LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ciğne ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

agal

 • Darıltma, kışkırtma.
 • Çiğnemeden yutma.
 • Ağıl.
 • Arı kovanı.

batar

 • Çok kibirlenme, gururlanma.
 • Haksızlık etme. Başkasının hakkını çiğneme.
 • Çok sevinme.

cirre

 • Devenin karnından çıkarıp çiğnediği geviş.
 • Yapağı denilen yün.

davz

 • Zulmetmek, zulüm yapmak.
 • Çiğnemek.

devs

 • Ziynet etmek, süslemek.
 • Bir şeyi ayağı ile basıp çiğnemek.

diktatör

 • Mevcut kanunları çiğneyerek, örf ve adalet esaslarına aykırı olarak, devleti keyfine göre idare eden devlet adamı. Müstebid. (Fransızca)

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

ha / hâ / خا

 • Çiğneyen. (Farsça)

hadm

 • Birşeyi ağzına koyup, bir lokmada çiğneyip yemek.

hank

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Bir şeyi çiğneyip damağıyla ezmek.
 • Davarın ağzına gem vurmak veya urgan koymak.

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

hayende

 • Ağızda çiğneyen. (Farsça)

hayide

 • Çiğnenmiş. (Farsça)
 • Ağızdan ağıza dolaşmış, bayat söz. (Farsça)

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

ılk

 • Sakız.
 • Ağızda çiğnenen şey.

itaat muhtel

 • Emir çiğnenmiş, ihlâl edilmiş, emre uyulmamış.

kaideşikenane / kaideşikenâne

 • Usul ve kaideye riayet etmeyerek, kuralları çiğneyerek, kaideyi bozarak. (Farsça)

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

leclece

 • (Sözde) karasızlık, tereddüt.
 • Lokmayı ağızda döndürmek ve çiğnemek.

levg

 • Ağızda bir cismi çiğneyip sonra dışarı tükürmek.
 • Yalamak.

levk

 • Çiğnemek.

madg

 • Çiğneme. Ağızda çiğneyiş.

mal

 • "Süren, sürülen, sarılan, takılan" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen) (Farsça)

maz'

 • Çiğnemek.

mazağ

 • Çiğnenecek veya çiğnedikleri yemek.

mazg

 • Ağızda çiğneme.

mazıg

 • Çiğneyen, çiğneyici.

mezg

 • Yemeği ağızda çiğnemek.

mudga

 • Et parçası, bir çiğnem et.

müşaş

 • Omuz başı.
 • Yumuşak kemik başları. (Çiğnenmesi mümkündür).
 • Yumuşak yer.

müteleclic

 • Dilini çiğneyerek basık basık konuşan.

muzaga

 • Çiğnenen lokmadan ağızda kalan kırıntılar.

pa-hast

 • Ayak altında kalmış, çiğnenmiş olan. (Farsça)

pa-mal

 • Ayak altında kalmış, çiğnenmiş., (Farsça)

pa-mal-i adüv

 • Düşmanların ayakları altında çiğnenmiş.

pamal / pâmâl / پامال

 • Ezilmek, çiğnenmek. (Farsça)
 • Pâmâl olmak: Ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak. (Farsça)

payimal / pâyimâl

 • Çiğnenmiş, ayak altına alınmış.

payimal olmasın / pâyimal olmasın

 • Ayaklar altına alınmasın, çiğnenmesin.

payzede

 • Çiğnenmiş, ayak altında kalmış. (Farsça)

peysiper

 • Çiğnenmiş, ayak altında kalmış. (Farsça)

tecavüz etme

 • Bir başkasının hakkını çiğneme, haddini aşma.

tehalük

 • (Çoğulu: Tehâlükât) (Helâk. dan) İstekle atılma. Tehlikeye aldırış etmeden, birbirini çiğneyecek gibi koşuşma.

vata'

 • Bir şeyi ayakla çiğneme.

vatı'

 • Ayak altına alıp çiğneme. Basma.
 • Cima'.
 • Uygun hale koyma.
 • Tümseklikler arasında basık ve engin yer.
 • Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.

vatm

 • Ayakla çiğneme.
 • Perdeyi salıverme.

vatni / vatnî

 • Çiğneme, üzerine basma.

vaty

 • Ayak altında çiğneme, ezme, basma.
 • Çiftleşme.

vehs

 • Kırma.
 • Ayak altında çiğneme, basma, ezme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın