LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cimrilik ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

bahillik

 • Cimrilik.

bahl

 • Cimrilik.

buhl / بخل

 • Bahillik, eli dar olma, cimrilik, tamahkârlık, pintilik.
 • Cimrilik.
 • Cimrilik. Cömertliğin zıddı.
 • Cimrilik.
 • Cimrilik. (Arapça)

buhul / buhûl / بُخْلْ

 • Tamahkârlık, cimrilik.
 • Cimrilik, tamahkârlık.
 • Cimrilik.

cimri

 • Hasis, varyemez, pinti. Elindeki mal veya parayı harcayamıyan ve türlü sıkıntılara katlanarak daha çok biriktirmeye çalışan kimse. Cimrilik, müsriflik (savurganlık) gibi İslâmda kötü huy olarak bilinir. Cömertlik ve tutumluluk ise övünülen ahlâkî vasıflardandır. Cömertlikte de ölçülü olmak tavsiye e (Farsça)

cüsu'

 • Tamahkârlık, pintilik, harislik, cimrilik.

hasaset

 • Tamahkârlık. Cimrilik. Alçaklık. Hasislik.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

hisset

 • Cimrilik. Bahillik. Tamahkârlık.
 • Alçaklık.

hısset / خِسَّتْ

 • Cimrilik.

ihsas

 • Aşağılık işler yapma.
 • Cimrilik, pintilik, hasislik.

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

mel'em

 • Ölçüsünde cimrilik yapan.

na-kesane / na-kesâne

 • Alçakçasına. (Farsça)
 • Cimrilik ve tamahkârlıkla. (Farsça)

şuhh

 • Mala düşkün olup, fakirlere vermeyi sevmemek, cimrilik etmek.

tamaen

 • Tama' ederek. Hırsla. Cimrilikle.

tamahkarlık / tamahkârlık

 • Aç gözlülük, cimrilik.

tasarruf

 • İdâreli kullanma, sarfetme. Tutumlu olma; harcamada isrâftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme.
 • İdâre etme, hükmetme.
 • Bir velînin Allahü teâlânın izniyle sevdiklerini mânen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezâlandırması.

zınnet

 • Cimrilik, pintilik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın