LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Dövüş ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

akar

 • Köşk, yüksek bina.
 • Bâbil vilayetinde bir yer adı.
 • Dehşetli olmak. Yaralamak. Boğazlamak.
 • Korku ve dehşetten kişinin ayakları titreyip dövüşememesi.

ceng / جنگ

 • Savaş. (Farsça)
 • Ceng etmek: (Farsça)
 • Savaşmak. (Farsça)
 • Dövüşmek. (Farsça)

ceng-cu / ceng-cû

 • Kavgacı, dövüşçü, cenkçi. (Farsça)

ferhaş

 • Kavga, savaş, muharebe, dövüş. (Farsça)

hır

 • Hırıltı.
 • Kavga, dövüş.

ibtiyar

 • Seçip kabul etme.
 • Kavga yapma, dövüş etme.
 • Güçsüz, zaif ve kuvvetsiz olma.

kahkara

 • Geri geriye gelme, dövüşerek çekilme.

kastal

 • Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz.

keyd

 • Tuzak. Kötülük, hile.
 • Men'etmek.
 • Kusmak.
 • Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek.
 • Cenk etmek, dövüşmek.
 • Karganın ötmesi.

koçkar

 • Dövüş için terbiye olunmuş iri koç.

mahrab

 • (Çoğulu: Mehârib) Cenk edecek, dövüşülecek yer.

me'zem

 • (Çoğulu: Meâzim) Dağ içinde olan dar yol. Cenk yeri, dövüş meydanı.

mübareze / mübâreze

 • Çarpışma, dövüşme.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

mücavele

 • Kıtal edişmek, dövüşmek, vuruşmak.

mudarebe

 • Dövüşme, vuruşma.
 • Sermaye ve emek konarak kurulan şirket.
 • Dövüşme.

mukatelat

 • (Tekili: Mukatele) (Katl. den) Muharebeler, savaşlar, kavgalar, dövüşler.
 • Vuruşmalar, düello yapmalar.

müşacerat

 • (Tekili: Müşacere) Dövüşmeler, vuruşmalar, kavgalar.

musaff

 • (Çoğulu: Misâf) Cenk etmek için durulan yer. Dövüş yeri.

musavele

 • Dövüşmek için bir kimseye saldırma. Üzerine atılma.

muvazaaten

 • Danışıklı dövüşle.
 • Muvâzaa olarak.

naverd

 • Savaş, harb, dövüş, ceng. (Farsça)

puladsenc

 • Güzel silâh kullanan, iyi dövüşen. (Farsça)

rampacı

 • Eski deniz muharebelerinde yakından dövüşerek zabtedilmek istenilen bir düşman gemisine hücumla borda bordaya gelindiği sırada düşman gemisindeki askerlerin vuku bulacak hücumunu menetmek için güverteye yayılan silâhendazlar.

şagb

 • Ayıplamak.
 • Cidal, dövüş, niza.
 • Şerri tahrik etmek.

sevret

 • Kızgınlık, hiddet, öfke.
 • Hücum. Dövüş.
 • Hükümdarın şiddet veya kudreti.
 • Tezlik.

tahavüz

 • Birbirini cenkten men'etmek. Dövüşten alıkoymak.

takavüm

 • Dövüşmek, vuruşmak. Birbiriyle cenge durmak.

tebahi

 • Övünme, tefahur.
 • Muharebe edişmek, karşılıklı dövüşmek.

tebari

 • Mücâdele ve muhârebe etmek. Savaşmak, dövüşmek.

tedarub

 • (Darb. dan) Vuruşma, dövüşme.

temsik

 • Cenk etmek, dövüşmek, vuruşmak.
 • Bir kimseye deri vermek.
 • Deriye renk vermek.

teşacür

 • (şecer. den) Sopalarla vuruşma. Birbirine girme kavga, dövüş.

va'ke

 • Cenk yeri, dövüş alanı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın