LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cehre ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

abese

 • (Abs. den) Çehresini çattı, sureti kerih oldu (meâlinde).

abs

 • (Ubus) Huzursuzluktan yüz ekşitmek, çehreyi çatmak.

abus

 • Çatık çehreli. asık yüzlü. Yüzü ekşi.

aftab

 • Güneş. (Farsça)
 • Pek güzel şahıs. (Farsça)
 • Çok parlak çehre. (Farsça)

akşer

 • Kızıl çehreli, kırmızı yüzlü adam.

bet

 • Çehre rengi, beniz.

didar

 • Mülâkat, görüş. (Farsça)
 • Görünme. (Farsça)
 • Yüz. Çehre. (Farsça)
 • Görüş kuvveti, göz. (Farsça)
 • Açık, meydanda. (Farsça)

dim

 • Yüz, yanak, çehre, surat. (Farsça)

gülçehre

 • Çehresi gül gibi lâtif olan, çehresi gül gibi olan.

hazr

 • Bir şeyi takdir ve tahmin etmek, nazar ile tahmin etmek.
 • Çehresini ekşitip çirkin olmak.

inbisat / inbisât

 • Açılmak, yayılmak, açık yüzlü olmak, mütebessim çehreli, sevinçli olmak. Gönül açıklığı, kalb ferahlığı hâli.

kasme

 • Yüz, çehre, vech.

katb

 • (Katub) Daim çatık çehreli, ekşi yüz.
 • Bir kimseyi darıltmak, gücendirmek.
 • Birikmek, biriktirmek, doldurmak.
 • Dolu çuval taşımak, götürmek için hazırlamak.
 • Arslan.

lika

 • Kavuşmak. Rast gelip buluşmak. Görüşmek. Yalnız görüşmek.
 • Yüz, sima, çehre.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

misem

 • Dağlama eseri.
 • Dağ yapılan âlet.
 • Güzelin çehresindeki cemâl eseri.

mütekabbız

 • (Kabz. dan) Toplanıp çekilen.
 • Asık suratlı, asık, çehreli.
 • Buruşup kasılan adale.

nasiye / nâsiye

 • Çehrenin gösterişi, alın, yüz.
 • Alın, çehre.

peyker

 • Yüz, çehre, surat. (Farsça)

ru

 • Yüz, cihet. Sebep. Çehre. (Farsça)

ruh

 • Yanak, yüz, çehre. (Farsça)
 • Arabçada: Efsânevi bir kuş. (Farsça)

ruhsar

 • Yanak. Çehre. Yüz.

şekil

 • (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül.
 • Şebih ve misil.
 • Hey'et.
 • Suret. Surette benzerlik.
 • Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey.
 • Muhtelif, müşkil işlerin her biri.
 • Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti.
 • Geo: Bi

şekl

 • Şekil, biçim, benzer, taslak.
 • Tür, çeşit.
 • Beniz, çehre.

sıfat

 • Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 • Suret, çehre, yüz. Nişan, alâmet.
 • Bir şeyin keyfiyetini izah için kullanılan kelime.

sima / sîma

 • Yüz, çehre. Beniz.
 • Eser, alâmet.
 • Beniz, çehre.
 • Yüz, çehre.
 • Yüz, çehre.

sima-yı manevi / sima-yı mânevî

 • Mânevî yüz, çehre.

sima-yı veçhiye-i şahsiye

 • Her bir insanın kendisine has yüzü, çehresi.

simavi / simavî

 • Çehreye ait, yüz şekline dair.
 • Simavlı.

tal'at

 • Vecih, yüz. Çehre.
 • Görünüş. Görüşmek.
 • Güzellik.
 • Görmek.
 • Bir şeye çok rağbet etmek.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

ubuset

 • Yüz ekşiliği. Çehre çatıklığı. Somurtkanlık.

vech

 • (Vecih) Yüz, çehre, surat.
 • Tarz, üslub.
 • Her şeyin karşısına gelen ve karşısında olan. Satıh. Ön. Alın. Cephe.
 • Tarih.
 • Suret.
 • Sebeb.
 • Bir şeyin nefsi ve zatı.
 • Semt. Cihet.
 • Münasebet.
 • Yüz, çehre, surat.
 • Tarz, üslub.
 • Alın, ön, satıh, cephe.

vesim

 • (Çoğulu: Vüsemâ-Visâm) Güzel yüzlü. Güzel çehre.
 • Damgalı.

vücuh

 • (Tekili: Vech) Çehreler, yüzler, suretler.
 • Tarzlar.
 • Sebepler.
 • İmkânlar.
 • Münasebetler.
 • Kur'an-ı Kerim okunuşundaki farklar.
 • Bir memleketin ileri gelenleri.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR