LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Camur ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

abd-i gubar

 • Günahkâr kul; toz ve çamura bulanmış gibi günahlarla kirlenmiş kul anlamında bir ifade.

ajende

 • Çamur. (Farsça)
 • Binalarda kullanılan harç. (Farsça)

aleka

 • (Çoğulu: Alekat) Yapışkan balçık, çamur.
 • Kan pıhtısı.
 • Uyuşmuş kan.
 • Sülük.

atyan

 • (Tekili: Tîn) Çamurlar, balçıklar.

ayn-ı hamie

 • Çamurlu çeşme.

çepel

 • Kirli, bulaşık, karışık, çamurlu.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

enbir

 • Yaş ve kuru çamur. (Farsça)

erze

 • Samanlı sıva çamuru. (Farsça)
 • Çamdan çıkarılan zift. (Farsça)

evhal

 • (Tekili: Vahal) Sıvalar, balçıklar, çamurlar.
 • Mekânlar, hâneler, evler, durulacak veya oturulacak yerler.

gil / گل

 • Kil, çamur, balçık.
 • Su ile ıslanmış toprak, balçık. Lüleci çamuru, kil. (Farsça)
 • Çamur, balçık. (Farsça)
 • Kil. (Farsça)

gil-zar

 • Çamurlu yer. (Farsça)

giliger

 • Duvarcı, sıvacı. (Farsça)
 • Çamurcu. (Farsça)

gırbın

 • Selin getirdiği çamur.

halab

 • Çamur, bataklık. Bataklık arâzi. (Farsça)

hame

 • Balçık, çamur

hame'

 • Uzun müddet su ile yumuşayıp değişmiş cıvık ve kokar çamur. Balçık.

hamie / hâmie

 • Hararetli, çamurlu, volkanlı, alevli, dumanlı.
 • Balçıklı, çamurlu.
 • Çamurlu, dumanlı.

hazef

 • Çamurdan yapılmış olup ateşte pişirilen şeyler. Çanak, çömlek.

hazefat-ı safile / hazefât-ı sâfile

 • Kıymetsiz şeyler; çamurdan, topraktan yapılmış kiremit, tuğla, çanak, çömlek gibi değersiz şeyler.

irtibak

 • Çamura batma.
 • Dolanbaçlı konuşma.
 • Karışma.
 • Bir işi aksi veya ters gitme.

kahgil / kâhgil

 • Samanlı sıva çamuru. (Farsça)

lay / lây / لای

 • Tortu, posa. (Farsça)
 • Kül. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)
 • Tortu. (Farsça)

ley

 • Kab, zarf, mahfaza. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)

meder

 • Tezek, toprak tezeği.
 • Çakıl. Kuru çamur. Kuru balçık.
 • Köy, mahalle.

merzaga

 • Bataklık, çamur.

mevhil

 • (Vahl. den) Çamurlu yer.

milat

 • Duvara yaptıkları çamur. Sıva balçığı.

minkal

 • (Çoğulu: Menâkıl) Çamur teknesi.

mütelattıh

 • Bulaşan, bulaşık olan (yağ, çamur v.s.)

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

padergil

 • (Pâ-der-gil) Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)
 • Sıkıntıda. (Farsça)

pay-der-gil

 • Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Sıkıntıda, dertte. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)

rezag

 • Sıvı balçık.
 • İnce çamur.

salsal / salsâl

 • Pişmemiş kuru çamur... Pişmiş gibi kurumuş çamur.

siccil

 • Kumlu çamurun taşlaşmış hâli. Kumlu çamurdan terekküb ve tahaccür etmiş taş.
 • Ateşte pişerek taş gibi olmuş tuğla.

tatbin

 • Bir şeye çamur sürme.

tıyn

 • Çamur. Balçık.

vahal

 • (Çoğulu: Evhâl, vuhul) Bataklık, batak çamurlu yer.

vahl

 • Sıvı çamur. Balçık. Tîn-i rakik.

vuhul

 • (Tekili: Vahal) Çamurlu yerler. Bataklıklar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın