LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cera ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

akıntı

 • Bir sıvı cismin mütemadiyen hareketi, akış.
 • Nehir veya deniz suyunun bir tarafa doğru cereyanı.
 • Bazı hastalıklarda vücuttaki bir delikten cerahat akması.

basur / bâsûr

 • (Çoğulu: Bevâsir) Tıb: Mayasıl. Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesi ve bazen iltihablanması sebebiyle, makadın içinde ve dışında meydana gelen memeler yüzünden makaddan kan ve cerahat gelmesi hastalığı.

çağz

 • Kurbağa. (Farsça)
 • Korku, havf. (Farsça)
 • Kapandığı halde hâlâ içinde cerahat bulunan yara. (Farsça)
 • Ah ü fizar. İnilti. (Farsça)

cera'kik

 • (Bak: CERA'KUK)

cerad

 • "Cerâde"nin çoğulu.
 • Çekirgeler.
 • Yağmacılar.

cerade

 • (Çoğulu: Cerâd) Çekirge.

cercer

 • (Çoğulu: Cerâcir) Kağnı.

cerdak

 • (Çoğulu: Cerâdik) Yufka ekmeği.

cerid

 • (Çoğulu: Cerâyid) Hurma budağı.
 • Yaprağı dökülmüş olan hurma ağacı.

çire

 • Niçin? Çerâ? (Farsça)

çun

 • (Tâlil edatı) Ne zaman ki, çünkü, şu sebepten ki, gibi, şâyet, zirâ, nasıl, niçin, çerâ.. den beri mânalarına gelir. (Farsça)

cürmuk

 • (Çoğulu: Cerâmik) Çizme.

cürsum

 • (Çoğulu: Cerâsim) Her nesnenin aslı.

cüryaz

 • (Çoğulu: Cerâyız) Karnı büyük olan.

hacur

 • (Çoğulu: Hucerât) Dere kenarı.

hücre

 • (Çoğulu: Hucer-Hucerât) Deve ağılı.
 • Duvar çevrilmiş yer.

iltihab

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.

irin

 • (Bak: Cerahat)

istim

 • Cerahat. Yara. (Farsça)

kelm

 • (Çoğulu: Külum-Kilâm) Cerâhat.

kih

 • İrin, cerahat.

kıssa

 • Fıkra. Hikâye. İbret verici hikâye. Vak'a. Mâcerâ. Rivâyet.

levs

 • Pislik, murdarlık. Kir.
 • Zor. Kuvvet.
 • Tam olmayan, zayıf beyyine.
 • Bir şeyi ağızda öte beri gevelemek.
 • Deprenmek.
 • Bulaştırmak ve karıştırmak. Bulaşıklık.
 • Cerâhet, yara.

maceraperest / mâceraperest / ماجراپرست

 • Maceracı. Macera meraklısı. (Farsça)
 • Maceracı. (Arapça - Farsça)

maceraperesti / maceraperestî / ماجراپرستى

 • Maceracılık, maceraperestlik. (Arapça - Farsça)

midde

 • Cerahat, irin.

mündefiat

 • Yaralardan çıkan irin, cerahat gibi şeyler.

munzic

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Tıb: Yara veya çıbanı cerahatlendiren.
 • Kemâle eren, inzâc eden.

mütekarrih

 • (Karh. dan) Yaralı, çıbanlı. Cerahatli yara veya çıban.

mütekayyih

 • (Kayh. dan) İrinli. Cerahat bağlamış.

nefyan

 • Vurma ânında yara ve cerahatten akan kan.

nekbe

 • (Çoğulu: Nekebât) şiddet, meşakkat.
 • Bir şeyin kesilmesiyle olan cerahat.

nezle

 • (Çoğulu: Nevâzil) Burnun akmasını mucib olan hastalık.
 • Vücudun herhangi bir organından cerahat veya başka bir maddenin akması.

sahc

 • Bağırsağın yaş olup cerahat vermesi.
 • Kaşımak.
 • Tırmalamak.

sahne

 • Cerahat, yara.

şehname / şehnâme

 • İran Şairi Firdevsî'nin destan şeklindeki eseri. (Farsça)
 • Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser. (Farsça)
 • Padişahların maceralarını anlatan eser.

sergüzeşt / سرگذشت

 • Macera, baştan geçen hâller. (Farsça)
 • Macera, serüven.
 • Macera, serüven. (Farsça)

sergüzeşte

 • Macera, serüven.

sergüzeşte-i hayat

 • Hayat macerası, serüveni.

serüven

 • Başa gelen, heyecan verici hâdise. Sergüzeşt, macera.

vakıf

 • (ة) harfiyle biten kelimelerde (ﻫ) sesi verilerek durma ("şeceratin" kelimesinin "şecerah" şeklinde okunması gibi).

zerdab

 • (Zerd-âb) İrin, cerahat. (Farsça)
 • Safra. (Farsça)
 • Beyaz şarap. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın