)

dünyaperver

 • Dünyaya aşırı derecede düşkün.

efgende

 • Yere atılmış, düşürülmüş. Yıkılmış, yıkık. Bozulmuş, tahrib edilmiş. (Farsça)
 • Biçare, zavallı, düşkün. (Farsça)

eğlence-perest

 • Eğlence ve oyuna düşkün.

eğlenceperest

 • Eğlenceye pek düşkün.

ehl-i dalalet ve sefahet / ehl-i dalâlet ve sefahet

 • Doğru ve hak yoldan sapmış ve yasak zevk ve eğlenceye düşkün kimseler.

ehl-i dünya / ehl-i dünyâ

 • Âhireti unutup, dünyâya sarılanlar. Dünyâya düşkün olanlar.

ehl-i sefahet

 • Zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkün olan kimseler.

ehl-i sefahet ve dalalet / ehl-i sefahet ve dalâlet

 • Yasak eğlence, zevklere düşkün olan, doğru ve hak yoldan sapan, sapık kimseler.

ehl-i taat ve ibadet

 • Allah'ın emirlerini yerine getirenler ve ibadete düşkün olanlar.

erfeş

 • Nefsî isteklerine düşkün olan.
 • Kulakları uzun ve kaba (adam).

ergande

 • Hırslı, öfkeli. (Farsça)
 • İçkiye düşkün olan sarhoş. (Farsça)

eyyühe'n-nefs

 • Ey zevk, lezzet ve eğlenceye düşkün nefis!.

facir / fâcir / فاجر

 • Günah işleyen. (Arapça)
 • Karşı cinse düşkün olan. (Arapça)

fetişizm

 • Bazı eşyaları putlaştırıp aşırı düşkünlük gösterme.

figende

 • Yıkık, yıkılmış, düşkün. (Farsça)

fütade / fütâde / فتاده

 • (Çoğulu: Fütâdegân) Mübtelâ, tutkun. (Farsça)
 • Biçare, zavallı. (Farsça)
 • Düşkün, düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Tutkun. (Farsça)

garaibperest / garâibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)
 • Garip şeylere pek düşkün.

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

garp medeniyet-i sefihanesi

 • Batının sefih haldeki medeniyeti, haram zevk ve eğlencelere düşkün medeniyeti.

giriftar / giriftâr

 • Tutulmuş, esir, yakalanmış.
 • Düşkün.

hakesari / hakesarî

 • Perişanlık, düşkünlük. (Farsça)

hakikatperest / hakîkatperest

 • Hakikata pek düşkün.

hakikatperestane / hakîkatperestâne

 • Hakikata düşküncesine.

hakperest

 • Hakka pek düşkün.

hakperestane / hakperestâne

 • Hakka pek düşkün biri gibi.

haksari / hâksarî

 • Perişanlık, düşkünlük, rezillik.

hari / hârî / خواری

 • Düşkünlük. (Farsça)

haris / harîs

 • Bir şeye fazlası ile düşkün. Hırslı.

haris-i cah / harîs-i câh

 • Mevki, makam ve rütbe düşkünü.

haris-i şöhret / harîs-i şöhret

 • Şöhret ve nam düşkünü.

hasaset / hasâset

 • Yoksulluk, düşkünlük.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hayal-perver

 • Hayale düşkün. (Farsça)

hayatperest

 • Hayata aşırı düşkün olan.
 • Yaşamaya pek düşkün olan.

hebreme

 • Obur. Yemeğe düşkün.
 • Geveze.

hedd

 • Binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. Çok ihtiyarlayıp düşkün hâle gelmek.
 • Zayıf ve korkak.

helak

 • Yıkılma, bitme, mahvolma.
 • Harislik ve pek düşkünlük.
 • Azab. Korku, havf.
 • Fakr.

heva

 • İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.

hevai / hevaî / hevâî

 • Ciddi şeylerle alâkasız. Nefsine düşkün. Nefsine ve şehvetine mağlub. Hevâ ve hevese âit ve müteallik. (Farsça)
 • Uçarı, nefsine düşkün, sorumsuz.

heveskarane / heveskârâne

 • Hevesine, gelip geçici istek ve arzularına düşkün bir şekilde.

hevesperverane / hevesperverâne

 • Nefsin istek ve arzularına düşkün bir şekilde.
 • Hevesine düşkün bir biçimde.

heykelperest

 • Heykel düşkünü.

hırs

 • Bir şeye aşırı düşkünlük, şiddetli istek.
 • Aç gözlülük, aşırı düşkünlük.

hırs-ı şöhret

 • Şöhret hırsı, şöhrete düşkünlük.

hissiyat-ı sefihe / hissiyât-ı sefihe

 • Sefahet ve eğlenceye düşkün hisler, duygular.

hodperest

 • Kendine düşkün.

hubb-ı dünya / hubb-ı dünyâ

 • Dünyâ sevgisi. Ölümden sonra işe yaramayacak olan şeylere düşkün olmak. Dünyâ; haramlar, mekruhlar ve Allahü teâlâyı unutturan her şeydir.

hubb-u cah

 • Şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi. Rütbe hırsı. (Farsça)

hubb-u nefis

 • Kendini sevme, nefse düşkünlük.

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

huşşa'

 • (Haşi') Huşu içinde olanlar. Gözleri korku ve saygı ile düşkün bir hâlde olanlar.

hüsünperest / حُسُنْپَرَسْتْ

 • Güzelliğe düşkün.
 • Güzellik düşkünü.
 • Güzelliğe düşkün.

hüsünperver

 • Güzelliğe düşkün.

ibadetkar / ibadetkâr

 • İbadet yapan. İbadete düşkün. (Farsça)

ibtila / ibtilâ / ابتلا

 • Belâya uğramak. Musibete düşmek. İyi veya kötü şeye düşkünlük, tiryakilik.
 • İnsanın iyiliğini, kötülüğünü ve kemâl derecesini meydana çıkaran imtihan, tecrübe.
 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.
 • Belaya uğramak, musibete düşmek, kötü şeye düşkünlük.
 • Tiryakilik, düşkünlük.
 • Tutkunluk, müptelalık, düşkünlük. (Arapça)

idbar / idbâr

 • Düşkünlük.

iffet / عفت

 • Namusluluk, namus düşkünlüğü. (Arapça)

ihtiras

 • Bir şeyi fazla arzulama ve ona fazla düşkünlük.

iman-perver

 • İmana düşkün.

inhimak / inhimâk / انهماک

 • Bir şeye fazla düşkün olma.
 • Kapılma, düşkünlük.
 • Aşırı düşkünlük. (Arapça)

iptila / iptilâ

 • Düşkünlük, tiryakilik.

kafiyeperest

 • Aşırı kafiye düşkünü.

kalb temizliği

 • Kalbin İslâmiyet'e uymayan şeylerden, dünyâya düşkünlükten, kötü düşünceden kurtulması.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kanunperest

 • Kanun düşkünü.

kindar

 • Kin tutan. İçinde kin ve garez besliyen. Öc ve intikam almağa düşkün. (Farsça)

leblebe

 • Esirgemek.
 • Oğula ve kıza çok fazla düşkün olmak.

lezzetperest

 • Maddî mânevi zevk ve lezzet peşinde koşan, zevk ve lezzete düşkün.

lıks

 • Boğazına düşkün, obur.
 • Lokma sezdiği yere can atan kimse.

ma'nevi hastalık / ma'nevî hastalık

 • Kalbe gelen yanlış îtikâd (inanç); insanın doğruyu, gerçeği görmesine mâni olan perde; îtikâdî bozukluk ve düşünce. Dünyâya ve haramlara düşkün olma; kibir ve riyâ gibi kalb hastalığı.

maddeperest

 • Maddeye taparcasına düşkün olan.

maddeperver

 • Maddeye düşkün.

magrem

 • Bir şeye çok düşkün, haris kimse. Tutkun. Aşık.
 • Borçlu.
 • Zarar, ziyan.
 • Cürüm, cinayet.

mail / mâil

 • Eğik. Bir tarafa eğilmiş. Eğri.
 • Meyilli. Hevesli. İstekli.
 • Düşkün.
 • Benzer.

makamperest

 • Makama düşkün.
 • Makam düşkünü.

makàsıd-ı san'atperverane / makàsıd-ı san'atperverâne

 • San'ata olan düşkünlüğü ortaya koyan maksatlar.

malperest

 • Malı, mülkü ve parayı çok seven. Mala düşkün olan. (Farsça)

masiva-perest / mâsivâ-perest

 • Dünya ile ilgili olan şeylere düşkünlük; Allah'tan başka şeylere aşırı düşkünlük.

medeniyetperest

 • Medeniyete aşırı düşkün olan.

meftun

 • Tutkun, düşkün.

meftuniyet / meftûniyet

 • Düşkünlük.
 • Düşkünlük, aşırı bağlılık.

mehzul

 • Düşkün. Zayıf. Arık.

menfaatperest / مَنْفَعَتْپَرَسْتْ

 • Menfaatına çok düşkün.
 • Menfaatine düşkün.

merak

 • Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük.
 • Dalgınlık. Kara sevdâ.
 • Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.

merbutiyet / merbûtiyet / مربوطيت

 • Bağlılık. (Arapça)
 • Düşkünlük, aşırı ilgi. (Arapça)

meyyal

 • Çok meyleden, eğilen. Çok istekli, düşkün.

mezellet / مذلت

 • Düşkünlük. (Arapça)

milliyetperver

 • Kendi milletine düşkün olma.

milliyetperverlik

 • Kendi milletine düşkün olma.

mimsiz medeniyetperest

 • "Deniyetperst", aşağılık şeylere düşkün kimse.

moda

 • Geçici yenilik. Elbise ve süslenmede geçici hevesler ve fantezi düşkünlüğü sebebiyle çıkartılan yeni tarz ve şekiller. Bunlar israfı artırır ve iktisada aykırıdır. (Fransızca)

mübtela / mübtelâ

 • Dertli. Hasta. Başı sıkıntılı. Rahatsız. Belâlı. Düşkün. Tutkun. Tutulmuş.
 • Düşkün, tutkun.

müdbir

 • (Dübur. dan) Tâlihsiz, düşkün.

muhabbet

 • Sevgi. Aşırı düşkünlük.

mühtelis

 • Zayıflamış, düşkünleşmiş.

mukdim

 • İşine düşkün, gayret ve fedakârlıkla çalışan. Cüretli ve cesaretli olan.

muli'

 • Tutkun, düşkün, ihtiraslı.

müptela / müptelâ

 • Bağımlı, düşkün.

müsaade-i sefahet

 • Gayr-i meşrû zevk ve eğlence düşkünlüğüne izin verme.

müştak / müştâk

 • Düşkün, aşık.

müştak ayinedar / müştak âyinedar

 • Allah'ın güzel isimlerini bir ayna gibi üzerinde aksettiren ve Onun sonsuz güzelliğine düşkün olan insan.

müştak olan

 • Arzulu, istekli, düşkün.

mütedeyyin / متدین

 • Dindar, dinine düşkün. (Arapça)

mütehevvisane / mütehevvisâne

 • Hevesine düşkün olarak.

mütekeyyifane / mütekeyyifâne

 • Keyfine düşkün olarak.

müteseffih

 • Zevk ve eğlenceye düşkün.

nefis-perest

 • Şeriat kanunlarına aykırı olarak, ahlâk kaidesini tanımadan nefsinin isteklerine uyan. Nefsine taparcasına düşkün olan.

nefis-perver

 • Nefsini çok sevip besleyen, nefsi isteklerine çok düşkün. (Farsça)

nefisperest / نَفِسْپَرَسْتْ

 • Nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olan.
 • Nefsine aşırı düşkün olan.
 • Nefsine düşkün.

nefisperestlik

 • Nefsin arzu ve isteklerine çok düşkün olmak.

nefsaniyet

 • Nefsine düşkünlük.

nehem

 • (Nehim - Menhum) Aç gözlü oluş. şikemperver olmak. Doymak bilmemek. Bir şeye çok düşkün, şehvetli, haris.

nekbet

 • (Çoğulu: Nekebât - Nükub) Talihsizlik, şanssızlık, bahtsızlık.
 • Musibet, felâket.
 • Düşkünlük.

nezafetperver / nezâfetperver

 • Temizliğe düşkün.

nizar

 • Zayıf, arık, düşkün, bitkin.

nükub

 • Rücu' etmek, geri dönmek.
 • Udul etmek, ayrılmak.
 • (Tekili: Nekbet) Tâlihsizlikler, şanssızlıklar. Felâketler, musibetler, düşkünlükler.

partizan

 • Kendi partisine aşırı düşkün olup başkasına hak tanımak istemeyen kimse. (Fransızca)

perest

 • Taparcasına düşkün.

perestiş

 • Aşırı düşkünlük, tapınış.

perestiş etmek

 • Bir şeye aşırı düşkün olmak.

rağbet

 • Düşkünlük, istek.

rağbet etme

 • Düşkün olma, ilgi gösterme.

raiyetperver / رَعِيَتْپَرْوَرْ

 • Halkına düşkün.

rehk

 • Aradan yetişip yaklaşma.
 • Yürüme.
 • şaşa kalma, taaccüb etme, hayrette kalma.
 • Kötü şeylere düşkünlük.

sefahat / sefâhat / سفاحت

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkünlük.
 • Sefihlik, zevk ve eğlence düşkünlüğü. (Arapça)

sefahet / sefâhet

 • (Sefeh) Zevk ve eğlenceye ve yasak şeylere düşkünlük. Akılsızlık edip lüzumsuz yere, sonunu düşünmeden, hazz-ı nefs için masraf etmek.
 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık.
 • Aklın az ve hafîf olması. Malını dînin ve aklın beğenmediği yerlere sarfetme. Lüzumsuz harcama. Süse, eğlenceye ve her türlü kötülüğe, harama düşkünlük. Akıl azlığı.
 • Kıt akıllılık, düşüncesizlik, günahlara düşkünlük.

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

sefahet-i beşeriye

 • İnsanların zevk, eğlence ve yasak şeylere düşkünlükleri, budalalıkları.

sefahet-i hayat

 • Hayattaki dinen yasaklanmış olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefahet-i medeniyet

 • Batı medeniyetinin teşvik ettiği yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sefahet-i mutlak

 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

sefahetçi

 • Gayrı meşru zevk ve eğlenceye düşkün olan.

sefahetçiler

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olanlar.

sefahetkarane / sefahetkârâne

 • Yasak zevk ve eğlenceye düşkün olarak, beyinsizce.

sefalet / sefâlet

 • Düşkünlük, aşağılık.

sefalethane / sefâlethâne

 • Sefalet yeri, düşkünlük evi.

sefih / sefîh / سفيه

 • Zevk ve eğlenceye düşkün. Sefahete düşmüş. Malını düşünmeden harcayan.
 • Kıt akıllı, düşüncesiz, zevke düşkün.
 • Zevk ve eğlenceye düşkün, sefahata düşmüş, malını düşünmeden harcayan.
 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkün.
 • Zevk ve eğlence düşkünü. (Arapça)

sefihane / sefîhane / sefîhâne

 • Eğlenceye ve lüzumsuz masraflara düşkün olarak. (Farsça)
 • Yasak zevk ve eğlencelere düşkün bir şekilde; beyinsizce.
 • Sefihce, zevkine düşkün biri gibi, düşüncesizce.
 • Dinen yasaklanmış zevk ve eğlencelere düşkün olarak.

sefil / sefîl

 • Düşkün, aşağı.

şehvani / şehvanî / şehvânî / شهوانى

 • şehvetle ilgili, şehvete ait.
 • şehvete çok düşkün olan kimse.
 • Şehvetle ilgili. (Arapça)
 • Şehvet düşkünü. (Arapça)

şehvet-perest

 • Şehvetine çok düşkün. Nefsi arzularının esiri olan. (Farsça)

şehvetperest / شهوت پرست

 • Şehvet düşkünü. (Arapça - Farsça)

sevdaperest

 • İfrat derecede düşkün, tutkun. (Farsça)
 • Tamahkâr. (Farsça)

şifte

 • Düşkün, tutkun, meftun. (Farsça)

şikembende

 • Midesine düşkün. Çok yiyen. (Farsça)

şikemperver / شِكَمْپَرْوَرْ

 • Yemek tiryakisi, boğazına düşkün. (Farsça)
 • Boğazına düşkün.
 • Yeme içmeye düşkün.

şöhretperest

 • Şöhret düşkünü.
 • Şöhret düşkünü.

şöhretperestlik

 • Şöhret düşkünlüğü.

şuhh

 • Mala düşkün olup, fakirlere vermeyi sevmemek, cimrilik etmek.

suretperest / sûretperest

 • Sûrete pek düşkün olan.

şuridegi / şuridegî

 • Karışıklık, perişanlık. (Farsça)
 • Tutkunluk, düşkünlük. (Farsça)

takvadarane / takvâdârâne

 • Takvaya düşkün kimse olarak.

tama'

 • Aç gözlülük, dünyâ malına aşırı düşkünlük.

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

tenperver / تن پرور

 • Rahatına düşkün, tembel.
 • Rahatına düşkün. Tembel. Vücudunu beslemek telâşesinde olan. (Farsça)
 • Rahatına düşkün. (Farsça)

teşbihperest

 • Benzetme düşkünü.

tesfih

 • (Sefahet. den) Sefih görme, sefih sayma. Akılsız, müsrif ve eğlenceye düşkün addetmek.
 • Sefih görme, kıt akıllı sayma, eğlence düşkünü olarak tanıma.

tiyaka

 • Cimaa pek ziyade düşkün olmak.
 • Şehvetin galip olması.

üftade / üftâde / افتاده

 • Düşkün, çaresiz.
 • Düşmüş. (Farsça)
 • Düşkün. (Farsça)
 • Aşık. (Farsça)
 • Zavallı. (Farsça)

üftadegan / üftadegân / üftâdegân / افتادگان

 • (Tekili: Üftade) Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar. (Farsça)
 • Düşmüşler. (Farsça)
 • Düşkünler. (Farsça)
 • Aşıklar. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)

üftadegi / üftadegî

 • Düşkünlük, biçarelik. (Farsça)

üslubperest / üslûbperest

 • Üslûba aşırı düşkün.

vahi

 • Mânâsız, saçma. Ehemmiyetsiz.
 • Ahmak. Düşkün. Zaif.

vazifeperver

 • Vazifesini seven, işine düşkün.

vazifeşinas / vazîfeşinas / وظيفه شناس

 • Görevine düşkün. (Arapça)

velu'

 • Bir şeye fazla düşkün olan.

vülu'

 • Bir şeye aşırı derece düşkünlük.

zahid / zâhid

 • Dünyâya düşkün olmayan kimse.
 • Şüpheli olur korkusu ile mübâhların (dînen izin verilenlerin) çoğunu terk eden.

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

zebun / zebûn

 • Düşkün, tutkun, kapılmış.
 • Düşkün, tutkun.

zebun-kuş

 • Düşkünleri ezen. Zâlim. Gaddar.

zebunküş / zebûnküş

 • Düşkünü ezen.

zelil / zelîl / ذليل

 • Düşkün, zavallı. (Arapça)

zenperest / زن پرست

 • (Çoğulu: Zenperestegân) Kadına düşkün, kadın peşinde dolaşır ahlâksız kimse. (Farsça)
 • Kadın düşkünü. (Farsça)

zevk-cu / zevk-cû

 • (Çoğulu: Zevkcuyân) Zevkine düşkün. Zevk arıyan. (Farsça)

zevkperest

 • Zevke düşkün.
 • Zevke düşkün.