LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cefa ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

cafi / cafî / câfî

 • Cefa eden, eziyet veren.
 • Cefâ çektiren, eziyet eden.

cayir

 • Cevir ve cefâ eden. Eziyet veren.

cefa / cefâ / جفا

 • Üzme, eziyet etme. (Arapça)
 • Cefâ çekmek: Cefaya katlanan, üzülen. (Arapça)

cefa ender cefa

 • Cefa içinde cefa. Azab içinde azab veya ayrılık.

cefa-dide

 • Cefa çekmiş, cefa görmüş. (Farsça)

cefa-ender / cefâ-ender

 • Cefa ve sıkıntı içinde.

cefa-keş

 • Eziyete dayanan, cefa çeken, acıya katlanan. (Farsça)

cefacu / cefâcû / جفاجو

 • Üzen, cefa eden. (Arapça - Farsça)

cefadide / cefâdîde / جفادیده

 • Üzülmüş, cefa çekmiş. (Arapça - Farsça)

cefakar / cefâkâr / جفاكار

 • Eziyet eden, cefa eden. (Farsça)
 • Halk arasında: Eziyet çeken, cefa çekmiş mânalarında da kullanılır. (Farsça)
 • Cefa eden, üzen. (Arapça - Farsça)
 • Cefa çeken, üzülen. (Arapça - Farsça)

cefakari / cefâkârî / جفاكاری

 • Cefa etme, üzme. (Arapça - Farsça)
 • Cefa çekme. (Arapça - Farsça)

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

cefapişe / cefâpîşe / جفاپيشه

 • Üzmeyi huy edinmiş, cefa eden. (Arapça - Farsça)
 • Aşığını üzen sevgili. (Arapça - Farsça)

cefve

 • Cefa, azar.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.

felek

 • Gök, gök katı, devir.
 • Tâli', baht.
 • Büyük ve dâirevi olan şey.
 • Her gök seyyaresinin gezdiği âlem.
 • Dünyâ, âlem,
 • Bir zilli âlet.
 • Yuvarlak kütük, kızak. (Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

ıdtıhad

 • Zulmetmek, cefâ vermek.

keş

 • (Keşiden) Çekmek fiilinin emir kökü. Birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Cefâ-keş : Cefâ çeken. Esrar-keş : Esrar çeken, esrar içen serseri. (Farsça)

mustafa

 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinden biri. Mü'min olanların çoktur cefâsı, Âhirette vardır zevk ü sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâsı, Adı güzel kendi güzel Muhammed.

müteezzi

 • Ezâ duyan. Üzgün, incinen. Cefa gören.

muztahid

 • Arslan.
 • Kahredici.
 • Cefâ eden.

nekl

 • Yular. At gemi.
 • Ezâ, cefâ etmeğe ve işkence yapmağa yarayan şey.

recfe

 • (Çoğulu: Recefât) Zelzele, deprem.

sitem

 • Haksızlık, zulüm. (Farsça)
 • Nâzikâne çıkışma. (Farsça)
 • Eziyet, cefa. (Farsça)

te'ziye

 • Eziyet etme, cefa çektirme.

vaka'

 • Yufka bulut.
 • Taş.
 • Yerin taşlı olmasından ayak incinmek.
 • Cefa, eza.
 • Vurma, darp.