LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cal kelimesini içeren 82 kelime bulundu...

asker-i calud / asker-i câlûd

 • Câlûd'un askeri, ordusu.

bevş

 • Çalım, gösteriş, debdebe, ihtişam. (Farsça)

cahid / câhid / جاهد

 • Çalışıp çabalayan. (Arapça)

çalpare / çâlpâre / چارپاره

 • Çalpara. (Farsça)

ceffelkalem / جف القلم

 • Çalakalem. (Arapça)

cehd / جهد

 • Çalışma, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cidd

 • Çalışmak. Ciddiyetle yapmak.

daire-i sa'y / dâire-i sa'y

 • Çalışma alanı.

dar-ül mesai / dâr-ül mesai

 • Çalışma yeri. Mesai yeri. Atölye.

düzdide / düzdîde / دزدیده

 • Çalıntı, çalınmış. (Farsça)

faal

 • Çalışkan, işleyen.

faalane / faalâne

 • Çalışkanca.

faaliyet

 • Çalışkanlık, çalışma.

gayat

 • Çalgı.

geven

 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)

halec

 • Çalışmaktan, yürümekten veya ibadetten kemiklerin ağrıması.

har-zar

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

haris-i gayur / hâris-i gayur

 • Çalışkan ve gayretli çiftçi.

haristan

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

ihtilaskar / ihtilaskâr

 • Çalan, aşıran, hırsızlık yapan. (Farsça)

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

ilm-i kesbi / ilm-i kesbî

 • Çalışarak elde edilen ilim.

ilm-i vehbi / ilm-i vehbî

 • Çalışmadan öğrenilen, Allahü teâlâ tarafından ihsân edilen ilim.

ilma

 • Çalma, hırsızlama, sirkat.

intihal

 • Çalma.

irticac / irticâc

 • Çalkalanma.

işgüzar

 • Çalışkan.

istihdam

 • Çalıştırma, kullanma.

istihdam eden

 • Çalıştıran.

istihdam edilme

 • Çalıştırılma.

istihdam etme

 • Çalıştırma.

istihdam etmek

 • Çalıştırmak.

jest

 • Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket. (Fransızca)

kesb / كسب

 • Çalışarak kazanma. (Arapça)

kesben

 • Çalışma ve kazanma olarak.

kesbi / kesbî / كسبى

 • Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.
 • Çalışarak elde edilen. (Arapça)

kesbi olmadığını / kesbî olmadığını

 • Çalışarak kazanılmış olmadığını.

kisb

 • Çalışma, kazanma.

kisbi / kisbî

 • Çalışarak elde edilen.

kisbsiz

 • Çalışmadan.

kuşiş

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)

kütüphane-i mesai / kütüphane-i mesâi

 • Çalışma kütüphanesi, içinde çalışılan kütüphane.

ma'cez

 • Çalışmaktan ve maişetten âciz oldukları yer.

meric

 • Çalkantılı, dalgalı.

mesai / mesâi / مساعى

 • Çalışmalar.
 • Çalışma, gayret, çaba.
 • Çalışmalar, emekler.
 • Çalışma, çalışmalar. (Arapça)

mesruk / mesrûk / مسروق

 • Çalınmış, sirkat edilmiş olan.
 • Çalınmış.
 • Çalınmış. (Arapça)

meyelan-ı sa'y / meyelân-ı sa'y

 • Çalışmaya içten yönelme, eğilim gösterme.

meyl-i sa'y

 • Çalışma eğilimi, isteği.

muhassala-i mesai

 • Çalışmalardan elde edilen netice.

muhtelisane / muhtelisâne

 • Çalarcasına. Çalıp çırparcasına. (Farsça)

müstahdem / مستخدم

 • Çalışan, hizmet eden. (Arapça)

müstahdemin / müstahdemîn / مستخدمين

 • Çalışanlar, hizmet edenler. (Arapça)

netice-i sa'y

 • Çalışmanın neticesi.

neva-saz

 • Çalgıcı, okuyucu. (Farsça)

nevahten

 • Çalgı veya saz çaldırmak. (Farsça)

nüvaht

 • Çalgı çalma. (Farsça)

ramişger

 • Çalgıcı. Saz çalan. (Farsça)

rudsaz

 • Çalgıcı. (Farsça)

sa'i / sâ'î / ساعى

 • Çalışan, gayret eden. (Arapça)
 • Sâ'î olmak: Çalışmak, gayret etmek. (Arapça)

sa'y / سعى / سعي / سَعْيْ

 • Çalışma.
 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.
 • Çalışma, çaba gösterme. (Arapça)
 • Çalışma.
 • Çalışma.

sa'y eden

 • Çalışan.

sa'y etme

 • Çalışma.

sa'y etmek

 • Çalışmak.

sa'y u gayret

 • Çalışma ve gayret.

saha-i faaliyet

 • Çalışma sahası.

şahsar / şâhsâr / شاخسار

 • Çalılık. (Farsça)

sai / sâî

 • Çalışan, kovalayan.

saiy / سعى

 • Çalışma, çaba. (Arapça)

say / sây

 • Çalışma, emek.

sefine-i sa'y

 • Çalışma gemisi (çalışmak, gemiye benzetilmiş).

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

serika

 • Çalınmış. Çalınmış şey.

şevk-i sa'y

 • Çalışma şevki, isteği.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

şüceyre

 • Çalı, ufak ağaç.

tatil

 • Çalışmama, çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tatil-i eşgal / tâtil-i eşgâl

 • Çalışmayı durdurma, görevini yapmama.

telassus

 • Çalma. Sirkat etme. Hırsızlık yapma.

telatum / telâtum / تلاطم

 • Çalkantı. (Arapça)

vazife-perver

 • Çalışmayı seven.

verzişkar / verzişkâr

 • Çalışkan. (Farsça)

vesile-i sa'y

 • Çalışma vesilesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın