LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cum kelimesini içeren 38 kelime bulundu...

adine / âdine

 • Cuma günü.

ahir zuhur / âhir zuhur

 • Cumâ namazının dört rekat son sünneti ile iki rekat vaktin sünneti arasında kılınan dört rekatlık namaz.

azine / âzîne

 • Cuma veya bayram günü. (Farsça)

cemahir / cemâhir / cemâhîr / جماهير

 • Cumhuriyetler.
 • Cumhuriyetler. (Arapça)

cum'a / جمعه

 • Cuma. (Arapça)

cum'a hutbesi / cum'â hutbesi

 • Cumânın ilk dört rek'atlik sünnetten sonra ve iki rek'atlik farzdan önce, imam tarafından cemâat huzurunda minberden Arabça olarak okunan hutbe.

cum'a namazı / cum'â namazı

 • Cumâ günü öğle vaktinde câmilerde hutbeden sonra, cemâatle kılınan iki rek'atlik farz namaz.

cümel / جمل

 • Cümleler.
 • Cümleler. (Arapça)

cumhur reisi

 • Cumhuriyetle idâre olunan memleketlerde Devlet Reisi.

cumhuri / cumhurî / cumhûrî / جمهوری

 • Cumhuriyetle ilgili.
 • Cumhuriyetle ilgili. (Arapça)

cumhuriyet-perver

 • Cumhuriyetçi, cumhurcu. (Farsça)

cumhuriyetperver

 • Cumhuriyeti seven.
 • Cumhuriyetçi, cumhuriyet yanlısı.

cumhuriyetperverlik

 • Cumhuriyetçilik.

cumhuriyyet / cumhûriyyet / جمهوریت

 • Cumhuriyet. (Arapça)

cümle-i mu'terize

 • Cümlenin mânasını açıklamak için parantez içine yazılan cümle.

devr-i cumhuriyet

 • Cumhuriyet devri, dönemi.

gramer

 • Cümlelerin, kelimelerin, hecelerin ve harflerin hallerinden bahseden ilim. Dil bilgisi. (Fransızca)

haber / خَبَرْ

 • Cümle başındaki ismin ardından gelen ve onu tanımlayan bölüm.

halkçılar

 • Cumhuriyet Halk Partisi mensupları.

heme

 • Cümle. Hep. Bütün. (Farsça)

hemegan

 • Cümlesi, tamamı, bütünü, hepsi. (Farsça)

heyet-i hafife

 • Cümledeki her bir parçanın tek tek mânânın hafiif olduğunu göstermesi; hafif yapı.

hükumet-i cumhuriye / hükûmet-i cumhuriye

 • Cumhuriyet hükûmeti.
 • Cumhuriyet hükûmeti.

hükümet-i cumhuriye

 • Cumhuriyet hükümeti.

hutbe

 • Cuma ve bayram namazlarında minberden okunan Allah'ın emir ve buyrukları.

iç ezan

 • Cuma günleri hatib minberde iken müezzin tarafından mahfilde okunan ezan. Diğer namazlarda yalnız minarede ezan okunurken, cuma günleri öğle vaktinde hem minarede, hem de caminin içinde müezzin mahfilinde ezan okunur. İkinci ezan caminin içinde okunduğu için buna "iç ezan" denilir. (Türkçe)

itiraziye / îtiraziye

 • Cümlede ara söz

köşeli parantez

 • Cümleden tamamıyla ayrı "haşiye" gibi bir sözü içine alır. (Türkçe)

mukhem

 • Cümle arasındaki lüzumsuz ve fazla kelime.

nahiv / نَحِوْ

 • Cümle bilgisi.

nahv ilmi

 • Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim.

naib-ül am / naib-ül âm

 • Cumhuriyet müddei-i umumisi. Cumhuriyet savcısı.

reis-i cumhur

 • Cumhurbaşkanı.

reisicumhur

 • Cumhurbaşkanı.
 • Cumhurbaşkanı.

şahnişin / şâhnişin / شاهنشين

 • Cumba. (Farsça)

şehnişin / شهنشين

 • Cumba. (Farsça)

şenbe / شنبه

 • Cumartesi. (Farsça)

vav-ı haliye / vâv-ı hâliye

 • Cümlede öznenin, tümlecin veya her ikisinin durumunu bildiren sözün başında bulunan "vav" harfi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın