LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Caba ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

aceb / عجب

 • Acaba, hayret.
 • Tuhaflık. (Arapça)
 • Acaba. (Arapça)

aceba / acebâ / عجبا

 • Acaba. (Arapça)

aya / âyâ / آیا / اٰيَا

 • (Şüphe ve tereddüt bildiren edât; hayret ve taaccüb, soru ile beraber ümid ifâde eder) Acabâ. Âyâ, nasıl oluyor. Hayret, sen bu işi nasıl olur da yaparsın?.. der gibi.
 • Acaba.
 • Acaba, hayret!
 • Acaba. (Farsça)
 • Acaba.

cahid / câhid / جاهد

 • Çalışıp çabalayan. (Arapça)

cehd / جهد

 • Gayret, çaba, azim.
 • Çalışma, çabalama.
 • Çaba, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cihad-ı dini / cihad-ı dinî

 • Dinî değerler için mücadele etme, gayret ve çaba harcama.

cihad-ı islamiye / cihad-ı islâmiye

 • İslâmî değerler uğrunda çaba ve gayret harcama, mücadele etme.

eya

 • Acaba mânasına nidâdır. "Hey, ey" gibi çağırma, nidâ, seslenme edatı olarak da kullanılır. (Farsça)

gaye-i himmet

 • Gayret ve çabanın gayesi.

gayret / غيرت

 • Çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.
 • Çaba. (Arapça)
 • Kıskançlık. (Arapça)

gayretkeş

 • Çalışkan, çabalayıcı.
 • Bir tarafı tutan, taraftar.
 • Kıskanç.

güruh-u mücahid / güruh-u mücâhid

 • Din için cihad edip çalışan, çaba harcayan kimseler topluluğu.

guşiş

 • Çabalama, uğraşma, çalışma. (Farsça)

himem / همم

 • Himmetler, çabalar. (Arapça)

himmet / همت

 • Çaba. (Arapça)
 • Himmet etmek: Çaba göstermek. (Arapça)

icabi / icabî

 • Müsbet. İcaba âit, icaba dair.
 • Lâzım, gerekli, zarurete müteallik.

ictihad / ictihâd / اجتهاد

 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Görüş. (Arapça)
 • Dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme. (Arapça)

ince donanma

 • Tar: Hafif gemilerden meydana gelen donanma. Bunun yerine "Hafif Donanma" da denilir. Bunların en meşhurları: Uçurma, varna, beş çifteleri, karamürsel, aktarma, üstüaçık, çiftekayığı, brolik, celiyye, çamlıca, kütük, at kayığı, kancabaş, âyaska, işkampaviya, şahtur, çekelve, kırlangıç, firkate, kali

istinkar / istinkâr

 • İnkâra yeltenme, inkâr etme çabası içinde olma.

kat'iyyü'd-delalet / kat'iyyü'd-delâlet

 • Metnin mânâya olan işareti kesin olması, "Acaba metinden bu mânâ mı kastediliyor?" şeklinde bir şüphenin bulunmaması.

kedd

 • Emek. İş. Çalışma, uğraşma, çabalama.

kuşiş / kûşiş / كوشش

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)
 • Çaba. (Farsça)

macin / mâcin

 • Sapık îtikâdını başkasına bulaştırmak çabasında olan.

mecazi rızık / mecâzî rızık

 • Yaşamı devam ettirmek için zorunlu olmayan ve çalışıp çabalamakla elde edilmesi gereken nimetler.

mesai / mesâi

 • Çalışma, gayret, çaba.

mesai-yi şer'iye / mesâi-yi şer'iye

 • Şeriata uygun olan çalışma ve çabalar.

mikdam

 • (Çoğulu: Makadim) Çok ayaklı.
 • Kıdemli.
 • Çok çabalayıp uğraşan. Fazlaca gayret sarfedip ikdâm eden.

mücahede eden

 • Cihad eden, din uğrunda çaba harcayan.

mücahede etme

 • Cihad etme, din uğrunda çaba harcama.

mücahede-i maneviye / mücâhede-i mâneviye

 • Mânevî mücadele, çaba, gayret, nefis ile savaşma.

mücahid / mücâhid

 • Cihad eden, din uğrunda çaba harcayan.

mücahid-i islam / mücahid-i islâm

 • İslâm mücahidi, din için çaba harcayan.

mücahit

 • Cihat eden, din uğrunda çaba harcayan kimse.

mümaresat-ı ilzamiyat / mümâresât-ı ilzâmiyat

 • İknâ veya mağlup etmek için çaba harcamaya devam etmek, bu konuda ustalık göstermek.

mümarete

 • Çabalama, uğraşma, gayret sarfetme.

nekz

 • Gayret etme, uğraşma, çok çabalama.

nizam

 • Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış.
 • İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide.
 • Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet.

sa'y / سعى

 • Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma.
 • Hızlı yürüme.
 • Cür'et etme.
 • Ziyaret etme.
 • Gammazlık yapma.
 • Ist: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.
 • Çalışma, çaba gösterme. (Arapça)

saiy / سعى

 • Çalışma, çaba. (Arapça)

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

takayyüd

 • Bağlanma. Bağlı olmak. Kayıtlı bulunmak.
 • Çalışmak. Çabalamak. Uğraşmak.
 • Dikkatli davranmak.