LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Coşku ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

cezbe / جذبه

 • Coşku. (Arapça)
 • Kendinden geçiş. (Arapça)

cezbe-i rahman / cezbe-i rahmân

 • Allah'ın hayır ve rahmet için verdiği ve duygulara yerleştirdiği mânâ ve coşku hâli.

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

cuş / cûş / جوش

 • Coşku. (Farsça)
 • Kaynama. (Farsça)
 • Cûş eylemek: Coşmak, coşup taşmak. (Farsça)

cuşacuş / cûşâcûş / جوشاجوش

 • Çok coşkun, taşkın. Pek coşkun ve taşkın bir sûrette. (Farsça)
 • Coşkun, coşkulu. (Farsça)

cuşiş / cûşiş / جوشش

 • Coşku. (Farsça)

demdeme-i nebat / demdeme-i nebât / دَمْدَمَۀِ نَبَاتْ

 • Bitkinin coşkun sesi.

demdeme-i tesbih

 • Allah'ı tesbih etmenin coşkulu sesleri.

ehl-i hal

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.

ehl-i istiğrak

 • Mânevî bir coşku ve heyecan ile kendinden geçmiş hâle gelen zâtlar.
 • Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar.

feveranlı

 • Coşkulu, aktif, faal.

feyezan-ı hikmet / feyezân-ı hikmet

 • Hikmetin feyizli coşkunluğu, taşkınlığı.

haic

 • (Hâyic) Coşkun, heyecanlı.

heyecan / heyecân / هيجان

 • Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 • Coşkunluk. Coşmak.
 • Coşkunluk, şiddetli hislenme.
 • Coşku. (Arapça)
 • Heyecan. (Arapça)

heyecanat / heyecânât

 • Coşkunluklar.

huruş / hurûş / خروش

 • Coşku, coşma. (Farsça)

ifrat-ı neşat

 • Sevinç coşkunluğu, sevinçten dolayı çoşma.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

iştiyak-ı uhreviye

 • Âhiret sevgisi, arzusu, coşkusu.

mahv ve sekir

 • Fenafillâh makamında kendi varlığını hiç görmek ve bu mânevi hâlin zevk ve te'sirinden ruhi bir coşkunlukla kendinden geçme hâli.

mevacid / mevâcid

 • Kalbe gelen zevkler, vecdler (mânevî coşkunluk halleri).

müteheyyic

 • Heyecana gelen, coşan, coşkun, heyecanlı.

müteheyyicane / müteheyyicâne

 • Coşkunlukla, heyecana gelerek. (Farsça)

nevruz-u sultani / nevrûz-u sultânî

 • Sultan nevruzu; Osmanlı Devletinde bizzat sarayın organize edip sultanın da katıldığı ve coşkuyla kutlanan bahar bayramı; 21 Mart.

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

şevk ve cezbe

 • İlâhî hakikat ve tecellîler karşısında duyulan sevinç ve coşku.

şevk-i mutlak

 • Her durumda şevk içinde, coşkulu ve istekli olmak.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i huruşân-ı zaman

 • Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli.

seylhiz

 • Taşkın ve coşkun su. (Farsça)

şiddet-i galeyan

 • Şiddetli coşkunluk, coşup taşma.

şur / şûr / شور

 • Heyecan, coşku. (Farsça)
 • Tuzlu. (Farsça)
 • Gürültü. (Farsça)

tarab-gah / tarab-gâh

 • Coşkunluk ve sevinç yeri. (Farsça)

tarab-nak / tarab-nâk

 • Sevinçli, neşeli, coşkun. (Farsça)

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

ubab

 • Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü.
 • Cemaat, topluluk.
 • Taşkın sel suyu.
 • Pek taşkın, coşkun.

vecd / وجد

 • Coşku.
 • Coşku. (Arapça)

vecd-alud / vecd-âlud

 • Vecd veren haller. Manevî coşkunlukla beraber olan hal. (Farsça)

vecdaver / vecdâver / وجدآور

 • Coşkulu, heyecanlandıran. (Arapça - Farsça)

velvele

 • Coşku, haykırış.

velvele-i naz ü niyaz / velvele-i nâz ü niyaz

 • Allah'a yalvarıp yakarmanın heyecanlı, coşkun sesi.

zahir

 • Engin denizler.
 • Taşkın, coşkun.
 • Semiz, tavlı ve bol olan.

zemzeme-i tevhid

 • Allah'ı birleyen ve her şeyin Ona ait olduğunu ilân eden coşkulu sesler.

zevahir

 • Dolu, taşkın, coşkun denizler.
 • Mc: Yüksek şan ve şerefler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın