LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Cadde ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

arazi-i mürfaka / arâzi-i mürfaka

 • Huk: Sokaklarda oturulacak yerler ve caddelerde boş bırakılan kısımlar. Yolculara ait terkedilmiş konak yerleri, kervansaraylar.

berzen

 • Sahra, çöl. (Farsça)
 • Sokak, cadde. Mahalle. Köşebaşı. (Farsça)

bulvar

 • Geniş ve ağaçlı cadde. (Fransızca)

cadd

 • (Câdde) Ciddi, çalışkan, azimli.

cadde / câdde / جاده

 • Ana yol, cadde. (Arapça)

cadde-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği cadde, İslâmiyet.

cadde-i hakikat

 • Hakikatin, doğrunun olduğu cadde.

cadde-i kübra / cadde-i kübrâ

 • Büyük cadde.
 • Mc: En selâmetli yol. Kur'an yolu. Sahabe ve Peygamber vârisi olan büyük zatların, müçtehidlerin yolu.
 • Büyük cadde.

cadde-i kübra-yı ahmediye / cadde-i kübrâ-yı ahmediye

 • Resul-ü Erkemin (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği büyük cadde, yol, Kur'ân ve sünnet yolu.

cadde-i kübra-yı kur'aniye / cadde-i kübrâ-yı kur'âniye / جَادَّۀِ كُبْرَايِ قُرْآنِيَه

 • Kur'ânın en büyük caddesi.

cadde-i kübra-yı maneviye / cadde-i kübrâ-yı mâneviye

 • Mânevî, büyük ve geniş cadde.

cadde-i kübra-yı muhammedi / cadde-i kübrâ-yı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği büyük İslâmiyet caddesi.

cadde-i kur'aniye / cadde-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gösterdiği, çizdiği yol; Kur'ân'ın büyük, geniş ve sağlam caddesi, ehli sünnet yolu, Kur'ân yolu.

cadde-i muhammediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği cadde, İslâmiyet.

cadde-i nurani / cadde-i nuranî

 • Nurlu cadde.

cadde-i nuraniye

 • Nurlu, aydınlık cadde.

cadde-i umumiye-i akliye

 • Akla en uygun herkesin yürüdüğü cadde.

cevadd

 • (Tekili: Câdde) Caddeler, büyük ve işler yollar, tarikler.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

hacce

 • Cadde.

hıyaban / hıyâbân / خيابان

 • Cadde. İki tarafı ağaç dikili yol. Bahçe yolu. İki tarafı ağaçlı muntazam yol. (Farsça)
 • Ortasından su akan ağaçlık yer. (Farsça)
 • Tahrân'da büyük bir caddenin adı. (Farsça)
 • Cadde. (Farsça)

ıdlal

 • (İdlâl) Hak dinden, imân ve islâmiyetten saptırmak. Doğrudan, Hak ve hakikat caddesinden ayırmak. Azdırmak.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

memerr

 • Geçilecek yer. Cadde, sokak. Geçit yeri.

meşari'

 • Caddeler. Doğru ve açık yollar.
 • Su akan oluklar.

mevarid

 • Gelecek yerler. Varacak yerler. Caddeler, yollar. Bir yere vasıl olacak yollar.

mevrid

 • Varılan yer. Vasıl yeri.
 • Cadde. Yol. Tarik.

minhac

 • Meslek. Yol. Açık ve belli yol. (Farsça)
 • Büyük ve işlek cadde. (Farsça)

minhac-üs sünnet

 • Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu.

na'ra

 • (Çoğulu: Na'rât) Yüksek sesle uzun uzun bağırma.
 • Tar: Eskiden yangına giderken ve dönerken kalabalık caddelerde, geçitlerde, dönemeçlerde, meydanlarda tulumbacıların içlerinden "naracı" adı verilen birinin bağırması yerinde kullanılır bir tâbirdir. Nâra atmakla yangın münasebetiyle s

şahrah

 • Büyük ve işlek yol, cadde. Şaşırılması mümkün olmayan doğru ve işlek yol. (Farsça)

şahrah-ı kur'an / şahrâh-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın ana caddesi.

sebil / sebîl

 • Açık ve büyük yol. Büyük cadde.
 • Allah rızası için su dağıtılan yer.
 • Cadde, su dağıtımı.
 • Açık ve büyük yol, büyük cadde, Allah rızası için su dağıtılan yer.

şehrah / şehrâh

 • Cadde, ana yol; şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.

şeriat

 • Doğru yol. Hak din yolu.
 • Büyük ve geniş cadde.
 • Nur, aydınlık, ışık.
 • Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın târif ettiği ve bildirdiği yol. Allah (C.C.) tarafından Peygamber Aleyhisselâm vâsıtasiyle vaz' ve tebliğ olunan hükümleri hâvi İlâhî kan

şevari'

 • (Tekili: Şâri') Büyük yollar, caddeler.

sırat

 • Etrafı hudutlu ve işlek cadde. Geniş yol.
 • Yol, cadde.

sübül

 • (Tekili: Sebil) Yollar, caddeler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın