LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Döş ifadesini içeren 333 kelime bulundu...

abkari / abkarî

 • Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil.
 • Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san'atı olmayan.
 • Çok güzellik.
 • Bir nevi döşek.

ah / اخ

 • Kardeş, birader.
 • Dost.
 • Kardeş. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)

ahbab / ahbâb / احباب

 • Dost. Sevilen dostlar. Sevilenler. Ehibbâ, muhibler.
 • Dostlar, sevenler.
 • Sevilenler, dostlar.
 • Dostlar.
 • Dostlar. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)

ahbab-ı uhrevi / ahbab-ı uhrevî

 • Âhiretteki dostlar.

ahbap / احباب

 • Dostlar, sevgililer.
 • Dostlar, sevdikler. (Arapça)

ahdan

 • (Tekili: Hıdn) Dostlar, yoldaşlar.

ahibba / ahibbâ / احبا

 • Dostlar, arkadaşlar.
 • Dostlar, sevilenler; sevgililer. (Arapça)

ahilla

 • (Ehillâ) Sadık ve samimi arkadaşlar. En sadık dostlar. Haliller.

ahlal

 • (Tekili: Hıll) Samimi dostlar, yâranlar.

ahu

 • Kardeş, dost.

ahyar

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)

asar-ı üns ve ülfet / âsar-ı üns ve ülfet

 • Dostluk ve yakınlık izleri.

asdika / اصدقا

 • Sâdıklar. Sabık ve sadık dostlar.
 • İçi dışına, sözü işine uygun olanlar.
 • Samimi dostlar, sadıklar.
 • Gerçek dostlar. (Arapça)

ashab / ashâb / اصحاب

 • Dostlar, arkadaşlar. (Arapça)
 • Sahipler. (Arapça)

aşir

 • Onda bir. On kısma taksim edilen bir şeyin herbir parçası.
 • Kur'an-ı Kerimin on cüz'ünden herbiri veya on âyetlik bir parçası.
 • Dost, yardımcı, yardak.
 • Koca.
 • Kabile.
 • Kötülükte yardımcılık eden.
 • Sahip.
 • Toz.

aşna / âşnâ / آشنا

 • Tanıdık, dost, aşina. (Farsça)

aşna-yan

 • (Tekili: Aşnayî) Dostluklar, âşinalıklar, haberdarlıklar. (Farsça)

aşnayan / âşnâyân / آشنایان

 • Tanıdıklar, dostlar. (Farsça)

aşnayi / âşnâyî / آشنایى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Bilme, haberdarlık. (Farsça)

aziz / azîz

 • İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu.
 • Dost.
 • Şerif.
 • Nadir.
 • Dini dünyaya âlet etmeyen.
 • Sireti temiz.
 • Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi.
 • Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.

balast

 • ing. Demir yollarında traverslerin altına; şoselerde ise düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş parçaları.

basite

 • Yükseklik ölçen yayvan güneş saati.
 • Döşeme minder.
 • Düz yer.

belat

 • Döşenmiş taş.
 • Düzyer.
 • Köy adı.

berbar

 • Evin dam kısmında bulunan oda. (Farsça)
 • Çardak. (Farsça)
 • Kemeriye. (Farsça)
 • Tahtaboş. Damın düz bir kısmı ki, en çok çamaşır sermeye yarar ve çinko ile döşelidir. (Farsça)

berhabe

 • Minder. Döşek, yatak.
 • Aynı döşek veya yatakda beraber yatılan kimse.

besat

 • (Bisât) Düz.
 • Döşenmiş.
 • Geniş.
 • Yayvan kab.
 • Düz açık yer.

besit

 • (Çoğulu: Besâit) Döşenmiş nesne, yer yüzü.
 • Yalnız tek.
 • Geniş yer.

best

 • Döşemek.
 • Yaymak, neşr.

biraderane

 • Dostça, kardeşçe. (Farsça)

bisat

 • (Çoğulu: Büsüt) Döşek.
 • Döşeme, kilim, minder.

bister

 • Yatak, döşek. (Farsça)

bitane

 • (Çoğulu: Betâyin) Çarşaf.
 • Kaftan astarı.
 • Dostluk.
 • Hâlis olmak.
 • Kuvvetli olmak.

busat

 • (Tekili: Bisat) Bisatlar, döşekler, kilimler, minderler, keçe yaygıları.

çar-yar

 • Dört dost. (Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (R.A.) lerin nâmları.) Dört Halife, Hulefâ-i Erbaa veya Ashab-ı Güzin diye de ihtiramla anılırlar.

ciharyar-ı güzin / cihâryâr-ı güzîn

 • Seçkin dört dost; dört halife; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (r.a.).

dahil / dahîl

 • Yabancı, sığınan, sığınmış. Muhacir.
 • Birisinin içyüzü, niyet ve mezhebi. Dâhil ve içerde. Birisinin bütün gizli ve sırlı işlerine vâkıf olan dost ve hemdemi.
 • Evvelâ alâkasız olup sonradan bir cemaate dâhil olan.
 • Edb: Başka bir dilden olup, sonradan diğer bir dile geçe

dahy

 • (Dahv) Yayıp döşemek.
 • Deve kuşu yumurtası.

deha

 • Yaymak, döşemek.

dem-saz

 • Arkadaş, refik, hem-dem, dost. Sırdaş. (Farsça)

dem-sazi / dem-sazî

 • Dostluk, arkadaşlık. Sırdaşlık. (Farsça)

dost

 • (Çoğulu: Dostân) Sevilen insan, muhib, yâr. (Farsça)
 • Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. (Farsça)
 • Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. (Farsça)

dost-u kadim

 • Eski dost.

dostan

 • (Tekili: Dost) Dostlar.

dostane / dostâne / دوستانه

 • Dostça, dostlukla. (Farsça)
 • Dost gibi.
 • Dostça. (Farsça)

dosti / dostî / دوستى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)

dostkam / dostkâm / دوستكام

 • Dost canlısı. (Farsça)

dürnuk

 • (Çoğulu: Derânik) Bir cins döşek.

dust / dûst / دوست

 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

eazz-i ahibba / eazz-i ahibbâ

 • Dostların en azizi.

ehabb-ı ehibba

 • Dostların, ahbabların en sevgilisi.

ehibba / ehibbâ / احبا

 • (Tekili: Habib) Habibler, dostlar, sevgililer.
 • Dostlar, sevdiği kimseler.
 • Dostlar. (Arapça)

ehil

 • Dost, sahip, usta.

ehilla

 • Dostlar, kardeşler.

ehl

 • (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
 • Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline v

ehl-i kalb / اَهْلِ قَلْبْ

 • Kalb gözü açık Allah dostları.

ehl-i rivayet-i sadıka / ehl-i rivâyet-i sadıka

 • Peygamberimizden duyulan şeyleri dosdoğru bir şekilde nakleden kimseler.

ehl-i sahv

 • Uyanık iken hakikatlere görerek ulaşan Allah dostları.

ehl-i sırat-ı müstakim

 • Dosdoğru yolda olanlar.

ehl-i tarikat ve velayet / ehl-i tarîkat ve velâyet

 • Tarikata mensup olanlar, tasavvufla ilgilenenler ve Allah dostları, velîler.

ehl-i velayet / ehl-i velâyet

 • Veliler, Allah dostları.

ehl-i velayet ve tahkik / ehl-i velâyet ve tahkik

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini delilleriyle bilen Allah dostu âlim kimseler.

ehl-i vifak

 • Birbirleriyle dostça yaşayanlar.

ehlullah

 • Allah dostları.

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

elif

 • Munis, sahip, dost.

enbub

 • Minder, döşek, yatak. Döşeme. (Farsça)

enis / enîs / انيس / اَن۪يسْ

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.
 • Dost, arkadaş.
 • Yarattığı varlıklara karşı çok yakın, dost olan Allah.
 • Dost, arkadaş.
 • Dost. (Arapça)
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost.

enis-i dil

 • Gönül dostu.

esasat

 • Temel malzemeler, mobilya, dekorasyon, döşeme gibi ev eşyaları.

eşya

 • (Tekili: Şey) (Bu kelime, Türkçede müfret gibi kullanılır.) Ev döşemeye mahsus halı, dolap v.s.
 • Elbise, yatak, çamaşır gibi malzemeler.
 • Yük, yük eşyası.

evidda

 • Ahbablar. Hâlis ve sâdık dostlar.

evliya / evliyâ / اَوْلِيَا

 • Velî kelimesinin çoğuludur.
 • Dostlar.
 • Allahü teâlânın sevgili kulları, nefsin esâretinden kurtulup, sözleri, işleri ve hareketleri İslâmiyet'e uygun olanlar, devamlı Allahü teâlâyı hatırlayıp, ananlar.
 • Allah dostları.

evliya-yı meşhure

 • Meşhur evliyalar, Allah dostları.

fakd-ül ahbab

 • Ahbabsızlık, dostsuzluk. Ahbabın bulunmayışı.

fakdü'l-ahbap

 • Sevgililerin, dostların yok oluşu, onları kaybetme.

feccac

 • Döşek döşeten.
 • Erkek, zevc.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

feraşet

 • Süpürücülük ve döşeyicilik. Kâbe-i şerifeyi süpürenin hizmeti.

ferraş / ferrâş / فراش

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl
 • Döşemeci. (Arapça)
 • Hizmetkâr. (Arapça)

ferş / فرش

 • Yer. Yeryüzü.
 • Döşeme. Döşeyiş. Yaymak. Yayılmak. Döşenmiş şey.
 • Küçük develer.
 • Döşeme, yayma.
 • Yayılan şey.
 • Seccade, hasır,
 • Yeryüzü, kır, sahra.
 • Yer, döşeme.
 • Döşeme. (Arapça)
 • Yaygı. (Arapça)

firaku'l-ahbap

 • Dostlardan ayrı düşme.

