LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cok guzel ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

ab-ı hayat

 • Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : "çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet" mânalarında geçer.
 • Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah'tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söyle

abkari / abkarî

 • Mutlaka kusuru olmayan. Kâmil.
 • Bir kavmin seyyid ve şerifi, efendisi. Beşer san'atı olmayan.
 • Çok güzellik.
 • Bir nevi döşek.

afitab

 • Güneş. (Farsça)
 • Mc: Pek güzel. (Farsça)
 • Çok güzel yüz. (Farsça)

ahsen

 • En güzel. Çok güzel.

ahu

 • Ceylân. (Farsça)
 • Gözleri çok güzel olan. Çok güzel göz. (Farsça)
 • Gazâl. (Farsça)
 • Mc: Dilber. Mahbub. (Farsça)

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

cadu

 • Büyücü, cadı. (Farsça)
 • Hortlak, gulyabani. (Farsça)
 • Acuze, çirkin kocakarı. (Farsça)
 • Çok güzel söz. (Farsça)

cemil-i ale-l ıtlak

 • (Cemil-i alelıtlak) Her cihetle çok güzel ve mükemmel.

cemilane / cemîlâne

 • Çok güzel bir şekilde.

cemile / cemîle

 • Çok güzel.

davud / dâvud

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçer ve Benî İsrail Peygamberlerindendir. Hz. Süleyman'ın (A.S.) babasıdır. Hem Peygamber, hem Sultandı. İbranice Zebur kitabı kendisine nâzil olmuştur. Sesi çok güzeldi. M.Ö. 1010 da vefat ettiği nakledilir.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.

dür-dane

 • İnci tanesi. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve sevimli çocuk. (Farsça)

ecell

 • (Celil. den.) Çok güzel. çok büyük. En üstün. Çok celil.

ecmel

 • (Cemil. den) Çok güzel, en yakışıklı. Daha güzel.

efsah

 • Daha fasih. En fasih. Pek çok güzel ifade.

elmas-pare

 • Elmas parçası.
 • Mc: Çok güzel.

emlah

 • (Melih. den) Pek melih, en melâhatli, çok güzel.

entak

 • (Nutk. dan) Çok güzel söz söyliyen, çok iyi nutuk veren.

erva'

 • Çok güzel olan genç.
 • Son derece yiğit, cesur ve bahadır adam.
 • Korkmak.

gevher-paş

 • Mücevher saçan. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve düzgün konuşan. (Farsça)

gül-i ruhsar

 • Gül yanaklı. (Farsça)
 • Mc: Mânevi çok güzellik sahibi. Çok sevilen. (Farsça)

güldeste

 • Çok güzel şeylerden bir tutam.
 • Gül demeti.
 • Müzikte makam adı.

harun-u fesahat / hârûn-u fesâhat

 • Hz. Hârun'un (a.s.) çok güzel ve açık konuşması.

hattat

 • Çok güzel yazı yazan san'atkâr.

hur-i in / hur-i în

 • Cennet'te âhu gözlü çok güzel kızlar.

hurlika

 • Çok güzel, huri yüzlü. (Farsça)

ibn-i üsbuayn

 • Çok güzel genç.
 • Ayın ondördü.

ibrahim desuki / ibrahim desukî

 • Büyük âlim ve mutasavvıflardan olup büyük makam sâhibi bir zâtdır. Pek meşhur ve çok güzel sözleri ve mev'izaları vardır. 676 tarihinde 43 yaşında Şam'da vefat etmiştir. (K.S.)

insicam-ı ecmel

 • Çok güzel düzgünlük, uyumluluk.

mahpare / mâhpâre / ماه پاره

 • Ay parçası. (Farsça)
 • Çok güzel. (Farsça)

mehasin-i kesire / mehâsin-i kesire

 • Pek çok güzellikler, iyilikler.

mehpare

 • Ay parçası. (Farsça)
 • Çok güzel kimse. (Farsça)

melek-zad

 • Melekten olmuş gibi, çok güzel.

mensur

 • (Nesr. den) Dağılmış. Saçılmış.
 • Gece vaktinde güzel kokan bir çiçek.
 • Edb: Manzum olmayan nesir halindeki yazı. Bunun mânaca çok güzel ve şiir gibi ahenkli yazılmış olanına "mensur şiir" denir.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

mübettel

 • Islanmış.
 • Çok güzel olan.

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.

şahane

 • Çok güzel, mükemmel.

sanem

 • Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put.
 • Mc: Çok güzel olan.
 • Putperestlerin İlâhı.
 • Kâfirlerin önünde ibadet ettikleri heykel, put, put severlerin ilâhı, çok güzel kadın.

şehla

 • Elâ göz. Koyu mavi göz. Tatlı şaşı.
 • Mc: Çok güzel.

şehnaz

 • Eski Osmanlı müziğinde meşhur bir makam ismi. (Farsça)
 • Meşhur bir dünya güzelinin ismi. (Farsça)
 • Çok güzel olan. (Farsça)

tenessuh

 • Eşsiz, çok güzel ve çok az bulunur olma.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR