LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cukur ifadesini içeren 163 kelime bulundu...

ab-kur

 • Lâğım çukuru. Pisliğin aktığı yol ve delik. (Farsça)

agiyye

 • İçine su biriken çukur.

ahfaz

 • (Ahfad) Alçak ve çukur yer.
 • Mc: Çok alçak gönüllü. Mütevâzi.

akat

 • Çukur yer.

arak

 • Ter, rutubet.
 • Dağdaki yol.
 • Çukur.
 • Deve izleri.
 • Sıra sıra olan şey.
 • Zenbil.
 • Menfaat, sevab, karşılık.
 • Süt.

asbab

 • (Tekili: Sabeb) Çukur yerler.

ashab-ı uhdud / ashâb-ı uhdûd

 • Cenab-ı Hakka imân ve itâat edenleri çukurlara doldurup yakan veya sopa ile döven, fir'avn gibi zâlim kimseler.

baluat / bâlûat

 • Su dökecek çukur.
 • Lağım kuyusu.

bend-rug / bend-rûg

 • Tarla ve bostan kenarlarına suyun akıntısını kesip havuz gibi birikmesi için yapılan setli çukur. (Farsça)

bers

 • (Çoğulu: Bürâs-Ebrâs) Çukur, yumuşak yer.

betan

 • (Çoğulu: Bitnân) Çukur yer.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

bu're

 • Çukur.
 • Çölde çukur tarzında yapılan ocak.

büüre

 • Çukur kazmak.
 • Çukur.

çah / çâh / چاه

 • Kuyu, çukur.
 • (Çeh) Kuyu. Çukur. (Farsça)
 • Kuyu, çukur.
 • Kuyu. (Farsça)
 • Çukur. (Farsça)

cah-ı masiva / câh-ı mâsiva

 • İtibar, makam, mevki gibi Allah'tan başka, dünya ile alâkalı şeyler ve onların oluşturduğu tehlike çukuru.

cahim

 • Şiddetli ve kat kat birbiri üzerine yanan ateş. Çukur yerde yanan ateş.
 • Cehennem'in bir tabakası.

çeh / چه

 • Kuyu, çukur. (Farsça)
 • Kuyu. (Farsça)
 • Çukur. (Farsça)

cevf

 • Boşluk. Oyuk. Çukur. İç boşluğu.
 • Orta, yarı.
 • Kof.
 • Boşluk, oyuk, çukur.
 • Orta yarı.

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

cübb

 • Kuyu.
 • Küp. Kulpsuz desti.
 • Vaktiyle zindan gibi kullanılan çukur, susuz kuyu.

cüfre

 • Bir şeyin ortası. Mezar.
 • Boşluk. Çukur.
 • Göğsün içerisi. Sadır.

cürum

 • Sıcak, çukur yer.

da'sa

 • Güneşten çok ısınan yumuşak, çukur yer.

dahl

 • (Çoğulu: Dihâl-Edhâl-Dahlân) Pencere.
 • Çukur yer.

derdur

 • Su çevriği, girdab.
 • Derin çukur yer.

ebtine

 • (Tekili: Bâtın) Çukur yer, kuytu yer.

egvar

 • (Tekili: Gavr) Dipler, çukurlar, kuyular. Sonlar, uçlar.

esva'

 • (Tekili: Sâ') Kuyular, çukur yerler.
 • Ölçekler.

evcar

 • İçinde gizlenmek için avcılar tarafından yapılan siperler, çukurlar.

evk

 • (Çoğulu: Evâk) Ağırlık, yük.
 • İçinde su biriken çukur yer.

evzak

 • İçinde su veya başka birşey biriken çukur yer.

ezat

 • (Çoğulu: Üzâ-Ezy) İçinde su birikmiş çukur yer.

ferz

 • Çukur yer.
 • Düz yer.
 • Ayırmak.

gabit / gabît

 • (Çoğulu: Gubut) Çukur yer.
 • Bir dere ismi.
 • Üstüne mıhfe bağlanan çok kuvvetli hayvan.

gadire / gadîre

 • (Çoğulu: Gadâir) Saç örgüsü.
 • Çulha çukuru.

gait

 • Necaset, neces, insan pisliği.
 • Çukur yer. Düz ve geniş yer.
 • İnsan pisliği, necaset,
 • Çukur yer, düz ve geniş yer.

gal

 • (Çoğulu: Gılâl) Ağaçlı çukur yer.
 • Muz ağacı.
 • Selem ağacının bittiği yer.
 • Bir ot cinsi.

gamaza

 • Çukur, çukurluk.
 • Sözün anlaşılmasını zorlaştırmak.

gamız

 • Anlaşılmaz, anlaşılması güç.
 • Kapalı ve karışık söz.
 • Çukur yer.
 • Zayıf kişi.

gamz

 • (Çoğulu: Gamuz) Göz yummak, gizli olmak, yumuşak muamele etmek.
 • Kolay görerek ihmal etmek.
 • Çukur yer.
 • Kaş ve gözle işaret, göz kırpmak.
 • Çene veya yanak çukurluğu.

gamze / غمزه

 • Çene veya yanak çukuru.
 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.
 • Yanak çukuru. (Arapça)
 • Çene çukuru. (Arapça)
 • Süzgün bakış. (Arapça)

gar

 • Mağara. İn. Kehf.
 • Defne ağacı.
 • Gayret.
 • Fesad.
 • Tren istasyonu.
 • Tıb: Beden âzalarında olan cep gibi çukur yer.

gaser

 • Rüzgârın çukur yere getirip yığdığı.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.
 • Çukurun dibi.

gavr-ı in'idam

 • Yokluk çukurunun dibi.
 • Yokluk çukuru.

gavt

 • Derin çukur.
 • Bir şeyin içine girme, batma, garkolma.

gavta

 • Ağaçlık, sulak yer.
 • Toprakta çukurluk.

gayıt

 • (Çoğulu: Gaytân-Agvât) Çukur yer.
 • Kenef.

gayya-i cehennem / gayyâ-i cehennem

 • Cehennem çukuru.

girdab

 • Suların dönerek çukurlaştığı yer. (Farsça)
 • Tehlikeli yer. Mühlike. Tehlikeli yer ve zaman. (Farsça)
 • Anafor; suların dönerek çukurlaştığı tehlikeli akıntı yeri.

habt

 • (Çoğulu: Ahbât) Sükun. Huşu.
 • Sönmek.
 • Çukur yer.
 • Düz yer.

hadid / hadîd

 • Dağ eteği.
 • İçinde yağmur suyu biriken alçak çukur.
 • Arz, yer, dünya.

hafair / hafâir / حفائر

 • (Tekili: Hafîr) Oyuklar, delikler, çukurlar.
 • Çukurlar. (Arapça)
 • Oyuklar. (Arapça)

hafer

 • Çukurdan çıkartılan toprak.
 • Dişin çürümüş kısmı veya kiri.

haffar

 • Çukur kazan, kuyu kazan.

hafir / hafîr / hâfir / حفير

 • Kazılmış yer. Çukur. Mezar.
 • Kazan, kazıcı, hafriyat yapan. Yerde çukur açan.
 • Çukur. (Arapça)
 • Mezar. (Arapça)

hafr

 • Kazmak ve çukur etmek.

hakıne

 • Boğaz altındaki çukurcuk.

hanadık

 • (Tekili: Handek) Hendekler. Bir mekânın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

handek

 • Kale ve tarla gibi yerlerin etrafına kazılan geniş ve derin çukur. Hendek.

havan

 • İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap.
 • Tütün kesmekte kullanılan makine.
 • Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse.
 • Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet.
 • İçine çuku

havas

 • (Çoğulu: Ahvâs) Çukur ve kısık gözlü olmak.

haver

 • Zayıf olmak.
 • Yumuşak, çukur yer.
 • Denize suyun akıp döküldüğü yer.

hebeta

 • Çukur yer.

hebir

 • Çukur yer.

hebr

 • (Çoğulu: Hübur) Çukur yer.
 • Kesmek.
 • İki dağ arasında olan düz yer.
 • Etli, semiz olmak.

hecil

 • İki dağ arasındaki çukurca kısım. Vâdi.

hecl

 • İki dağ arasındaki çukur ve düz yer.
 • Atmak.

hendek

 • Kazılan uzun ve derin çukur.

hezme

 • Elle basıldığında veya sıkıldığında oluşan çukur.

hicac

 • Hüccet, delil, senet göstererek muaraza ve mübahase eylemek.
 • Tıb: Göz çukuru ve kaş kemiği.

hical

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, derinlikler, yarlar, çukurlar.

horst

 • Alm. Jeo: Bir çukur veya hendeğin, tersine, faylar arasında yükselmiş kesimi.

hübur

 • Çukur.
 • Büyük tas.

hücul

 • (Tekili: Hecl) Uçurumlar, çukurlar, derinlikler, yaralar.

hudde

 • Çukur.

hufne

 • (Çoğulu: Hufün) Çukur.

hufre / حفره

 • Kazılmış çukur. Oyuk.
 • Çukur.
 • Çukur. (Arapça)
 • Oyuk, delik. (Arapça)

hufreteyn

 • İki çukur. İki delik.

hüvve

 • (Çoğulu: Hevvât) Derinliği genişliğinden çok olan çukur yer.

isik

 • Çukurluk, engebelik. Çukurlu.

ka'r / قعر

 • Derinlik. (Arapça)
 • Çukur. (Arapça)
 • Dip. (Arapça)

kalet

 • (Çoğulu: Kılât) Helâk olmak.
 • Dağlarda, içinde su biriken çukur.
 • Göz çukuru.
 • Baş parmağın dibinde olan çukur.

kase / kâse

 • Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. (Farsça)
 • Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik. (Farsça)

kase-i çeşm / kâse-i çeşm

 • Göz çukuru.

kavb

 • Kesmek.
 • Çukur kazmak.

kebkebe

 • Yüz üstüne düşürme.
 • Çukur bir yere döne döne düşme.

kebs

 • Çukur bir yeri doldurup düzeltme.
 • Bir cins hurma.
 • Misk hokkası.

kende

 • Hendek, çukur. (Farsça)
 • Biçilmiş, kesilmiş. (Farsça)
 • Kokmuş, ağır kokulu. (Farsça)

kızze

 • Ufak taş.
 • Taşlı çukur yer.
 • Kızlık dedikleri hâlet.

kurmus

 • (Çoğulu: Karâmıs) Avcıların dağda olan kulübesi veya soğuktan sakındıkları küçük çukur yer.

lahd

 • (Çoğulu: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar.
 • Eğilmek.
 • Bir tarafına meyilli olan çukur.

lühud

 • (Tekili: Lahd) Çukurlar, kabirler, mezarlar.

magak

 • Çukur. (Farsça)

mağak / mağâk / مغاک

 • Çukur. (Farsça)
 • Mezar. (Farsça)

magakçe

 • Küçük çukur. Çukurcuk. (Farsça)

magamiz

 • (Tekili: Magmaz) Karanlık yerler. Karanlık ve çukur yerler.

magmas

 • (Çoğulu: Megâmıs) Çok fazla çukur olan yer.

mahacir

 • (Tekili: Mahcer) Göz çukurları.

mahcer

 • Ev, hane. Hususi yer.
 • Göz çukuru.

mahcir

 • (Çoğulu: Mehâcir) Göz çukuru.
 • Gözün çevre yanı. Yüzde perde varken gözden ve etrafından görünen yerler.
 • Bahçe.

me'baz

 • (Çoğulu: Meâbiz) Diz altındaki çukur.

medar-ül ayn

 • Göz çukuru.

megak

 • Mezar, kabir, çukur.

meğak / meğâk / مغاک

 • Çukur. (Farsça)
 • Mezar. (Farsça)

melhed

 • Kabrin çukur açılacak yeri.

melle

 • Çukur.

menka'

 • Su toplanan çukur.

meşih

 • Göğsü çukur, kanbur.

mı'la

 • Çulhaların çukur içinde ayak ile basıp oynadıkları nesne.

minşakka

 • Yarık, çukur, oyuk.

müdhen

 • (Çoğulu: Medâhin) Yağ koyacak kap.
 • Dağlarda olan çukur taş. (İçinde yağmur suyu birikir.)

muk'abe

 • Kadeh gibi çukur göbek.

muka'ar

 • (Ka'r. dan) Oyuk, çukur, çökük.

muka'ariyet

 • Çukurluk, oyukluk.

mükabese / mükâbese

 • Çukur doldurmak.

münfec

 • Çukur.
 • Açık.
 • Gedik.

münhatt

 • Aşağı inen, inhitât eden. Alçak. Çukur.

mutammer

 • Anbarda veya çukur içinde saklanan şey.

mutbein

 • Çukur yer.
 • Kalbi karar etmiş kişi, mutmain.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

nakir

 • Bir insanın hem cins ve aslı.
 • Gayet fakir.
 • Bir nevi kara sinek.
 • Ağzı dar olan küçük kab.
 • Hurma çekirdeğinin arkasındaki beyaz çukur.
 • Kıymetsiz şey.

nakkar

 • Müzik, çalgı.
 • Gagalıyan.
 • Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona mücessem şekiller veren sanatkârlar.

nazh

 • Su çekme. Herhangi bir yer, çukur veya kuyudan bir şeyler çıkarma.

nişibgah / nişibgâh

 • Çukur yer. (Farsça)

nukre

 • Külçe hâlinde gümüş.
 • Ense çukuru.

nukre-i kafa

 • Ense çukuru.

nun

 • Kur'an alfabesinde yirmibeşinci harf. Ebced hesabına göre değeri ellidir.
 • Divid, kalem.
 • Kılıcın ağzı. Kılıç.
 • Çene çukuru.
 • Balık, semek.

nüvne

 • Çene çukuru.

pargi / pargî

 • Mutfak ve banyo sularının toplandığı çukur. (Farsça)
 • Orospuluk. (Farsça)

radhe

 • (Çoğulu: Radh-Ridh) Taşlı yer, taşlık arazi.
 • Büyük taşlardan olan çukur yer. (İçinde su birikip kalır.)

rehv

 • (Çoğulu: Rahâ) Yüksek mekân, yüksek yer.
 • Alçak, çukur yer, (içinde su toplanır)
 • Mahalle içinde, yağmur suyu ve çeşme suyu akan ark.
 • Üveyik kuşu.
 • Arası açılmış ve ayrılmış.

rezen

 • (Çoğulu: Revâzin) İçeri çukurca olup su toplanabilen yüksek ve sağlam yer.

sabeb

 • (Çoğulu: Asbâb) Çukur yer, iniş yer.

şekab

 • Çukur yer.

şıkb

 • (Çoğulu: Şekâbe-Şikâb-Şükub) Mağara ve kaya yarığı.
 • Çukur yer.

sinh

 • (Çoğulu: Esnâh-Sünuh) Diş çukuru, diş yuvası.

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

sünuh

 • (Tekili: Sinh) Diş çukurları. Diş yuvaları.

tagvir

 • Sonuna yetişmek.
 • Çukur yapmak.
 • Öğle vaktinde uyumak.

tahfir

 • (Çoğulu: Tahfirat) (Hufre. den) Çukur kazma.

tak'ir

 • (Ka'r. dan) Çukurlaştırma, çukur yapma.

taka'ur

 • (Ka'r. dan) Çukurlaşma.
 • Kuyunun derin ve çukur olması.

tass

 • (Çoğulu: Tâs-Tusûs-Tassât) Tas, çukurca kap.

teekk

 • Çukur kazmak.

tefire

 • Üst dudağın ortasında olan çukur.

tel'a

 • (Çoğulu: Tilâ) Su yolu, su mecrası.
 • Sel yolu.
 • Yerin alçağı ve yükseği. Çukurluk ve tepe.

telhid

 • (Lahd. dan) Mezar çukuru kazma. Kabire lâhid yapma.
 • Gömme.

tenhiye

 • İçinde suyu az olan çukur.

uhdud

 • (Çoğulu: Ahâdid) Çukur.
 • Uzun hat.
 • Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak.
 • Hendek.
 • Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.

uhdut

 • Çukur, hendek.

ükne

 • Çukur içinde olan kuş yuvası.

ükre

 • Yuvarlak nesne. Top.
 • Çukur.

vadi / vâdî

 • İki dağ arasındaki uzun çukur. Dere. Bir nehrin aktığı yer. Nehir yatağı.
 • Yol, tarz, usül.
 • Saha.
 • Bir nehrin yatağı.
 • İki dağ arasındaki uzun çukur.
 • Yol, tarz, metod, dere.
 • İki dağ arası uzun çukur.

vakt

 • (Çoğulu: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur.
 • Su ile faydalanacak mekân.
 • (Horoz) tavuğa binmek.

varta

 • Her çukur yer. Uçurum.
 • Kurtuluşun zor olduğu yer. Tehlike. Muhatara.

verta

 • (Çoğulu: Vırât) Çukur yer, varta, uçurum.
 • Halledilmesi, içinden çıkılması zor olan iş.

veyl

 • Vay hâline, yazık, felâket, hüzün ve hüsran.
 • Cehennem'de bir çukur ismi veya Cehennem'in bir kapısına bu isim verilmiştir.
 • Vaid, tehdid makamında kullanılan azab kelimesidir.
 • Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.

vırat

 • (Tekili: Verta) Vartalar, uçurumlar, çukurlar.
 • Halli güç, içinden çıkılması zor olan işler.

zafre

 • Çukur yer.

zakıne

 • (Çoğulu: Zevâkın) Enek çukuru.

zerecun

 • (Zerâcin) Üzüm ağacı.
 • Üzüm asması.
 • Kızıl boya.
 • Çukur taş içinde biriken yağmur suyu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın