LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ceyla ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

ahu / âhû / آهو

 • Ceylân. (Farsça)
 • Gözleri çok güzel olan. Çok güzel göz. (Farsça)
 • Gazâl. (Farsça)
 • Mc: Dilber. Mahbub. (Farsça)
 • Ceylân.
 • Ceylan, karaca. (Farsça)

ahu-beçe

 • Ceylan yavrusu. (Farsça)

ahu-bere

 • Ceylan yavrusu. (Farsça)

ahu-çerende

 • Otlıyan ceylan. (Farsça)

ahu-dil

 • Ceylan yürekli. (Farsça)
 • Mc: Korkak. (Farsça)

ahu-nigah / ahu-nigâh

 • Ceylan bakışlı

ahu-pay

 • Ceylan ayaklı. Çevik, atik. (Farsça)
 • Altı köşeli, nakışlı ev ve köşk. (Farsça)

ahu-yi leng giriften

 • Topal ceylan tutmak.
 • Mc: İnsafsızlık etmek. Acizlere sataşmak.

ahu-yi made / ahu-yi mâde

 • Dişi ceylan. (Farsça)

ahu-yi ner

 • Erkek ceylan.

ahubere / âhûbere / آهوبره

 • Ceylan yavrusu. (Farsça)

ahunigah / âhûnigah / آهونگاه

 • Ceylan bakışlı. (Farsça)

ahuvan / âhuvân / آهوان

 • (Tekili: Ahu) Ceylanlar. Karacalar. (Farsça)
 • Ceylanlar. (Farsça)

ahuvane / âhûvâne / آهوانه

 • Ceylan gibi. (Farsça)

çeşm-i ahu / çeşm-i âhu

 • Ceylân gözü.

gazal / gazâl / غزال

 • (Çoğulu: Gazale-Gazelân) Ceylân. Geyik, âhu. Geyik yavrusu.
 • Şarkıcı, mızıkacı.
 • Güzel göz.
 • Ceylan. (Arapça)

gazel

 • Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.)
 • Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil.
 • Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar.
 • Ceylân.<

izafet-i maklub

 • Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb-ı meh: Meh-tâb: Ay ışığı. Çeşm-i âhu: Ahu-çeşm: Ceylân gözlü. Nazar-

meral

 • (Aslı, marâl'dır) Ceylan, karaca, dişi geyik.

misk

 • Bir cins güzel koku ismi. (Asya'nın büyük dağlarında yaşayan bir cins erkek ceylanın karınderisi altındaki bir bezden çıkarılır.)

nafe / nâfe / نافه

 • Ceylanın göbeğinden çıkan misk. (Farsça)
 • Sevgilinin saçı. (Farsça)

tafv

 • Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması.
 • Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi.
 • Bir işe girmek.
 • Hayvanın tepe üzerine çıkması.
 • Ceylânın koşması.

ya'fur

 • (Çoğulu: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân.
 • Ceylân yavrusu.
 • Gecenin beşte veya altıda bir bölümü.
 • Peygamberimizin merkebinin adı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın