LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Can kelimesini içeren 177 kelime bulundu...

aded-i enfas / aded-i enfâs

 • Canlıların hayatları boyunca aldıkları nefeslerin sayısı.

adüvv-i can / adüvv-i cân

 • Can düşmanı.

alef

 • Cana yakın.

alem-i mevalid / âlem-i mevâlid

 • Canlılar âlemi, dünyası.

alu-gürde

 • Caneriği. (Farsça)

an-samim-il kalb

 • Can ve yürekten, kalbden.

anasır-ı camide / anâsır-ı câmide

 • Cansız elementler.

anatomi

 • Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür.

aned

 • Cânib ve nâhiyeler.

anise

 • Cana yakın kız veya kadın.

azrail / azrâil

 • Can almakla görevli melek.

beden-i zihayat / beden-i zîhayat

 • Canlı bedeni.

bezl-i can

 • Canını esirgemeden vermek.

bican / bîcan / بى جان

 • Cansız. (Farsça)

bihayat / bîhayat / بى حيات

 • Cansız, yaşamayan. (Farsça - Arapça)

bim-i can / bim-i cân

 • Can korkusu, ölüm korkusu.

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

biyofizik

 • Canlıların bünyelerindeki hâdiselerin fizikî cephesini inceleyen ilim kolu.

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

biyonik

 • Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen.

camid / câmid

 • Cansız.
 • Cansız, donuk.

camidat / câmidât

 • Cansızlar.

camidiyet / câmidiyet

 • Cansızlık.
 • Cansızlık.

can ü dilden

 • Can ve gönül ile; içten gelerek, gönülden.

can ü gönülden

 • Candan, gönülden, kalbin bütün samimiyetiyle.

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

can-fersa

 • Can dayanamıyacak derecede. (Farsça)

can-gir / can-gîr

 • Can sıkıcı, ruh sıkıcı. (Farsça)

can-güzar

 • Cana dokunan, candan geçer olan. (Farsça)

can-nisar

 • Canını harcayan, canını fedâ eden. (Farsça)

can-sitan

 • Can çıkarıcı, ruh alıcı. İnsana bela olan. Güzel. (Farsça)

canavar

 • Can alıcı.

canavarvari / canavarvarî

 • Canavar gibi.

canbahş

 • Can veren, hayat bağışlayan.

canefşan / canefşân / جان افشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canefza / cânefzâ / جان افزا

 • Cana can katan. (Farsça)

canfeşan / cânfeşân / جان فشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canfeza / cânfezâ / جان فزا

 • Cana can katan. (Farsça)

cani / canî

 • Candan sevilen. (Farsça)

caniyane / câniyâne

 • Canicesine.
 • Câni gibi, cânice.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cannisar / cânnisâr / جان نثار

 • Canını feda eden. (Farsça - Arapça)

canşikaf / canşikâf

 • Can yaralayıcı, can yırtıcı. (Farsça)

cansipar / cânsipâr / جان سپار

 • Canını feda eden. (Farsça)

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını verircesine.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

cansitan / cânsitân / جان ستان

 • Can alan. (Farsça)

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

cemad / cemâd / جماد

 • Cansız cisim.
 • Cansız varlık. (Arapça)

cemadat / cemâdât / جمادات

 • Cansız varlıklar.
 • Cansızlar.
 • Cansız cisimler.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

cemadat alemi / cemâdat âlemi

 • Cansız varlıklar âlemi.

cemadiyet / cemâdiyet

 • Cansızlık, donukluk.
 • Cansızlık, donukluk.

cennet-i canan / cennet-i cânan

 • Canların, sevgililerin buluştuğu Cennet.

cesed-i hayvani / cesed-i hayvânî

 • Canlı beden, cesed, vücut.

cevamid / cevâmid / جوامد

 • Cansızlar.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

cevher-i ruh

 • Canlı, şuurlu olan ve çevresini görüp gösteren nurlu varlık.

cihazat-ı hayvaniye / cihâzât-ı hayvaniye

 • Canlılarda bulunan organlar.

cinayetkar / cinayetkâr / جنایتكار

 • Câni, cinayet işleyen. (Arapça - Farsça)

cins-i hayvan

 • Canlı türleri.

cism-i hayvani / cism-i hayvanî

 • Canlı bedeni.

cism-i zihayat / cism-i zîhayat

 • Canlı bedeni.

cumud

 • Cansızlık.

cümud / cümûd

 • Cansız, donuk.

cümudet / cümûdet

 • Cansızlık, donukluk.

cümudiye

 • Cansızlık; buzdağı gibi olma.

cumudiyet

 • Cansızlık.

dar-baz

 • Canbaz. (Farsça)

delil-i zihayat / delil-i zîhayat

 • Canlı delil.

dera

 • Çan, çıngırak. (Farsça)

dercan / dercân

 • Can içinde. (Farsça)
 • Canına sokma, içine alma.

dercan etmek

 • Can içine almak, hayatını ona vermek.

dil-şiken

 • Can sıkıcı, kalb kırıcı. (Farsça)

dilteşne / دل تشنه

 • Can atan. (Farsça)

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

ecram / ecrâm / اجرام

 • Cansız varlıklar.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

ecram u ecsam / ecrâm u ecsâm

 • Cansız varlıklar ve cisimler.

efrad-ı zihayatiye / efrad-ı zîhayatiye

 • Canlı varlıklar, canlı ferdler.

elsine-i enam / elsine-i enâm

 • Canlı varlıkların dilleri.

enva-ı zihayat / envâ-ı zîhayat

 • Canlı çeşitleri, nevileri.

esbab-ı camide / esbab-ı câmide

 • Cansız tabiî sebepler.

fahhari / fahharî

 • Çanak, çömlek, testi ve bardak yapan kimse.

feda-yı can / fedâ-yı cân

 • Canını feda etme, yolunda canını verme.
 • Canını verme, canını fedâ etme, kendini kurban etme.

feda-yı nefis ve can / fedâ-yı nefis ve can

 • Can ve nefsi feda etme.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

ferd-i zihayat / ferd-i zîhayat

 • Canlı varlık.

fidye

 • Can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.

fışkı

 • Canlıların dışkısı.

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

garam / garâm

 • Canlı duygu, arzu.

gayr-ı uzvi / gayr-ı uzvî

 • Cansız. Uzvî olmayan. (İnorganik)

giran-cani / giran-canî

 • Can sıkıcılık. (Farsça)

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

guş-i can

 • Can kulağı.

guş-i kabul-i can

 • Candan kabul ile dinlemek.

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

hal-i ihtizar / hâl-i ihtizar

 • Can çekişme, ölüm ânı.

halet-i ihtizar

 • Can çekişme hali, sakınılacak hal.

haletinezi / hâletinezi

 • Can çekişme.

hareket-i mezbuhane / hareket-i mezbuhâne / hareket-i mezbûhâne

 • Can çekişme hâli.
 • Can çekişme hareketi.

hayatiyet

 • Canlılık.
 • Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması.

hayatkarane / hayatkârâne

 • Canlı gibi.

hayattar

 • Canlı.

hayattarane / hayattârâne

 • Canlı bir şekilde.

hayattarlık

 • Canlılık.

hayevan / hayevân

 • Canlı.

hayevi / hayevî

 • Canlı.

hayeviye

 • Canlılık, canlı olma durumu.

hayvan

 • Canlı.

hayy-ı meyyit

 • Canlı cenaze.

hazef-pare

 • Çanak çömlek parçası, kırığı. (Farsça)

hazef-rize / hazef-rîze

 • Çanak çömlek parçası. (Farsça)

hazefi / hazefî

 • Çanak çömlek ile alâkalı.

hazefiyye

 • Çanak çömlek gibi topraktan yapılan şeyler ve bunları yapma san'atı.

hazzaf

 • Çanak çömlek yapan veya satan.

hem-dem

 • Canciğer arkadaş. (Farsça)

hıllet

 • Candan arkadaşlık.

hırz-ı can / hırz-ı cân / حِرْزِ جَانْ

 • Can güvenliği için sığınılan yer.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

ihtizar / ihtizâr / احتضار

 • Can çekişme. (Arapça)

ihya / ihyâ

 • Canlandırma.

ihya etmek / ihyâ etmek

 • Canlandırmak, kuvvetlendirmek.

jengdan

 • Çan. Çıngırak. (Farsça)

kase / kâse / كاسه

 • Çanak, kâse. (Farsça)

kaselis / kâselis / kâselîs / كاسه ليس

 • Çanak yalayıcı, dalkavuk.
 • Çanak yalayıcı.
 • Çanak yalayıcı. (Farsça)

katil-i ma'fuv

 • Can ve ırzını korumak için, tecavüze kalkanı öldüren kimse.

kelime-i zihayat / kelime-i zîhayat

 • Canlı kelime.

keyfemayeşa / keyfemâyeşâ

 • Canı nasıl isterse.

kitle-i mevat

 • Cansızlar, ölüler yığını.

makine-i zihayat / makine-i zîhayat

 • Canlı makine.

mal-i natık / mal-i nâtık

 • Canlı mal. (At, deve, koyun gibi)

me'nus

 • Cana yakın, sevimli.

melal / melâl

 • Can sıkıntısı. Usanç. Gamlılık. Zaaf ve fütur.
 • Can sıkıntısı.

mevadd-ı camide / mevadd-ı câmide

 • Cansız maddeler.

mevcudat-ı zihayat / mevcudat-ı zîhayat

 • Canlı varlıklar.

mevhat

 • Cansızlar.

muhtazır

 • Can çekişen.

muhtazırane

 • Can çekişiyormuşcasına.

munis / mûnis / مونس

 • Canayakın, dost.
 • Canayakın, sevimli.
 • Cana yakın, alışılmış. (Arapça)

nakus / nâkus / ناقوس

 • Çan. (Arapça)

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

nefis

 • Can, maddî arzuların kaynağı olup sınır tanımayan bir duygu.

nefs

 • Can, kendi, istek duygusu, nefis.

nez

 • Can çekişme.

reg-i can / reg-i cân

 • Can damarı, şah damarı.

revan-bahş

 • Canlandırıcı, can bağışlayıcı. (Farsça)

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

ruh / rûh / روح

 • Can, his, öz.
 • Can, ruh. (Arapça)

ruh-efza

 • Cana can katan. Canlılık veren. (Ruhfeza da denir) (Farsça)

ruhefza / rûhefza / روح افزا

 • Cana can katan. (Arapça - Farsça)

samimi / samimî

 • Candan, içten.

şecere-i zihayat / şecere-i zîhayat

 • Canlı ağaç.

sekerat / sekerât

 • Can çekişme anı.

sekerat vakti

 • Can çekişme anı.

selale

 • Çanak içinde yalanan nesne.

sempati

 • Cana yakınlık.

serd

 • Çanak içine ekmek doğrayıp ıslatmak.

serhan

 • Canavar. Kurt.

şey-i zihayat / şey-i zîhayat

 • Canlı varlık.

sifal / sifâl / سفال

 • Çanak çömlek. (Farsça)

sımah-ı can / sımah-ı cân

 • Can kulağı.

ta'zib-i ruh

 • Can sıkma.

tabi'iyyeciler / tabî'iyyeciler

 • Canlılarda ve cansızlardaki, akıllara hayret veren intizâmı (düzeni) ve incelikleri görerek, bir yaratanın varlığını söylemekle berâber; öldükten sonra tekrar dirilmeği, âhireti, Cennet'i ve Cehennem'i inkâr edenler (red edip, kabûl etmeyen, inanmaya nlar).

tadcir

 • Can sıkma, yürek daraltma.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahlisiyye

 • Can kurtaran.

tasvir

 • Canlandırarak anlatma, ifade etme.

tasvir etmek

 • Canlandırarak anlatmak, ifade etmek.

tefdiye

 • Canını başkası uğruna feda etme.

tehalük / tehâlük / تهالك

 • Can atış, can atma, atılma, çok arzu etme. (Arapça)

telefat / telefât / تلفات

 • Can kaybı, ölümler. (Arapça)

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

teşekkül-ü enva / teşekkül-ü envâ

 • Canlı türlerinin oluşumu.

ukad-ı hayatiye

 • Can alıcı noktalar, hayat düğümleri. Bir şeyi meydana getiren aslî rükünler.

ukde-i hayat

 • Can damarı.

ünsiyetli

 • Canayakın, dost.

uzv

 • Canlıyı meydana getiren parçaların her biri, organ.

uzviyye / عضویه

 • Canlı, organik. (Arapça)

uzviyyet / عضویت

 • Canlı. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın