LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Car kelimesini içeren 84 kelime bulundu...

aceleten / عجلة

 • Çarçabuk, alelacele. (Arapça)

aks-endaz

 • Çarpıp duran. (Farsça)

ale-l-acele

 • Çarçabuk, acele olarak, çabuk.

alelacele / على العجله

 • Çarçabuk. (Arapça)

bedestan / bedestân

 • Çarşı.

beyariş

 • Çare. Tedbir. Deva, derman. İlâç, tiryak. (Farsça)

bi-çare / bî-çare

 • Çaresiz. Zavallı. Şaşkın. (Farsça)

biçare / bîçâre

 • Çaresiz, zavallı.
 • Çaresiz.

Biçare / Bîçare

 • Çaresiz

biçare / bîçâre / ب۪يچَارَه

 • Çâresiz.

bistar

 • Çarpık, eğri. Gevşek. (Farsça)

çar / çâr / چار

 • Çare. (Farsça)

çar-yari / çar-yarî

 • Çar-yâra ait. Sünnîlik. (Farsça)

çardak / چارطاق

 • Çardak. (Farsça)

çare-cu / çâre-cu

 • Çâre arıyan. (Farsça)

çare-saz / çâre-sâz

 • Çâre bulan. (Farsça)

çarecu / çârecû / چاره جو

 • Çare arayan. (Farsça)

çaresaz / çâresâz / چاره ساز

 • Çare bulan. (Farsça)
 • Çâresâz olmak: Çare bulmak. (Farsça)

çaresazi / çâresâzî / چاره سازی

 • Çare bulma. (Farsça)

çarh

 • Çark, felek, talih.
 • Çark.

çarmıh / چارميخ

 • Çarmıh. (Farsça)

carşeb

 • Çarşaf, cilbab. (Farsça)

çarşeb / çârşeb / چارشب

 • Çarşaf. (Farsça)

çarşenbe / çârşenbe / چارشنبه

 • Çarşamba. (Farsça)

çarsu / çârsû / چارسو

 • Çarşı. (Farsça - Arapça)

çaruğ

 • Çarık. (Farsça)

cemen

 • Çardak. (Farsça)

cerayet

 • Câriyelik hâli.

darb / ضَرْبْ

 • Çarpma işlemi.
 • Çarpma.

darb etmek

 • Çarpmak.

davlumbaz

 • Çarkları yandan olan vapurlarda çarkların döndükleri yerleri örtmek için vapurun iki tarafında bulunan iki büyük yarım daire.

de'sa

 • Câriye.

deva-saz

 • Çâre bulan, ilâç tertip eden. (Farsça)

devasız

 • Çaresiz.

dübar

 • Çarşamba günü.

ehl-i suk / ehl-i sûk

 • Çarşı halkı, esnaf. (Farsça)

ferbal

 • Çardak. Etrafı pencerelerle kaplı yazlık köşk. (Farsça)

fevren

 • Çarçabuk, birden bire.

halayık

 • Cariye, hizmetçi.

halecan / خلجان

 • Çarpıntı. (Arapça)

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Çarpma işleminin sonucu.

hürre

 • Cariye veya esir olmayan kadın.

ihtiyac

 • Çaresiz kalıp istemek. Muhabbetle meyletmek. Acz, fakr ve yoksulluk. Zaruret hali.

iman-ı ye's

 • Çaresiz kalan, hayatından ümidsiz olan bir kimsenin imanı.

ıztırar

 • Çâresiz olmak. Mecburiyet. İhtiyaç.

ıztırar vakti

 • Çaresizlik içinde kalındığı zaman dilimi.

ıztırari / ıztırarî

 • Çaresizlik içinde oluş. Mecburiyet.

ıztırari olarak / ıztırârî olarak

 • Çaresizce, zorunlu olarak.

kameriyye / قمریه

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.
 • Çardak. (Arapça)

kej

 • Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi. (Farsça)

keniz / kenîz / كنيز

 • Cariye. (Farsça)

kıyemi / kıyemî

 • Çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan mal.

lailaç / lâilaç

 • Çâresiz, dermansız, imkânsız.

lemis / lemîs

 • Câriye ismi.

lisan-ı ıztırar

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

lisan-ı ıztırari / lisan-ı ıztırarî

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

mareke / mâreke

 • Çarpışma yeri, çarpışma.

masdum

 • Çarpılmış. Kendisine vurulmuş.

merhemsaz / merhemsâz

 • Çare bulan. Merhemci, ilâç yapan. (Farsça)

merhemsazi / merhemsâzî

 • Çare buluculuk. (Farsça)

misli / mislî

 • Çarşıda, pazarda aynı evsâfta, özellikte benzeri bulunan, fiyatları farklı olmayan mal.

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Çarpışma, dövüşme.
 • Çarpışma.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat / müsâdemât

 • Çarpışmalar.
 • Çarpışmalar, vuruşmalar.

musademe

 • Çarpışma, çatışma.

müsademe / müsâdeme / مُصَادَمَه

 • Çarpışma.
 • Çarpışma, vuruşma.
 • Çarpışma.

müsadim

 • Çarpışan.
 • Çarpışan, vuruşan.

muzdar / مُضْطَرْ

 • Çaresiz.

muztarrin / muztarrîn

 • Çaresizler. Sıkıntı içinde olanlar.

na-çar

 • Çaresiz, elinden iş gelmeyen. Mecbur kalmış olan. (Farsça)

na-çari / na-çarî

 • Çaresizlik. (Farsça)

naçar / nâçâr

 • Çaresiz, elinden iş gelmeyen, mecbur kalmış olan.

narh

 • Çarşıda pazarda satılan her türlü mal için hükûmet tarafından konulan fiyat.

netice-i ıztırar

 • Çaresizliğin sonucu.

ödünç vermek

 • Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme.

re'bil

 • Câriye, kadın esir.

suk / sûk / سوق

 • Çarşı, pazar. Alım satım yeri.
 • Çarşı.
 • Çarşı.
 • Çarşı. (Arapça)

suka

 • Çarşı adamı, esnaf.

tedabir / tedâbir / تدابير

 • Çareler, tedbirler. (Arapça)

tedbir / tedbîr / تدبير

 • Çare, önlem. (Arapça)

tesadüm / tesâdüm / تصادم

 • Çarpışma.
 • Çarpışma, tokuşma. (Arapça)
 • Tesâdüm etmek: Çarpışmak, tokuşmak. (Arapça)

teserri

 • Cariye alma, odalık edinme.

zaruret / zarûret

 • Çaresizlik. Muhtaçlık. Sıkıntı. Yoksulluk.
 • Çaresizlik, yoksulluk, mecburiyet.