LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cev kelimesini içeren 73 kelime bulundu...

aktar-u etraf / aktâr-u etraf

 • Çevre ve etraf; çevre ve civar bölgeler.

ariza-i cevabiye / arîza-i cevabiye

 • Cevabi yazı.

cabet

 • Cevap vermek.

cail

 • Cevelân eden. Yerinde durmayıp hareket eden.

çalak / çâlâk / چالاک

 • Çevik, kıvrak. (Farsça)

çalaki / çalakî / çâlâkî / چالاكى

 • Çeviklik, süratlilik, tezlik. (Farsça)
 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

cayir

 • Cevir ve cefâ eden. Eziyet veren.

cevab / cevâb

 • Cevap, soruya verilen karşılık.

cevaben / cevâben

 • Cevap olarak.
 • Cevap olarak.

cevabi / cevabî / cevâbî

 • Cevap olarak.
 • Cevapla ilgili.

cevahir / cevâhir / جَوَاهِرْ

 • Cevherler, çok değerli olan şeyler.
 • Cevherler, kıymetli taşlar.
 • Cevherler.

çevgan / çevgân / چوگان

 • Çevgen. (Farsça)

cevher-i şeriat

 • Cevher gibi kıymetli olan şeriat, İslâmiyet.

cevheri / cevherî

 • Cevherle ilgili.

çevikçalak / çevikçalâk

 • Çevik ve hızlı.

cevzenic

 • Cevizli helva.

cevzine

 • Cevizli helva.

civan

 • Cevan. Taze. Genç. (Farsça)

civar

 • Çevre.

civarında

 • Çevresinde.

çüst / چست

 • Çevik, kıvrak. (Farsça)

çüsti / çüstî / چستى

 • Çeviklik, kıvraklık. (Farsça)

ebkem ü lal / ebkem ü lâl

 • Cevapsız bırakmak. Susmak. Dilsiz gibi sükût etmek.

ecvibe / اجوبه

 • Cevaplar.
 • Cevaplar.
 • Cevaplar. (Arapça)

elcevab

 • Cevabı şu.

enva-ı cevahir / envâ-ı cevâhir

 • Cevherlerin çeşitleri; çeşit çeşit cevherler.

gevher-bar

 • Cevher yağdıran. (Farsça)

gevher-efşan

 • Cevher saçan. (Farsça)

gevher-füruş

 • Cevherci, kuyumcu, sarraf. (Farsça)

gevher-nişin

 • Cevherlerle süslenmiş. (Farsça)

gevher-şinas

 • Cevherden anlıyan, cevherci, kuyumcu. (Farsça)

gevz / گوز

 • Ceviz. (Farsça)
 • Ceviz. (Farsça)

girdu / girdû / گردو

 • Ceviz. (Farsça)
 • Ceviz. (Farsça)

güher-riz / güher-rîz

 • Cevher döken, cevher saçan. (Farsça)

guy / gûy / گوی

 • Çevgen topu, polo topu. (Farsça)

havali

 • Çevre, civar, etraf, yöre.

hazine-i cevahir

 • Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.

hıvar

 • Cevap vermek.

icabet / icâbet / اِجَابَتْ

 • Cevap verme.
 • Cevab verme.

icabet etme

 • Cevap verme, kabul etme.

ihata / ihâta

 • Çevirme, kuşatma, kavrayış.

iklab / iklâb

 • Çevirme, bir halden başka bir hale döndürme.

kalb / قلب / قَلْبْ

 • Çevirme, kalb.
 • Çevirme.

kasırga

 • Çevrintili rüzgâr. Tozu ve toprağı birbirine katarak, ağaçları sökerek bir an esip kesilen rüzgâr.

lacevab

 • Cevapsız. Cevapdışı.

levka

 • Ceviz ağacı.

maalcevap

 • Cevapla birlikte.

madde

 • Cevher, öz, asıl.

mecaze

 • Cevizlik yer.

mecube

 • Cevap.

mert

 • Çevik, zinde, hareketli. (Farsça)

mesağ

 • Cevaz, izin.

muhat / muhât / محاط

 • Çevrili, kuşatılmış. (Arapça)

muhit / muhît / مُح۪يطْ

 • Çevre.

mülzem / مُلْزَمْ

 • Cevab veremez hâle getirilen.

münacat-ı cevşeniye / münâcât-ı cevşeniye

 • Cevşen'deki münâcat, dua.

münatif / منعطف

 • Çevrilmiş,yönelik. (Arapça)
 • Münatif olmak: Çevrilmek. (Arapça)

mütercem / مترجم

 • Çevrilmiş, tercüme edilmiş. (Arapça)

mütercim / مترجم

 • Çevirmen. (Arapça)

nagfa

 • Ceviz ağacına benzer bir ağacın adıdır ve Beyrut dağlarında olur; dut gibi yemiş verir.

naikan

 • Cevzâ burcundan iki yıldız.

pasuhgüzar

 • Cevap veren, karşılık veren. (Farsça)

pasuhşinev

 • Cevabı dinleyen. (Farsça)

piramen

 • Çevre, etraf, yan. (Farsça)

şamile / şâmile

 • Çevreleyen, kuşatan.

şehbaz

 • Çevik, cesur, beyaz doğan kuşu.

semend

 • Çevik ve güzel at. (Farsça)

silsile-i cevahir

 • Cevherler zinciri.

takallüb

 • Çevrilme; dönüşme.
 • Çevrilme, dönüşme.

tecavüb / tecâvüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.
 • Cevaplaşma.

terceme / ترجمه

 • Çeviri. (Arapça)

tercüman-ı beliğ

 • Çevirileri açık seçik ve muhatabın hâline uygun tercüman.

tercüme

 • Çeviri.