firaş / firâş

 • Döşek. Yatak. Yere serilen şey. Minder. şilte.
 • Döşek, yatak, şilte, hasır, halı.
 • Döşek, yaygı.

firaş-ı istirahat

 • Rahat döşeği.

firkat

 • (Fürkat) İftirak. Dostlardan ve sâir sevdiği şeylerden ayrılış. Firak. Müfarakat.

füruş / fürûş

 • (Tekili: Firaş) Döşemeler. Yerlere serilen örtüler.
 • Yataklar.
 • Döşemeler, yaygılar.

fütüvvet

 • Dostlara afv ve safh ile muamele.
 • Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
 • Kerem ve seha.
 • Soy temizliği.

gaşiye

 • Perde. Örtü.
 • Kıyamet.
 • Dilenci ve cerrar.
 • Ziyârete gelen dostlar gurubu.

gayr-i müstakim / gayr-i müstakîm / غَيْرِ مُسْتَق۪يمْ

 • Dosdoğru olmayan.

gına

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.

gulampare

 • Dost, sevgili, mahbup. (Halk ağzında kulampara şeklinde kullanılır.)

güsterde

 • Döşenmiş, yayılmış. (Farsça)

habib / habîb / حبيب

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.
 • Sevgili, dost.
 • Sevgili. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)
 • Hz. Muhammed. (Arapça)

hadin / hadîn

 • (Çoğulu: Hudenâ) Sâdık dost, vefadar arkadaş.

hadin-i kadim / hadîn-i kadîm

 • Eski dost.

halal / halâl

 • Dostluk, ahbaplık.
 • İki şey arasında açıklık olma.
 • Dostluk.
 • İki nesne arası açık olmak.

halalet

 • İki şeyin arası açık olmak.
 • Dostluk. Samimi dostluk.

halil / halîl

 • Samimi dost. Sâdık dost.
 • Nahif ve fakir kimse.
 • Dost.
 • Hz. İbrahim.
 • Dost.
 • Dost.
 • Zevc, koca.
 • Samimi dost.

halil-ür rahman

 • Allah'tan başkasından hiçbir zaman yardım dilemeyip, O'nun dostluğunu ihtiyar eden Hz. İbrahim'in (A.S.) lâkabıdır.

haliliye / halîliye

 • Allah'ın dostu (Halîlullah) ünvanına sahip olan Hz. İbrahim'in örnek alındığı yol.
 • Dostane münasebet ve samimi kardeşlik.

haliliyye

 • Samimi dostluk ve kardeşlik.

halilullah / halîlullah

 • Allah'ın dostu, Hz. İbrahim (A.S.).
 • Allahü teâlânın dostu mânâsına İbrâhim aleyhisselâmın lakabı. Halîlürrahmân da denir.
 • "Allahın dostu" mânâsında ibrahim aleyhisselâmın namı.

hall

 • Sağlamlaştırmak.
 • Dostluk, sadâkat.
 • Fakir, hastalıklı, nahif insan.
 • Sirke.

halsan

 • Kişinin dostu, sevgilisi ve yâri.

hamile / hamîle

 • Sıklığından dolayı birbirine girmiş olan ağaçlar.
 • Ağaç ve ot bitmiş kumlu yer.
 • Döşek çarşafı.

hanifen müslimen / hanîfen müslimen

 • Allah'ı bir olarak tanıyan dosdoğru bir Müslüman (Kur'ân-ı Kerimde Hz. İbrahim için söylenen bir ibare).

harif

 • (Hırfet. den) Meslekdaş, san'at arkadaşı. Teklifsiz dost.
 • Herif, âdi insan.

haşiyye

 • (Çoğulu: Haşâyâ) İçi dolmuş döşek.
 • Nihalî adı verilen sofra altı.

hebs

 • Şâdlık, sürür, neşe, neşat.
 • Döşemek.

hemdem / همدم

 • Arkadaş, yakın dost, sohbet arkadaşı. (Farsça)

hevahah

 • Sevilen, muhib, dost. (Farsça)

hibab

 • Dostluk, sevmek.
 • (Tekili: Habb) Tohumlar, taneler.
 • Haplar.

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hicran

 • Uzaklaşma. Ayrılık. Ayrılıktan gelen keder, sızı, acı. Dostluğu ve ülfeti kesmek.

hılal

 • (Çoğulu: Ahılle) Diş arasını ayıklamakta kullanılan nesne. Dostluk.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

hilalet

 • Samimi dostluk.

hıllet

 • Samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hillet

 • (Çoğulu: Hillel - Hilâl) Samimi ve cân-ı gönülden olan dostluk. En güzel takdir edici ve samimi arkadaşlık.
 • Kılınç gediği.
 • Nakışlı deri.
 • Ağızda bâki kalan dişler.
 • Dişler arasında kalan yemek artığı.
 • Halîl (dost) olmak, dostluk. Halîlullah İbrâhim aleyhisselâma mahsûs bir makâm.

hıllet / خِلَّتْ

 • Dostluk.

hıllet-i ibrahim

 • İbrahim'in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hılm

 • Dost.

hıls

 • (Çoğulu: Ahlâs) Yünden veya kıldan yapılan ve palas denilen döşek.
 • Büyük ve kuvvetli olan dişi deve.

hımdıd

 • Havuz dibinde olan döşeme.

hizbullah

 • Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve din düşmanlarıyla aslâ hakiki dost olmayan mücahid cemaat. "Hizb-ül Kur'an" tabiri de aynı mânada kullanılır. (Kur'an-ı Kerim'de 5:56 ve 58:22 âyetlerinde zikredilir.)

hizmet-i mevla / hizmet-i mevlâ

 • Dostumuz ve gözeticimiz olan Allah'ın hizmetinde bulunma.

hubb

 • (Hibâb - Hibb - Mehabbet) Sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk. Bir şeyi birisine sevdirmek.
 • Hulus, lüzum ve sübut.
 • Muhafaza ve imsâk.

hubbe

 • Dostluk.

hudena

 • (Tekili: Hadîn) Sâdık dostlar, vefakâr arkadaşlar.

hukukperver

 • Geçmişi unutmayan, haklara hürmetkâr kimse. Vefalı ve sâdık dost. (Farsça)

hukukşinas

 • Hukukçu, hukuk ilmini bilen.
 • Vefâlı kimse. Sâdık dost.

hulalet

 • Samimi dostluk arkadaşlık.

hull

 • Dost.

hullan

 • (Tekili: Halil) Sâdık dostlar, arkadaşlar.

hulle

 • (Çoğulu: Hılâl) Dostluk.

hullet / خلت

 • (Çoğulu: Hulel) İçten, samimi sevgi. Dostluk. Muhabbet. Haslet.
 • Dostluk.

hulule

 • Dostluk.

hulus

 • Hâlislik. Saflık.
 • Samimiyet. Hâlis dostluk. İçden davranmak. Her hayırlı işi ve ameli Allah rızâsını niyet ederek yapmak.

hulusiyyet

 • Hâlislik. Samimi dostluk.

ibn-ül üns

 • Dost.

ibrahim halilullah

 • Allah'ın dostu Hz. İbrahim.

ifraş

 • Zemmetme, kötüleme, çekiştirme.
 • Serip döşetme.

iftiraş

 • İzine uyma.
 • Namusa dokunur söz söyleme.
 • Yayılma.
 • Cima.
 • Döşemek.

ihbarat-ı sadıka-i ahmediye / ihbârât-ı sadıka-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) dosdoğru haber vermeleri.

ihbarat-ı sadıka-i gaybiye / ihbârât-ı sadıka-i gaybiye

 • Gayb âlemiyle ilgili verilen dosdoğru haberler.

ihevat

 • (Tekili: İhve) Samimi ve sâdık arkadaşlar. Candan dostlar.
 • Tarikat arkadaşları.

ihtişa'

 • Tam olarak dolma.
 • Yastık veya döşek gibi bir şey edinme.

ihvan / ihvân / اخوان

 • ( kelimesinin cem'i) Kardeşler. Eş, dost.
 • Sâdık arkadaşlar.
 • Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar.
 • Dostlar. (Arapça)

ihvaniyat

 • Arkadaşlar, eş dost mektubları.

iltiyak

 • Sıkı fıkı dost olma, candan arkadaş olma.

irşak

 • Bir şeye dik bakma. Dosdoğru etme.

irtibat

 • Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık.
 • Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.

işraf

 • Yüksek bir yere çıkma. Yüksek bir yerden bakıp anlama.
 • (Hasta) ölüm döşeğinde olma.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

istihbab

 • Bir şeyi iyi ve güzel addetmek.
 • Dost edinme.
 • Müstehab etmek ve olmak.

istikamet / اِسْتِقَامَتْ

 • Dosdoğru olma.

istikāmet / اِسْتِقَامَتْ

 • Dosdoğru olma.

ıstına-i sıddık

 • Sâdık dost seçme.

kafile-i ahbab

 • Dostların oluşturduğu topluluk.

kanat

 • (Çoğulu: Kanavât) Yeraltına döşenmiş olan künk. Küçük kanal, su borusu.
 • Sopa, mızrak.

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

karin / قرین

 • Yakın. (Arapça)
 • Eş dost. (Arapça)

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kazaz

 • Ufak taş.
 • Döşek üstünde olan toprak.
 • Toz toprak bulaşmaz nesne.

kemi'

 • Bir yerde ve bir döşekte beraber yatan kişi.
 • Düz yer.

keşfü'l-kubur velisi / keşfü'l-kubur velîsi

 • Kabirdeki ölülerin hallerini anlayan ve bilen Allah dostu zât, evliya.

kıraathane

 • Müşterilerine gazete, mecmua ve kitap gibi şeyleri bulunduran geniş ve içi döşenmiş kahvehane.

klasör

 • Tasnif işlerinde kullanılan, gözlere ayrılmış dolap veya çekmece. (Fransızca)
 • Geniş mukavva dosya. (Fransızca)

küsterde

 • Döşenmiş, yayılmış. (Farsça)

ma'

 • Yer yüzüne yayılıp döşenmek.

mecma-ı ahbap

 • Dostların toplandığı yer.

mecma-i ahbap

 • Dostların toplandığı yer.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

medd

 • Uzatma, çekme.
 • Yayma, döşeme.

mefruş / mefrûş / مفروش

 • Döşenmiş, ferş olunmuş, serilmiş.
 • Nikâhlı karı.
 • Döşeli.
 • Döşenmiş. (Arapça)

mefruşat / mefrûşat / مفروشات

 • (Ferş. ten) Ev döşemeğe yarayan şeyler. Kilim, halı v.s.
 • Döşeme. (Arapça)

mehd

 • Beşik. Beslenilecek, büyüyecek yer.
 • Yeryüzü.
 • Yayıp döşemek.
 • Kâr kazanmak.
 • Hazırlanmak.
 • Beşik, yatak, döşek.

mename

 • Yatak, döşek.

merhum

 • (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş.
 • Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.)

meşreb-i hıllet

 • Yakın dostluğu öngören hareket tarzı.

mevali / mevalî

 • Efendiler.
 • Azad edilmiş köleler.
 • Azad edenler.
 • Mevleviyyet pâyesine ulaşmış sarıklı âlimler.
 • Dost ve komşular.
 • Yardımcılar.

meveddet

 • Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.
 • Sevme, sevgi, dostluk.
 • Dostluk, sevgi.

mevla

 • Sahib. Rabb.
 • Efendi. Köleyi âzad eden.
 • Şanlı. Şerefli. Mâlik.
 • Mün'im-i Mutlak olan Cenab-ı Hak (C.C.).
 • Terbiye eden, mürebbi.
 • Yardımcı, muavenet eden.
 • Dost ve komşu.
 • Azâd olan.

mevla-yı kerim / mevlâ-yı kerîm

 • İkramı bol olan dostumuz ve gözeticimiz Allah.

mevt

 • Ölüm. Âhirete göç. Dünyadan gitmek.
 • Mevt, mü'minler için dünya vazifelerinden ve imtihanından bir paydostur.

mihad

 • Yer. Arz.
 • Beşik.
 • Döşeme. Döşek.

mihrbani / mihrbanî

 • Dostluk, muhabbet, sevgi. (Farsça)

miysere

 • (Çoğulu: Mevâsir) Eyer yastığı.
 • Eyer altına koydukları keçe.
 • Çul içine koyulan keçe.
 • Yatacak döşek, yatak.

müanese

 • Dostane görmek, görüşmek. Karşılıklı ünsiyet etmek.

müdahin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdarat

 • (Dery. den) Dost gibi görünme, yüze gülme.

müfarakat

 • Ayrılık. Bir yere bırakıp gitmek. Dostlarından ayrı düşmek.
 • Fık: Karı-kocanın talâk veya fesh ile birbirlerinden ayrılmaları.

müferreş

 • Döşenmiş, tefriş edilmiş.

muhadenet

 • Yakın ahbablık, samimiyet. Dostluk.

muhale

 • Dostluk, sadâkat.

muhaleset

 • (Hulus. dan) Birbirlerine iyi muamele etme. Birbirleriyle dostça geçinme.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibban / muhibbân

 • (Muhibbin) Dostlar. Muhabbet edenler. Sevilenler. Sevgi besleyenler. Bir kimsenin taraflıları. (Farsça)
 • Dostlar, ahbaplar, sevilenler.

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

muhibbe

 • Kadın sevgili. Kadın dost.

muhlis

 • Halis, katkısız, dosdoğru, her hali içten ve gönülden olan, ihlâs sahipleri, samimi ve doğru olanlar.

muhlisane / muhlisâne

 • Hâlisâne. Samimi olarak. Dostlukla. Riyâsızlıkla. (Farsça)

mühüd

 • (Tekili: Mihâd) Döşekler, yataklar.

mültefit

 • İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren.

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

mümazaka

 • Dostluk hususunda riyâ gösterme.

mümazik

 • Gerçek dost olmayan kimse.

mümehhed

 • Hazırlanmış, serilmiş, yayılmış, düzeltilmiş.
 • Tanzim ve tesviye olunmuş, döşenmiş.
 • Ilık su.

mümehhid

 • (Mehd. den) Döşeyen, yayan.
 • Düzenliyen. Tanzim ve tertib eden.

munis

 • Canayakın, dost.

musadakat

 • (Sıdk. dan) Karşılıklı dostluk.

musadeka

 • Dostluk.

musafat

 • (Safvet. den) Samimi ve hâlis dostluk.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

müştakan / müştâkan

 • Aşk ve iştiyakla bağlı olan dostlar.

müstakim / müstakîm

 • İstikamet üzere olan, dosdoğru olan.

mustakim / مستقيم

 • Doğru, düz, dosdoğru. (Arapça)

müstakim / müstakîm / مُسْتَق۪يمْ

 • Dosdoğru.

müstakimane / müstakimâne

 • İstikametle, dosdoğru, düzgün biçimde.
 • Dosdoğru olarak.

müstakime

 • İstikametli, dosdoğru.

müteferriş

 • Döşenen, teferrüş eden.

mütehabb

 • (Hubb. dan) Birbirine dost olan. Birbirini dost sayan.

mütemehhid

 • (Mehd. den) Yayılmış, serilmiş. Yayılıp döşenen.

mütesafih

 • Musafaha eden. Dostluk ve selâm için elele veren.

muvalat

 • Dostluk, karşılıklı sevgi. Yardım, koruma.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi, koruma, yardım.

müvalat / müvâlât

 • Dostluk.
 • Abdest alırken her uzvu ara vermeden birbiri ardınca yıkamak.
 • Dostluk, karşılıklı sevgi.Tebrik ile terdif ederim arz-ı hulûsu, Kalbimdeki sıdk u müvâlât senindir.

müvalefe

 • Birbiriyle üns tutmak, dostluk kurmak.

müvanese

 • Üns tutmak, dostluk kurmak.

muvasat

 • Yardım, dostluk, muavenet, iyilik.
 • Ölen bir memurun ailesine maaş bağlama.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

nat'

 • (Çoğulu: Nütu'-Entâ') Sahtiyan döşek.
 • Zahir olmak, âşikâre olmak, görünmek.

natık-ı sadık / nâtık-ı sâdık

 • Dosdoğru konuşan.

necd

 • Açık ve işlek yol.
 • Yüksek yer.
 • Minder, döşeme gibi oturacak şeyler.
 • Ağaçsız mekân.
 • Hâzık ve mâhir kılavuz.
 • Yiğitlik hâli. Gamlılık, gussa.
 • Hasma galip gelmek.
 • Çok terlemek.
 • Meme.
 • Suudi Arabistan'ın doğu mıntıkası.

nemat

 • (Çoğulu: Enmut-Nimât) Usul, tarz.
 • Yol, tarik.
 • Örtü, ihram.
 • Topluluk, insan cemaati.
 • Döşek yüzü, yatak yüzü.

nihale

 • Yeni, taze fidan. (Farsça)
 • Avcı korkuluğu. (Farsça)
 • Sahan altlığı. (Farsça)
 • Döşenecek şey. Döşeme. (Farsça)

nita'

 • (Çoğulu: Nutu') Deri döşek.

nutu'

 • (Tekili: Nat') Meşinden yapılmış döşekler.
 • Sofra bezleri.

pister

 • Yatak, döşek. (Farsça)

rahman / rahmân

 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

raht

 • (Çoğulu: Ruhut) Binek atlarına vurulan eyer, takım.
 • Pencere ve kapıların menteşe takımı.
 • Yol levazımı.
 • Döşeme ve ev takımı.

rasf

 • Oka kiriş sarmak.
 • Birbirine zammetmek.
 • Kaldırım döşemek.

raz-dan

 • Sırrı bilen, sırra ortak olan dost. (Farsça)

refik / refîk

 • Dost ve arkadaş.
 • Yumuşak huylu, rıfk sâhibi.

refref

 • Kuşu çok olan çimenlik, kır.
 • Mânevi bir binek.
 • Dalları salkım salkım olan ağaç.
 • Kenar saçağı.
 • Yeşil elbise.
 • İnce yumuşak kumaş.
 • Döşek.
 • Cennet.
 • İnce, yumuşak kumaş.
 • Kemer saçağı.
 • Döşek, döşeme.
 • Kuşu çok çimenlik.
 • Dalları salkım salkım ağaç.
 • İnce, yumuşak kumaş, bir çeşit döşek; Peygamber efendimizin mîrâc esnâsında (bilinmeyen yerlere götürüldüğü, Cennet'i ve Cehennem'i gördüğü gece) bindikleri Cennet yaygısı.

reşreş

 • Yumuşak döş kemiği.

rüşd

 • Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek.
 • Hayra isabet etmek.
 • Büluğa ermek.
 • İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek.
 • Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak.

sadakat / sadâkat

 • (Sıdk. dan) Dostluk. Bir kimseye Allah (C.C.) için kalbden bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk.
 • Dostlukta sebat, vefadarlık.
 • Dostluk; bir kimseye Allahü teâlâ için kalbden bağlılık; doğruluk. İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh, Doğruların yardımcısıdır hazret-i Allah.
 • Bağlılık, dostluk, doğruluk.

sadik

 • Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.

sadik-ı ahmak / sadîk-ı ahmak

 • Ahmak dost.
 • Çok bağlı ahmak dost.

sadik-ı kadim

 • Eski dost.

sadıkan

 • Sâdıklar, sâdık dostlar. (Farsça)

safh

 • Suç bağışlama, dostluk etme. Günah ve cürmü afveyleme.
 • Bir şeyin bir tarafı.
 • Bir şey içirme.
 • Yüz çevirme.

sahb

 • (Tekili: Sâhib) Yakın dostlar. Sâhipler.

sako

 • Pardösü.

satıh

 • Düz. Bir şeyin dış yüzü, üstü.
 • Evin damı.
 • Yayıp döşemek.
 • Genişlik.

secir

 • Dost.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

sedir

 • Köşk.
 • Nehir.
 • Karyola.
 • Odanın baş köşesine konulan döşenmiş kerevet.

sehl

 • Yere yayılmak, döşenmek.

şeker-ab

 • İki dost arasındaki kırgınlık, aradaki soğukluk. (Farsça)

seki

 • Direğin altında konulan taş ayak, kürsü taşı, kapıların yanlarında ve bahçelerde havuzların etrafında yapılan sed ve peyke, odaların zeminden yüksekçe olarak bir kısmına yapılan döşeme yerlerinde kullanılır bir tabirdir.
 • Atın ayağındaki beyaz nişana da bu ad verilir.

sicil

 • Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter.
 • Memurların durumu hakkında tutulan dosya.

sıddıkin-i evliya / sıddıkîn-i evliya

 • Allah dostları arasında sadakatte en ileri olanlar.

sifal

 • Değirmen altına döşenen deri.
 • Değirmen süpürgesi.

sırat-ı müstakim / sırât-ı müstakim / sırât-ı müstakîm / صِرَاطِ مُسْتَق۪يمْ

 • Dinin belirlediği dosdoğru yol.
 • Dosdoğru yol.

sırat-ı müstakim ehli / sırat-ı müstakîm ehli

 • Dinin belirlediği dosdoğru yolda olanlar.

sıratu'l-müstakim / sırâtu'l-müstakîm

 • Dosdoğru yol.

sudeka

 • (Tekili: Sadik) Doğru ve hakiki dostlar.

sudkan

 • (Tekili: Sadîk) Hakiki ve doğru dostlar. Sadîkler.

şürr

 • Ayıp.
 • Yayıp döşemek.
 • Kurutmak için güneşe sermek.

taarr

 • Ari olmak, temiz ve pâk olmak, beri olmak. Döşeğinde dönüp ızdırap çekmek.

taha

 • ("Serdi" manasında fiil.) Yaymak, döşeyip düzgün sermek.
 • Arzın hayata münasip şekilde döşenmesi. Düzgün arz.

taha'

 • Döşenmiş ve yayılmış yer.
 • Bir nebat cinsi.

tahabbüb

 • Sevgi göstermek, muhabbet beslemek. Bir kimseyi dost ittihaz etmek. Sevdirmeği istemek.

tahsib

 • Ufak taşları mescide veya başka yere döşemek.

takıyye

 • İdâre, korunmak, sakınmak; iki yüzlülük; sevmediği kimse ile dost geçinmek. Bir kimsenin hakîkatte sâhib olduğu görüş ve inancını saklaması.

tarik-i müstakim / tarîk-i müstakîm / طَر۪يقِ مُسْتَق۪يمْ

 • Dosdoğru yol.

teceyyüf

 • Dost edinmek.

tefriş / تفریش / tefrîş / تَفْر۪يشْ

 • Döşeme. Yayma. Yayıp döşeme.
 • Ev eşyasını düzenleme.
 • Döşeme.
 • Döşeme, yayma.
 • Döşeme. (Arapça)
 • Tefriş edilmek: Döşenmek. (Arapça)
 • Tefriş etmek: Döşemek. (Arapça)
 • Döşeme.

tefriş etmek

 • Döşemek.

tefrişat / تفریشات

 • Döşemeler. (Arapça)

tehabb

 • Dostluk etme. Muhabbet, sevişme.

tekrim-i evliya

 • Allah dostlarına hürmet etme, saygı gösterme.

temehhüd

 • (Mehd. den) Yayılıp döşenme.

temelmül

 • Yatak veya döşekte rahat olmama.

temhid

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.
 • Döşeyip düzeltme.
 • Hazırlama, döşeme.

tesahup

 • Sahiplenme, dost edinmek.

teveddüd

 • Tedricen kendini sevdirmek. Dostluk etmek.
 • Cenab-ı Hakk'ın çeşitli ve lezzetli nimetler vererek insanlara kendisini sevdirmesi.

tevella

 • (Tevelli) Birisini dost edinme.
 • Bir işi üzerine alma.
 • Dönme, yönelme, i'raz etme.
 • Ehl-i Beyt'e tam sevgi.
 • Akrabalık. Karabet. Yakınlık beslemek.

tevelli / tevellî

 • Dostluk, birisini Allah rızâsı için sevme, dost edinme.

ücahin

 • (Çoğulu: Acâhine) Hizmetkâr.
 • Aşçı. Dost.
 • Deyyus.

uhuvvet

 • Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.

ülfet / الفت

 • Bir topluluğun din ve dünyâ düşüncelerinde inançlarında birbirlerine uygun olmaları. Dostluk, yakınlık kurmak, kaynaşmak.
 • Alışma, alışkanlık. Birisiyle münasebette bulunmak. Ünsiyet. Ahbablık, dostluk. Huy etme. Görüşme, konuşma.
 • Alışma, kaynaşma.
 • Görüşme, konuşma.
 • Dostluk.
 • Dostluk. (Arapça)
 • Kaynaşma. (Arapça)
 • Görüşme, konuşma. (Arapça)
 • Ülfet etmek: (Arapça)
 • Dostluk kurmak. (Arapça)
 • Kaynaşmak, alışmak. (Arapça)
 • Görüşmek, konuşmak. (Arapça)

umde

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.

ünsiyet

 • Alışkanlık, dostluk. Birlikte düşüp kalkmak. Ahbablık.
 • Dostluk, yakınlık, alışkanlık.
 • Alışkanlık, dostluk.

ünsiyetkar / ünsiyetkâr

 • Dostça, cana yakın bir şekilde.

ünsiyetkarane / ünsiyetkârâne

 • Dostça, canayakın bir şekilde.

ünsiyetli

 • Canayakın, dost.

vedad

 • Dostluk. Sevme. Sevgi.

vedd

 • Dostluk. Sevgi, muhabbet.

vefa / vefâ / وفا

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.
 • Sözünde durma. (Arapça)
 • Dostluğu sürdürme. (Arapça)
 • Vefâ etmek: Sözünde durmak, vefa göstermek. (Arapça)

vefadar / vefadâr / vefâdâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.
 • Vefalı, dostluğu devamlı.
 • Vefâlı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vefakar / vefakâr

 • Vefalı, sözünde ve dostluğunda devamlı olan.

vekire

 • Satın alınan veya yeni yapılan bina için, ahbaba, eşe dosta verilen ziyafet.

vela-perver

 • Dostluk gösteren, dostluk besleyen. (Farsça)

velayet / velâyet / ولایت

 • Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik.
 • Dostluk.
 • Sadakat.
 • Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak.
 • Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
 • Velîlik. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)
 • Otorite. (Arapça)

velayet-i kamile / velâyet-i kâmile

 • Mükemmel velilik; kulluk noktasında mânevî mertebeleri aşarak Allah'ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme mükemmelliği.

veli / velî

 • Allah dostu.

veliyy

 • (Çoğulu: Evliyâ) Yakın.
 • Amcazâde, emmi oğlu.
 • Yar, dost.

veliyyullah

 • Allah'ın velisi, dostu.

vesaid

 • (Tekili: Visâde) Yastıklar, şilteler, döşekler.

vidad / vidâd / وداد

 • Dostluk. Sevmek. Muhabbet.
 • Dost ve muhib.
 • Her şeye muhabbeti olan.
 • Sevgi. (Arapça)
 • Dostluk. (Arapça)

vidd

 • Muhabbet, dostluk, sevgi.

vifak

 • Dostça bir fikir üzerinde birleşmek. Samimi anlaşmak.
 • Barış.
 • Uygunluk.

vila'

 • Birbirinin ardı sıra gelmek.
 • Abdest esnasında uzuvları yıkarken birisi kurumadan diğerini yıkamağa başlamak.
 • Ahbablık, yakınlık, dostluk.

vilakar / vilakâr

 • Ahbab, dost. (Farsça)

vilaperver

 • Dost, muhib. (Farsça)

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

visab

 • Yatak, döşek.
 • Atlama, sıçrama.

yar / yâr / يَارْ / یار

 • Dost, ahbab, tanıdık. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)
 • Âşık. Mâşuk, sevgili. (Farsça)
 • Dost, sevgili.
 • Dost, sevgili.
 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Arkadaş. (Farsça)

yar-ı baki / yâr-ı bâki / yâr-ı bâkî / يَارِ بَاقِي

 • Daimi ve sürekli dost.
 • Ölümsüz dost.

yar-ı bivefa / yâr-ı bîvefâ

 • Vefasız dost.

yar-ı kadim / yâr-ı kadîm

 • Eski dost.

yaran / yârân / يَارَانْ / یاران

 • Dostlar, sadık arkadaşlar, sevgililer.
 • Dostlar. Sâdık arkadaşlar. Sevgililer. (Farsça)
 • Arkadaşlar, dostlar.
 • Yârlar, dostlar.
 • Dostlar, arkadaşlar. (Farsça)

yaran-ı aşk / yârân-ı aşk

 • Âşıklar, aşk dostları.

yaran-ı safa / yârân-ı safâ

 • Zevk ve eğlence ile vakit geçiren dostlar. Safâ dostları.

yarane

 • Dostça. (Farsça)

yari / yârî / یاری

 • Yardım. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Dostluk. (Farsça)
 • Yardım. (Farsça)

yarı ağyar eylemek / yârı ağyar eylemek

 • Dost ve sevgiliyi aldatarak, araya fitne sokarak yabancılaştırmak.

yarmend

 • Dost, muin, yardımcı. (Farsça)

yekruy

 • İki yüzlülük yapmayan, riyasız. (Farsça)
 • Hâlis ve itimad edilir dost. (Farsça)

zerabi / zerabî

 • (Tekili: Zürbiye) (Zirbiye) İftihar eden.
 • Geniş, enli döşek, yatak.