REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cem kelimesini içeren 59 kelime bulundu...

mesbuk / mesbûk

 • Cemâatle namaz kılınırken imâma birinci rek'atte yetişemeyen yâni ilk rek'atin rükûundan sonra imâma uyan kimse.

adet-i cemaat / âdet-i cemaat

 • Cemaatin âdeti, geleneği.

arkes

 • Cem'etmek, toplamak.

bas'

 • Cem' etmek, toplamak.

bu'bab

 • Cemaat, topluluk.

ceffet

 • Cemaat, topluluk, çok adet.

cem'iyyat / cem'iyyât / جمعيات

 • Cemiyetler, dernekler. (Arapça)

cemiyat / cemiyât

 • Cemiyetler, toplumlar.

cemiyetçilik

 • Cemiyet taraftarlığı, örgütçülük.

cemiyyet

 • Cemiyet, toplum, genişlik.

cil

 • Cemaat, insan güruhu. Millet. Boy, aşiret, kuşak.

encümen

 • Cemiyet. şura. Meclis. Komisyon. (Farsça)

encümen-gah / encümen-gâh

 • Cemiyet, meclis. (Farsça)

evsaf-ı celal ve cemal / evsâf-ı celâl ve cemâl

 • Cemâl ve celâl sıfatları, güzel ve haşmetli nitelikler.

ezfeli / ezfelî

 • Cemaat-ı kalile. Az cemaat. Ufak topluluk.

ezfile

 • Cemaat, topluluk, güruh, bölük.

fırka

 • Cemâat, topluluk, bölük, grup.

gan / gân

 • Cemi' yapmak için, sonu "e" sesi ile biten kelimenin sonuna gelir bir "ek" tir. Meselâ: Bendegân : f. Hizmetçiler, bendeler. (Farsça)

gariyy

 • Cemil, güzel, hüsün.

gasire / gasîre

 • Cemaat, topluluk.

güruh / gürûh / گُروُهْ

 • Cemaat, bölük, takım, topluluk, çete.
 • Cemaat, takım, bölük.

habş

 • Cemetmek, toplamak.

hakr

 • Cem etmek, toplamak.

havz

 • Cem' etmek. Bir şey ilâve etmek.

hels

 • Cemaat, topluluk.

helsas

 • Cemaat, topluluk.

heltat

 • Cemaat, topluluk.

hukuk-u umumiyye

 • Cemiyetin bütün fertlerine şâmil olan haklar. (Mülkiyet hakkı, iştirak hakkı vs. gibi.)

ıhtiraf

 • Cem'etmek, toplamak.

karmeşe

 • Cem'etmek, toplamak.

kass

 • Cem'etmek, toplamak, biriktirmek.

kelseme

 • Cem'olmak, toplanmak.

kelz

 • Cem'etmek, toplamak.

lecem

 • Cemaat, topluluk.

ma'şeri / ma'şerî

 • Cemiyete âit. Topluluğa âit. Ortaklaşa. Pek çok.

merkum

 • Cem'olmuş, toplanmış, birikmiş.

mücma'

 • Cem' olma, toplanma.

müdrik

 • Cemâatle namaz kılarken iftitah (başlama) tekbirini imâmla birlikte alan, namaza imâmla birlikte başlayan ve namazın başından sonuna kadar imâma uyan, birlikte kılan.

mutarred

 • Cemaatı usandıracak derecede okumayı uzatan imâm.

mütecemmil

 • Cemal kesbeden, zinetlenen, süslenen, donanan.

natıka-i cemiyet

 • Cemiyetin nâtıkası, yâni: Söz söyleme kudreti.

nefir-i amm / nefîr-i âmm

 • Cemaatı toplama, halkı askere sürme.

ruh-u cemaat

 • Cemaat ruhu; toplumu meydana getiren ruh.

sare

 • Cemaat, topluluk.

şehr

 • Cemâati, en büyük câmiye sığmayan yer veyâ İslâmiyet'in emrini yapabilecek güçte müslüman vâli ve hâkimi bulunan yer.

senaa

 • Cemali güzel.

sülek

 • Cemaat, topluluk.

tahabbüş

 • Cem'olmak, toplanmak.

taife / tâife

 • Cemaat, grup, kavm, kabile, takım.

takmiş

 • Cem'etmek, toplamak.

telakkut

 • Cem'etmek, toplamak, biriktirmek.

telemlüm

 • Cem'olmak, toplanmak, birikmek.

tereyyüb

 • Cem'olmak, toplanmak, birikmek.

tevahuk

 • Cemaat olup gitmek. Topluluk hâlinde gitmek.

usbe

 • Cemaat. İnsanlar. Atlılar. Atlar veya kuşlardan cemaat.

üsre

 • Cemaat, topluluk.

va'z

 • Cemaati irşad amacıyla Kur'ân ve hadisleri yorumlayarak yapılan konuşma.

vesika

 • Cemaat, topluluk.

ze'zee

 • Cem'etmek, toplamak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın