LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ca kelimesini içeren 588 kelime bulundu...

abşar / âbşâr / آبشار

 • Çağlayan. (Farsça)

abus

 • Çatık çehreli. asık yüzlü. Yüzü ekşi.

ac'ac

 • Çağırış.

acele

 • Çabuk, çabukluk. Bir işi çabuk yapmaya ve çabuk bitirmeye çalışma, ivedilik.

aceleten / عجلة

 • Çarçabuk, alelacele. (Arapça)

aded-i enfas / aded-i enfâs

 • Canlıların hayatları boyunca aldıkları nefeslerin sayısı.

adüvv-i can / adüvv-i cân

 • Can düşmanı.

ahna

 • Çapraz ve birbirine zıt işler. Çarpık, eğri şeyler.

aks-endaz

 • Çarpıp duran. (Farsça)

aks-i müddea / aks-i müddeâ / عكس مدعا

 • Çatışkı.

ale-l-acele

 • Çarçabuk, acele olarak, çabuk.

alef

 • Cana yakın.

alelacele / على العجله

 • Çarçabuk. (Arapça)

alem-i mevalid / âlem-i mevâlid

 • Canlılar âlemi, dünyası.

alim-i cahil / âlim-i câhil

 • Câhil olan âlim.

alu-gürde

 • Caneriği. (Farsça)

an-samim-il kalb

 • Can ve yürekten, kalbden.

anasır-ı camide / anâsır-ı câmide

 • Cansız elementler.

anatomi

 • Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür.

aned

 • Cânib ve nâhiyeler.

anise

 • Cana yakın kız veya kadın.

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

asker-i calud / asker-i câlûd

 • Câlûd'un askeri, ordusu.

asri / asrî

 • Çağa uygun.

atik

 • Çabuk davranan, çevik.

atyer

 • Çabuk uçan. Derhal kaybolan.

ayn-ı hamie

 • Çamurlu çeşme.

azrail / azrâil

 • Can almakla görevli melek.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

balahane / bâlâhâne

 • Çatı, evin en üst tarafı. Tavan arası. (Farsça)

beden-i zihayat / beden-i zîhayat

 • Canlı bedeni.

bedestan / bedestân

 • Çarşı.

belemun

 • Çakır dikeni.

berk-i zail / berk-i zâil / بَرْقِ زَائِلْ

 • Çakıp sönen şimşek.

bevş

 • Çalım, gösteriş, debdebe, ihtişam. (Farsça)

beyariş

 • Çare. Tedbir. Deva, derman. İlâç, tiryak. (Farsça)

bezl-i can

 • Canını esirgemeden vermek.

bi-çare / bî-çare

 • Çaresiz. Zavallı. Şaşkın. (Farsça)

bican / bîcan / بى جان

 • Cansız. (Farsça)

biçare / bîçâre

 • Çaresiz, zavallı.
 • Çaresiz.

Biçare / Bîçare

 • Çaresiz

biçare / bîçâre / ب۪يچَارَه

 • Çâresiz.

bihayat / bîhayat / بى حيات

 • Cansız, yaşamayan. (Farsça - Arapça)

bilek

 • Çatal temrenli bir nevi ok. (Farsça)

bim-i can / bim-i cân

 • Can korkusu, ölüm korkusu.

bistar

 • Çarpık, eğri. Gevşek. (Farsça)

bivan

 • Çadır direği.

biyoelektrik

 • Canlı varlıkların vücutlarında yaratılmış olan elektrik. (Bu elektriğin varlığı, hususi âletlerle anlaşılır)

biyofizik

 • Canlıların bünyelerindeki hâdiselerin fizikî cephesini inceleyen ilim kolu.

biyokimya

 • Canlıların kimya ile ilgili yapılarını, tepkilerini, belirtilerini inceleyen bilim dalıdır. 19. Asırda başlatılan bu çalışmalarla proteinler, vitaminler, hormonlar anlaşılır duruma gelindi.

biyonik

 • Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen.

ca'feriyye

 • Caferî tarikatı.

cabir-ül-ensari / câbir-ül-ensarî

 • Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere'nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hic

çabük

 • Çabuk, seri, aceleli, hızlı, tez, hafif. (Farsça)

çabük-rev

 • Çabukça giden. (Farsça)

cahid / câhid / جاهد

 • Çalışıp çabalayan. (Arapça)

cahilane / câhilâne / جاهلانه

 • Câhillikle, câhilce, câhil kimseye yakışır şekilde. (Farsça)
 • Cahilce, bilgisizce.
 • Cahilce. (Arapça - Farsça)

çak / çâk

 • Çatlak, yarık.

çakaloz

 • Çakıltaşı atan bir nevi küçük top.

çalpare / çâlpâre / چارپاره

 • Çalpara. (Farsça)

cam

 • Cam, şişe, bardak, sırça. (Farsça)

cameşuy / câmeşûy / جامه شوی

 • Çamaşırcı. (Farsça)

camger

 • Cam yapan sanatkâr, camcı ustası. (Farsça)

camhane

 • Cam fabrikası. (Farsça)

camid / câmid

 • Cansız.
 • Cansız, donuk.

camidat / câmidât

 • Camidler, cansızlar.
 • Cansızlar.

camidiyet / câmidiyet

 • Cansızlık.
 • Cansızlık.

can ü dilden

 • Can ve gönül ile; içten gelerek, gönülden.

can ü gönülden

 • Candan, gönülden, kalbin bütün samimiyetiyle.

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

can-fersa

 • Can dayanamıyacak derecede. (Farsça)

can-gir / can-gîr

 • Can sıkıcı, ruh sıkıcı. (Farsça)

can-güzar

 • Cana dokunan, candan geçer olan. (Farsça)

can-nisar

 • Canını harcayan, canını fedâ eden. (Farsça)

can-sitan

 • Can çıkarıcı, ruh alıcı. İnsana bela olan. Güzel. (Farsça)

canavar

 • Can alıcı.

canavarvari / canavarvarî

 • Canavar gibi.

canbahş

 • Can veren, hayat bağışlayan.

canefşan / canefşân / جان افشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canefza / cânefzâ / جان افزا

 • Cana can katan. (Farsça)

canfeşan / cânfeşân / جان فشان

 • Canını hiçe sayan, fedai. (Farsça)

canfeza / cânfezâ / جان فزا

 • Cana can katan. (Farsça)

cani / canî

 • Candan sevilen. (Farsça)

caniyane / câniyâne

 • Canicesine.
 • Câni gibi, cânice.

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cannisar / cânnisâr / جان نثار

 • Canını feda eden. (Farsça - Arapça)

canşikaf / canşikâf

 • Can yaralayıcı, can yırtıcı. (Farsça)

cansipar / cânsipâr / جان سپار

 • Canını feda eden. (Farsça)

cansiperane / cansiperâne / cânsiperâne / جان سپرانه

 • Canını feda edercesine. (Farsça)
 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.
 • Canını verircesine.
 • Canını feda edercesine. (Farsça)

cansitan / cânsitân / جان ستان

 • Can alan. (Farsça)

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

çar / çâr / چار

 • Çare. (Farsça)

çar-yari / çar-yarî

 • Çar-yâra ait. Sünnîlik. (Farsça)

çardak / چارطاق

 • Çardak. (Farsça)

çare-cu / çâre-cu

 • Çâre arıyan. (Farsça)

çare-saz / çâre-sâz

 • Çâre bulan. (Farsça)

çarecu / çârecû / چاره جو

 • Çare arayan. (Farsça)

çaresaz / çâresâz / چاره ساز

 • Çare bulan. (Farsça)
 • Çâresâz olmak: Çare bulmak. (Farsça)

çaresazi / çâresâzî / چاره سازی

 • Çare bulma. (Farsça)

çarh

 • Çark, felek, talih.
 • Çark.

çarmıh / چارميخ

 • Çarmıh. (Farsça)

carşeb

 • Çarşaf, cilbab. (Farsça)

çarşeb / çârşeb / چارشب

 • Çarşaf. (Farsça)

çarşenbe / çârşenbe / چارشنبه

 • Çarşamba. (Farsça)

çarsu / çârsû / چارسو

 • Çarşı. (Farsça - Arapça)

çaruğ

 • Çarık. (Farsça)

çaşit

 • Casus.

casusi / câsûsî / جاسوسى

 • Casusluk, ajanlık. (Arapça - Farsça)

cavidane / câvidâne

 • Câvidân, ebedi, sonsuza âit, sonsuza müteallik. (Farsça)

cazibedar / câzibedâr

 • Cazibeli, çekici.

cazibekarane / câzibekârâne

 • Cazibeli şekilde.

cazu / cazû

 • Cadı. Büyücü, sihirbaz. (Farsça)

ceffelkalem / جف القلم

 • Çalakalem. (Arapça)

çeğale / çeğâle / چغاله

 • Çağla. (Farsça)

cehalat / cehâlât

 • Cahillikler, bilgisizlikler.

cehalet / cehâlet / جهالت / جَهَالَتْ

 • Cahillik.
 • Cahillik, bilgisizlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)
 • Câhillik.

cehaletperver / cehâletperver

 • Cahillik sever, bilgisizliği koruyan.

cehd / جهد

 • Çalışma, çabalama.
 • Çaba, çabalama.
 • Çalışma, çabalama. (Arapça)
 • Cehd etmek: Çalışıp çabalamak. (Arapça)

cehele / جهله

 • Cahiller, bilgisizler.
 • Cahiller.
 • Cahiller. (Arapça)

cehil

 • Cahillik, bilgisizlik.

cehl / جهل

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)

cehl-i mürekkeb

 • Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek.

celbname / celbnâme / جلب نامه

 • Çağırma kağıdı.
 • Çağırı mektubu. (Arapça - Farsça)

cemad / cemâd / جماد

 • Cansız cisim.
 • Cansız varlık. (Arapça)

cemadat / cemâdât / جمادات

 • Cansız varlıklar.
 • Cansızlar.
 • Cansız cisimler.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

cemadat alemi / cemâdat âlemi

 • Cansız varlıklar âlemi.

cemadiyet / cemâdiyet

 • Cansızlık, donukluk.
 • Cansızlık, donukluk.

cemen

 • Çardak. (Farsça)

cennet-i canan / cennet-i cânan

 • Canların, sevgililerin buluştuğu Cennet.

cerayet

 • Câriyelik hâli.

cesed-i hayvani / cesed-i hayvânî

 • Canlı beden, cesed, vücut.

cessas / cessâs

 • Casusluk eden.

cevami' / cevâmi' / جوامع

 • Camiler. (Arapça)

cevamid / cevâmid / جوامد

 • Cansızlar.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

cevasis / cevâsis

 • Casuslar, ajanlar.

cevasis-i fünun / cevâsis-i fünun

 • Casus gibi davranan fenler; gizli şeyleri araştıran fenler.

cevaz / cevâz / جواز

 • Câiz olma.
 • Caiz olma.

cevher-i ruh

 • Canlı, şuurlu olan ve çevresini görüp gösteren nurlu varlık.

çevik

 • Çabuk davranan.

cibayet

 • Câbîlik, vergi, gelir toplama.

cidd

 • Çalışmak. Ciddiyetle yapmak.

cihazat-ı hayvaniye / cihâzât-ı hayvaniye

 • Canlılarda bulunan organlar.

cinayetkar / cinayetkâr / جنایتكار

 • Câni, cinayet işleyen. (Arapça - Farsça)

cins-i hayvan

 • Canlı türleri.

cism-i hayvani / cism-i hayvanî

 • Canlı bedeni.

cism-i sanevberi / cism-i sanevberî

 • Çam kozalağı şeklinde olan cisim; kalb.

cism-i zihayat / cism-i zîhayat

 • Canlı bedeni.

cu / cû / جو

 • Çay, ırmak. (Farsça)

cühela / cühelâ / جهلاء

 • Cahiller. (Arapça)

cühhal / cühhâl / جهال

 • Cahiller. (Arapça)

cul

 • Çaylak. (Farsça)

cumud

 • Cansızlık.

cümud / cümûd

 • Cansız, donuk.

cümudet / cümûdet

 • Cansızlık, donukluk.

cümudiye

 • Cansızlık; buzdağı gibi olma.

cumudiyet

 • Cansızlık.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

cuy / cûy / جوی

 • Çay, ırmak. (Farsça)

dac

 • Çağırmak.

daire-i sa'y / dâire-i sa'y

 • Çalışma alanı.

dar-baz

 • Canbaz. (Farsça)

dar-ül mesai / dâr-ül mesai

 • Çalışma yeri. Mesai yeri. Atölye.

darb / ضَرْبْ

 • Çarpma işlemi.
 • Çarpma.

darb etmek

 • Çarpmak.

darb-ı hiyam / darb-ı hiyâm

 • Çadır kurma.

davet / dâvet / دعوت

 • Çağırma.
 • Çağrı.
 • Çağrı. (Arapça)

davlumbaz

 • Çarkları yandan olan vapurlarda çarkların döndükleri yerleri örtmek için vapurun iki tarafında bulunan iki büyük yarım daire.

de'sa

 • Câriye.

delil-i zihayat / delil-i zîhayat

 • Canlı delil.

dera

 • Çan, çıngırak. (Farsça)

dercan / dercân

 • Can içinde. (Farsça)
 • Canına sokma, içine alma.

dercan etmek

 • Can içine almak, hayatını ona vermek.

deva-saz

 • Çâre bulan, ilâç tertip eden. (Farsça)

devasız

 • Çaresiz.

devr

 • Casus, hafiye. (Farsça)

devr-i cahiliyye / devr-i câhiliyye

 • Cahiliyye devri, İslâm'dan önceki devir.

dik-ül efraf

 • Çatal ibikli horoz.

dil-aviz

 • Câzib, çekici, gönle asılan. Gönlü asılı tutan, dilber. (Farsça)

dil-şiken

 • Can sıkıcı, kalb kırıcı. (Farsça)

dilkeş / دلكش

 • Cazibeli, gönül çekici. (Farsça)

dilteşne / دل تشنه

 • Can atan. (Farsça)

divan-ı deavi nezareti / divan-ı deâvî nezareti

 • Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti'nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır.

dübar

 • Çarşamba günü.

dürr-i can / dürr-i cân

 • Canın incisi. Çok sevgili. (Farsça)

düzdide / düzdîde / دزدیده

 • Çalıntı, çalınmış. (Farsça)

ebu kays

 • Çakal.

ecram / ecrâm / اجرام

 • Cansız varlıklar.
 • Cansız varlıklar. (Arapça)

ecram u ecsam / ecrâm u ecsâm

 • Cansız varlıklar ve cisimler.

efrad-ı zihayatiye / efrad-ı zîhayatiye

 • Canlı varlıklar, canlı ferdler.

ehl-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyeti olanlar.

ehl-i suk / ehl-i sûk

 • Çarşı halkı, esnaf. (Farsça)

ehl-i veber ve badiye / ehl-i veber ve bâdiye

 • Çadırda oturan bedevi Arab, çöl ahalisi.

elsine-i enam / elsine-i enâm

 • Canlı varlıkların dilleri.

enaniyet-i cahiliye

 • Cahillikten gelen gurur.

enva-ı zihayat / envâ-ı zîhayat

 • Canlı çeşitleri, nevileri.

erze

 • Çam ağacı.

esbab-ı camide / esbab-ı câmide

 • Cansız tabiî sebepler.

evan / evân / اوان

 • Çağ. (Arapça)

ezlam / ezlâm

 • Câhiliye devri Arablarının kullandıkları fal okları.

faal

 • Çalışkan, işleyen.

faalane / faalâne

 • Çalışkanca.

faaliyet

 • Çalışkanlık, çalışma.

fahhari / fahharî

 • Çanak, çömlek, testi ve bardak yapan kimse.

falık / fâlık

 • Çatlatan. Açan. Büyümesi için tohumu açan, yaratan. (Allah C.C.)

feda-yı can / fedâ-yı cân

 • Canını feda etme, yolunda canını verme.
 • Canını verme, canını fedâ etme, kendini kurban etme.

feda-yı nefis ve can / fedâ-yı nefis ve can

 • Can ve nefsi feda etme.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

feraset / ferâset

 • Çabuk sezme ve anlama kàbiliyeti.

ferasetli

 • Çabuk sezen, yüksek anlama kabiliyetine sahip olan.

ferbal

 • Çardak. Etrafı pencerelerle kaplı yazlık köşk. (Farsça)

ferd-i zihayat / ferd-i zîhayat

 • Canlı varlık.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

fevren

 • Çarçabuk, birden bire.

fidye

 • Can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.

fışkı

 • Canlıların dışkısı.

gamız / gâmız / غامض

 • Çapraşık, güç anlaşılır. (Arapça)

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

gamze-i fettan / gamze-i fettân

 • Câzibedar ve süzgün bakış.

garam / garâm

 • Canlı duygu, arzu.

garetkar / garetkâr

 • Çapulcu.
 • Çapulcu, yağmacı.

gayat

 • Çalgı.

gayr-ı uzvi / gayr-ı uzvî

 • Cansız. Uzvî olmayan. (İnorganik)

gayret

 • Çaba, çalışma arzusu, kıskanma duygusu.

geven

 • Çalı. Dikenli ve bir karış kadar boyunda bir nebat. Aslı Gevân'dır. (Türkçe)

gil-zar

 • Çamurlu yer. (Farsça)

giran-cani / giran-canî

 • Can sıkıcılık. (Farsça)

giran-hatır

 • Canı sıkılmış, gücenmiş. (Farsça)

giya-zar

 • Çayır, çimenlik, otluk. (Farsça)

guş-i can

 • Can kulağı.

guş-i kabul-i can

 • Candan kabul ile dinlemek.

guş-i kabul-i cane / gûş-i kabul-i câne

 • Canın kabul kulağı; birşeyi can kulağıyla dinleme.

guşiş

 • Çabalama, uğraşma, çalışma. (Farsça)

hacce

 • Cadde.

had

 • Çaylak kuşu. (Farsça)

hadar

 • Çabuk yetişen ot.

hadile / hadîle

 • Çayır, çimen.

hafiye / خَفِيَه

 • Câsûs.

hafiyelik

 • Casusluk.

hal-i ihtizar / hâl-i ihtizar

 • Can çekişme, ölüm ânı.

halab

 • Çamur, bataklık. Bataklık arâzi. (Farsça)

halayık

 • Cariye, hizmetçi.

halec

 • Çalışmaktan, yürümekten veya ibadetten kemiklerin ağrıması.

halecan / خلجان

 • Çarpıntı. (Arapça)

halet-i ihtizar

 • Can çekişme hali, sakınılacak hal.

haletinezi / hâletinezi

 • Can çekişme.

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

hamie / hâmie

 • Çamurlu, dumanlı.

har-zar

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

hareket-i mezbuhane / hareket-i mezbuhâne / hareket-i mezbûhâne

 • Can çekişme hâli.
 • Can çekişme hareketi.

haris-i gayur / hâris-i gayur

 • Çalışkan ve gayretli çiftçi.

haristan

 • Çalılık, dikenlik. (Farsça)

hasıl-ı darb / hâsıl-ı darb

 • Çarpma işleminin sonucu.

hassa-i cazibedar / hâssa-i cazibedar

 • Cazibeli, çekici özellik.

hat

 • Çaylak kuşu. (Farsça)

hatib / hatîb

 • Câmide müslümanlara dînî nasîhat eden ve hutbe okuyan.

hayatiyet

 • Canlılık.
 • Canlılık. Hayat işaretinin, alâmetinin görünür olması.

hayatkarane / hayatkârâne

 • Canlı gibi.

hayattar

 • Canlı.

hayattarane / hayattârâne

 • Canlı bir şekilde.

hayattarlık

 • Canlılık.

hayevan / hayevân

 • Canlı.

hayevi / hayevî

 • Canlı.

hayeviye

 • Canlılık, canlı olma durumu.

hayme / خيمه

 • Çadır.
 • Çadır.
 • Çadır.
 • Çadır. (Arapça)

hayme-nişin

 • Çadırda oturan. Göçebe.

haymegah / haymegâh / خيمه گاه

 • Çadır kurulan yer. (Arapça - Farsça)

haymenişin / haymenişîn

 • Çadırda oturan.

haymi / haymî

 • Çadır biçiminde olan.

hayvan

 • Canlı.

hayy-ı meyyit

 • Canlı cenaze.

hayyam

 • Çadırcı.

hazef

 • Çamurdan yapılmış olup ateşte pişirilen şeyler. Çanak, çömlek.

hazef-pare

 • Çanak çömlek parçası, kırığı. (Farsça)

hazef-rize / hazef-rîze

 • Çanak çömlek parçası. (Farsça)

hazefi / hazefî

 • Çanak çömlek ile alâkalı.

hazefiyye

 • Çanak çömlek gibi topraktan yapılan şeyler ve bunları yapma san'atı.

hazzaf

 • Çanak çömlek yapan veya satan.

hechece

 • Çağırmak.

hem-dem

 • Canciğer arkadaş. (Farsça)

hemasr / هم عصر

 • Çağdaş. (Farsça - Arapça)

hidaye

 • Çaylak kuşu.

hıllet

 • Candan arkadaşlık.

himmet / همت

 • Çaba. (Arapça)
 • Himmet etmek: Çaba göstermek. (Arapça)

hırz-ı can / hırz-ı cân / حِرْزِ جَانْ

 • Can güvenliği için sığınılan yer.

hırzıcan / hırzıcân

 • Canı gibi koruma.

hitafe

 • Çağırmak.

hıyaban / hıyâbân / خيابان

 • Cadde. (Farsça)

hiyat

 • Çağırmak.

hokka

 • Cam, seramik veya metalden yapılmış küçük kutu biçimindeki kap. (Bilhassa içine mürekkep konulur.)

hübel

 • Cahiliyet devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.

hüdhüd / هدهد

 • Çavuşkuşu, ibibik. (Arapça)

hudme

 • Çabuk kaynayan çömlek.

hürre

 • Cariye veya esir olmayan kadın.

hütaf

 • Çağırma, seslenme.

ibibik

 • Çavuşkuşu, hüdhüd.

idare / idâre / اِدَارَه

 • Camsız küçük lamba.

ıdcac

 • Çağırmak, çağırtmak.

ihame

 • Çadır kurma.

ihtilaskar / ihtilaskâr

 • Çalan, aşıran, hırsızlık yapan. (Farsça)

ihtilaskarane / ihtilaskârane

 • Çalıp aşıranlara yakışacak şekilde, hırsızlar gibi. (Farsça)

ihtiyac

 • Çaresiz kalıp istemek. Muhabbetle meyletmek. Acz, fakr ve yoksulluk. Zaruret hali.

ihtizar / ihtizâr / احتضار

 • Can çekişme. (Arapça)

ihya / ihyâ

 • Canlandırma.

ihya etmek / ihyâ etmek

 • Canlandırmak, kuvvetlendirmek.

ilkan

 • Çabuk ezberleme.

ilm-i kesbi / ilm-i kesbî

 • Çalışarak elde edilen ilim.

ilm-i vehbi / ilm-i vehbî

 • Çalışmadan öğrenilen, Allahü teâlâ tarafından ihsân edilen ilim.

ilma

 • Çalma, hırsızlama, sirkat.

iltihab

 • Caddede gitmek. Geniş yolda yürümek.

iman-ı ye's

 • Çaresiz kalan, hayatından ümidsiz olan bir kimsenin imanı.

incizab / incizâb / انجذاب

 • Cazibeye kapılma. (Arapça)

inşirak

 • Çatlama, yarılma, ayrılma. Yarık olma. Parlama.

intihal

 • Çalma.

irticac / irticâc

 • Çalkalanma.

ırza

 • Çayırlık, çimenlik. Otu bol olan yer.

irza

 • Çayırlık. Otluk yer.

işgüzar

 • Çalışkan.

istihdam

 • Çalıştırma, kullanma.

istihdam eden

 • Çalıştıran.

istihdam edilme

 • Çalıştırılma.

istihdam etme

 • Çalıştırma.

istihdam etmek

 • Çalıştırmak.

ıztırar

 • Çâresiz olmak. Mecburiyet. İhtiyaç.

ıztırar vakti

 • Çaresizlik içinde kalındığı zaman dilimi.

ıztırari / ıztırarî

 • Çaresizlik içinde oluş. Mecburiyet.

ıztırari olarak / ıztırârî olarak

 • Çaresizce, zorunlu olarak.

jengdan

 • Çan. Çıngırak. (Farsça)

jest

 • Çalım. Mânâlı ve gösterişli hareket. (Fransızca)

kac / kâc / كاج

 • Çam. (Farsça)

kaddahe

 • Çakmak taşı.

kameriyye / قمریه

 • Çardak. Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrâfı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. Küçük köşk.
 • Çardak. (Arapça)

kamtarir / kamtarîr

 • Çatık suratlı.
 • Çatık kaşlı.
 • Çatık suratlı, şiddetli, sert.

kase / kâse / كاسه

 • Çanak, kâse. (Farsça)

kaselis / kâselis / kâselîs / كاسه ليس

 • Çanak yalayıcı, dalkavuk.
 • Çanak yalayıcı.
 • Çanak yalayıcı. (Farsça)

kassar / قصار

 • Çamaşırcı, çırpıcı. (Arapça)

katil-i ma'fuv

 • Can ve ırzını korumak için, tecavüze kalkanı öldüren kimse.

kej

 • Çarpık, eğri. Kumral. Tüylü keçi. (Farsça)

kelime-i zihayat / kelime-i zîhayat

 • Canlı kelime.

keniz / kenîz / كنيز

 • Cariye. (Farsça)

keramet-i feraset

 • Çabuk sezme ve anlama kabiliyetindeki keramet.

kesb / كسب

 • Çalışarak kazanma. (Arapça)

kesben

 • Çalışma ve kazanma olarak.

kesbi / kesbî / كسبى

 • Çalışmakla kazanılan. Sonradan elde edilen. Doğuştan olmayan. Vehbî olmayan.
 • Çalışarak elde edilen. (Arapça)

kesbi olmadığını / kesbî olmadığını

 • Çalışarak kazanılmış olmadığını.

keyfemayeşa / keyfemâyeşâ

 • Canı nasıl isterse.

kisb

 • Çalışma, kazanma.

kisbi / kisbî

 • Çalışarak elde edilen.

kisbsiz

 • Çalışmadan.

kitle-i mevat

 • Cansızlar, ölüler yığını.

kıyemi / kıyemî

 • Çarşıda benzeri bulunmayan, bulunsa da fiyatları farklı olan mal.

kurdil / kûrdil

 • Câhil. Gönlü kör. (Farsça)

kurun / kurûn

 • Çağlar, asırlar, devreler.

kuşiş / kûşiş / كوشش

 • Çalışma, çabalama, gayret sarfetme, uğraşma. (Farsça)
 • Çaba. (Farsça)

kutr / قطر

 • Çap.
 • Çap. (Arapça)

kütüphane-i mesai / kütüphane-i mesâi

 • Çalışma kütüphanesi, içinde çalışılan kütüphane.

kutur / قُطُرْ

 • Çap.
 • Çap.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

lailaç / lâilaç

 • Çâresiz, dermansız, imkânsız.

layecuz / lâyecuz

 • Câiz değil, olamaz, müsaade verilmez.

lemis / lemîs

 • Câriye ismi.

lisan-ı ıztırar

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

lisan-ı ıztırari / lisan-ı ıztırarî

 • Çaresizlik ve mecburiyet dili.

lübce

 • Çatal demir.

ma'cez

 • Çalışmaktan ve maişetten âciz oldukları yer.

makine-i zihayat / makine-i zîhayat

 • Canlı makine.

maksure

 • Camilere etrafı parmaklıklı yüksekçe yer.

mal-i natık / mal-i nâtık

 • Canlı mal. (At, deve, koyun gibi)

mareke / mâreke

 • Çarpışma yeri, çarpışma.

masdum

 • Çarpılmış. Kendisine vurulmuş.

me'nus

 • Cana yakın, sevimli.

med'uvven

 • Çağrılarak, davetli olarak, davet olunarak.

medeni / medenî

 • Çağdaş.

meder

 • Çakıl taşı.
 • Çakıl taşı.

melal / melâl

 • Can sıkıntısı. Usanç. Gamlılık. Zaaf ve fütur.
 • Can sıkıntısı.

menat

 • Cahiliye devrinde Kâbe'de bulunan bir putun adı.

mergzar

 • Çayırlık, çimenli ve sulak yer. Mer'a. (Farsça)

merhemsaz / merhemsâz

 • Çare bulan. Merhemci, ilâç yapan. (Farsça)

merhemsazi / merhemsâzî

 • Çare buluculuk. (Farsça)

meric

 • Çalkantılı, dalgalı.

mesai / mesâi / مساعى

 • Çalışmalar.
 • Çalışma, gayret, çaba.
 • Çalışmalar, emekler.
 • Çalışma, çalışmalar. (Arapça)

mesruk / mesrûk / مسروق

 • Çalınmış, sirkat edilmiş olan.
 • Çalınmış.
 • Çalınmış. (Arapça)

mevadd-ı camide / mevadd-ı câmide

 • Cansız maddeler.

mevcudat-ı zihayat / mevcudat-ı zîhayat

 • Canlı varlıklar.

mevhat

 • Cansızlar.

meyelan-ı sa'y / meyelân-ı sa'y

 • Çalışmaya içten yönelme, eğilim gösterme.

meyl-i sa'y

 • Çalışma eğilimi, isteği.

mihrab

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer.

mihrap

 • Câmide cemaatle namaz kılarken imamın bulunduğu yer; bir mekânın en şerefli ve en kıymetli yeri.

mihzac

 • Çamaşır tokacı.

mik / mîk

 • Çabuk ağlayan, yufka yürekli olan.

mina / minâ

 • Cam, billur, sırça, parlak.

minafam

 • Cam mavisi, sırça renkli. (Farsça)

minare / minâre

 • Câmilerde, müezzinlerin çıkıp ezân okuduğu yüksek yer.

minber

 • Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)
 • Câmilerde hatiplerin hutbe okumaları için yapılmış merdivenli yüksek yer.
 • Câmide hutbe okunan yer.
 • Camide hutbe okunan yer.

misli / mislî

 • Çarşıda, pazarda aynı evsâfta, özellikte benzeri bulunan, fiyatları farklı olmayan mal.

mismak

 • Çadırı yükseğe kaldıracak ağaç.

muaraza / muâraza / معارضه

 • Çatışkı. (Arapça)

muasır / muâsır / معاصر

 • Çağdaş, aynı dönemde yaşayan.
 • Çağdaş.
 • Çağdaş. (Arapça)

muasırlaşmak

 • Çağdaşlaşmak.

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Çarpışma, dövüşme.
 • Çarpışma.

mübarezekarane / mübârezekârâne

 • Çarpışarak, dövüşerek.

muhassala-i mesai

 • Çalışmalardan elde edilen netice.

mühayata

 • Çağırmak.

muhtazır

 • Can çekişen.

muhtazırane

 • Can çekişiyormuşcasına.

muhtelisane / muhtelisâne

 • Çalarcasına. Çalıp çırparcasına. (Farsça)

mümarete

 • Çabalama, uğraşma, gayret sarfetme.

münaza'at / münaza'ât / منازعات

 • Çatışmalar, çekişmeler. (Arapça)

munis / mûnis / مونس

 • Canayakın, dost.
 • Canayakın, sevimli.
 • Cana yakın, alışılmış. (Arapça)

münkir-i cahil

 • Cahil inkârcı.

mürg-i süleyman

 • Çavuş kuşu. Hüdhüd.

mürsiye

 • Çakılmış. Yerleştirilmiş.

mürtei / mürteî

 • Çayırda otlayan.

musademat

 • Çarpışmalar. Vuruşmalar. Müsademeler.

müsademat / müsâdemât

 • Çarpışmalar.
 • Çarpışmalar, vuruşmalar.

musademe

 • Çarpışma, çatışma.

müsademe / müsâdeme / مُصَادَمَه

 • Çarpışma.
 • Çarpışma, vuruşma.
 • Çarpışma.

müsadim

 • Çarpışan.
 • Çarpışan, vuruşan.

müşide

 • Çağıran. Yüksek sesle şarkı söyleyen.

müstahdem / مستخدم

 • Çalışan, hizmet eden. (Arapça)

müstahdemin / müstahdemîn / مستخدمين

 • Çalışanlar, hizmet edenler. (Arapça)

müstechil

 • Câhil sayan, istichâl eden.

mütesari'

 • Çabucak.

muzdar / مُضْطَرْ

 • Çaresiz.

müzennid

 • Çakmakla ateş çakan.

muztarrin / muztarrîn

 • Çaresizler. Sıkıntı içinde olanlar.

na-çar

 • Çaresiz, elinden iş gelmeyen. Mecbur kalmış olan. (Farsça)

na-çari / na-çarî

 • Çaresizlik. (Farsça)

na-dan

 • Cahil, bilmez, haddini bilmez. (Farsça)

na-hande

 • Câhil, ümmi, okumamış. (Farsça)

nabigat-üz zübyani / nabigat-üz zübyanî

 • Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz'da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604'de yaşamıştır.

naçar / nâçâr

 • Çaresiz, elinden iş gelmeyen, mecbur kalmış olan.

nacu

 • Çam ağacı. (Farsça)

nacüv

 • Çam ağacı. (Farsça)

nadan / nâdân

 • Cahil.
 • Câhil.
 • Cahil, haddini bilmez.

nakus / nâkus / ناقوس

 • Çan. (Arapça)

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

narh

 • Çarşıda pazarda satılan her türlü mal için hükûmet tarafından konulan fiyat.

necaset-i gayr-i mer'iye

 • Câmid, bir hacmi olmayan veya bulaştığı yerde görülmeyen herhangi bir pis maddedir. Görünmez halde olan pisliktir. (İdrar gibi)

nefis

 • Can, maddî arzuların kaynağı olup sınır tanımayan bir duygu.

nefs

 • Can, kendi, istek duygusu, nefis.

nefs-i nadan / nefs-i nâdân

 • Cahil nefis.

nes'i / nes'î

 • Câhiliyet devrinde belirli vakti geciktirilmiş haram aylar.

netice-i ıztırar

 • Çaresizliğin sonucu.

netice-i sa'y

 • Çalışmanın neticesi.

neva-saz

 • Çalgıcı, okuyucu. (Farsça)

nevahten

 • Çalgı veya saz çaldırmak. (Farsça)

nez

 • Can çekişme.

nüvaht

 • Çalgı çalma. (Farsça)

ödünç vermek

 • Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme.

ömer hayyam

 • Çadırcı Ömer mânâsında olan bu kelime, İran'ın meşhur hayâlperest ve içkiden çok bahseden bir şâirinin adıdır.

palar

 • Çatı direği. (Farsça)

ramişger

 • Çalgıcı. Saz çalan. (Farsça)

ratic

 • Çam sakızı.

re'bil

 • Câriye, kadın esir.

reg-i can / reg-i cân

 • Can damarı, şah damarı.

rekz-i hiyam / rekz-i hiyâm

 • Çadır kurma.

revan-bahş

 • Canlandırıcı, can bağışlayıcı. (Farsça)

rime

 • Çapak. (Farsça)

rücbe

 • Canavar avlamak için yapılan yer. (İçine iple et bağlarlar ki canavar gelip yapıştığı gibi üzerine düşer.)

rudsaz

 • Çalgıcı. (Farsça)

ruh / rûh / روح

 • Can, his, öz.
 • Can, ruh. (Arapça)

ruh-efza

 • Cana can katan. Canlılık veren. (Ruhfeza da denir) (Farsça)

ruhefza / rûhefza / روح افزا

 • Cana can katan. (Arapça - Farsça)

sa'i / sâ'î / ساعى

 • Çalışan, gayret eden. (Arapça)
 • Sâ'î olmak: Çalışmak, gayret etmek. (Arapça)

sa'y / سعى / سعي / سَعْيْ

 • Çalışma.
 • Çalışma, gayret sarf etme. Hac veya umrede Safa ile Merve arasında usulüne uygun olarak yedi defa gelip gitmek.
 • Çalışma, çaba gösterme. (Arapça)
 • Çalışma.
 • Çalışma.

sa'y eden

 • Çalışan.

sa'y etme

 • Çalışma.

sa'y etmek

 • Çalışmak.

sa'y u gayret

 • Çalışma ve gayret.

saha-i faaliyet

 • Çalışma sahası.

sahib-i hayrat / sâhib-i hayrât

 • Câmi, yol, çeşme vs. gibi hayırlı işler yapıp bırakmış kimse. Hayrat sâhibi.

şahsar / şâhsâr / شاخسار

 • Çalılık. (Farsça)

sai / sâî

 • Çalışan, kovalayan.

saime

 • Çayıra başı boş olarak salıverilen hayvan.

saiy / سعى

 • Çalışma, çaba. (Arapça)

sakf

 • Çatı, tavan.

samimi / samimî

 • Candan, içten.

sanavber

 • Çam fıstığı kozalağı veya onun şeklinde olan. Çam fıstığı.

sanevberi / sanevberî

 • Çam kozalağı gibi.

sarha

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.

say / sây

 • Çalışma, emek.

sayehan

 • Çağırmak.

sebil

 • Cadde, su dağıtımı.

sebük-inan / sebük-inân

 • Çabuk koşan. (Farsça)

sebükhiz / sebükhîz

 • Çabuk kalkan, hareket eden. (Farsça)

sebükrev

 • Çabuk giden. (Farsça)

seccac

 • Çağlayan. Şarıltı ile akan.

şecere-i zihayat / şecere-i zîhayat

 • Canlı ağaç.

sefine-i sa'y

 • Çalışma gemisi (çalışmak, gemiye benzetilmiş).

şegal / شغال

 • Çakal. (Farsça)
 • Çakal. (Farsça)

sehab

 • Çağırgan, gürültücü kişi.

şehrah / şehrâh

 • Cadde, ana yol; şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.

sekerat / sekerât

 • Can çekişme anı.

sekerat vakti

 • Can çekişme anı.

selale

 • Çanak içinde yalanan nesne.

şelale / şelâle

 • Çağlayan.

şellale / şellâle / شلاله

 • Çağlayan, şelale. (Arapça)

semere-i sa'y

 • Çalışma ve çabalamayla ortaya çıkan netice, meyve.

sempati

 • Cana yakınlık.

serd

 • Çanak içine ekmek doğrayıp ıslatmak.

serhan

 • Canavar. Kurt.

serheng / سرهنگ

 • Çavuş. (Farsça)

seri / serî

 • Çabuk, süratli.
 • Çabuk.
 • Çabuk, süratli.

seri-ül intikal

 • Çabuk anlayan, çok zeki.

seri-üt teessür

 • Çabuk müteessir olan.

serian

 • Çabuk, tez elden, acele.

serika

 • Çalınmış. Çalınmış şey.

seriü't-teessür

 • Çabuk etkilenen, üzülen.

seriütteessür / serîütteessür

 • Çabuk ve kolay etkilenen.

seriüzzeval / serîüzzevâl

 • Çabuk geçen.

şevk-i sa'y

 • Çalışma şevki, isteği.

sevzak

 • Çakır doğan kuşu.

şey-i zihayat / şey-i zîhayat

 • Canlı varlık.

sifal / sifâl / سفال

 • Çanak çömlek. (Farsça)

sımah-ı can / sımah-ı cân

 • Can kulağı.

sırhak

 • Çağırmak.

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

şüceyre

 • Çalı, ufak ağaç.

suk / sûk / سوق

 • Çarşı, pazar. Alım satım yeri.
 • Çarşı.
 • Çarşı.
 • Çarşı. (Arapça)

suka

 • Çarşı adamı, esnaf.

sülme

 • Çatlak, gedik.

sür'at

 • Çabukluk. Hız.

sür'at-i intikal

 • Çabuk anlayıp intikal etme. Kavrama çabukluğu.
 • Çabuk anlama ve kavrama.

ta'zib-i ruh

 • Can sıkma.

tabi'iyyeciler / tabî'iyyeciler

 • Canlılarda ve cansızlardaki, akıllara hayret veren intizâmı (düzeni) ve incelikleri görerek, bir yaratanın varlığını söylemekle berâber; öldükten sonra tekrar dirilmeği, âhireti, Cennet'i ve Cehennem'i inkâr edenler (red edip, kabûl etmeyen, inanmaya nlar).

tacil / tâcil

 • Çabuklaştırma, acele ettirme.

tadcir

 • Can sıkma, yürek daraltma.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tahlisiyye

 • Can kurtaran.

talan / tâlân

 • Çapul, yağma.

talangeri / talangerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

tarat

 • Çapul, yağma, talan. (Farsça)

tasvir

 • Canlandırarak anlatma, ifade etme.

tasvir etmek

 • Canlandırarak anlatmak, ifade etmek.

tatil

 • Çalışmama, çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara verme.
 • Çalışmaya ara vermek, izine başlamak, kesmek, Allah'ın sıfatlarını inkâr eden felsefecilerin mesleği.

tatil-i eşgal / tâtil-i eşgâl

 • Çalışmayı durdurma, görevini yapmama.

tearuz / teâruz

 • Çatışma, birbirine zıt düşme.

tecessüs / تَجَسُّسْ

 • Casusluk etme, gizlice araştırma.
 • Câsûsluk etme, gizlice araştırma.

tecessüs eden

 • Casusluk yapan, gizlice araştıran.

tecessüs etmek

 • Casusluk yapmak, gizlice araştırmak.

techil

 • Cahil gösterme, cahillikle itham etme.
 • Cahil sayma.

tecviz / tecvîz

 • Câiz görme. İzin verme, cevaz verme.
 • Caiz görme, izin verme.
 • Caiz görme, izin verme, cevaz verme.

tedabir / tedâbir / تدابير

 • Çareler, tedbirler. (Arapça)

tedai / tedâi / tedâî / تداعى

 • Çağrışım.
 • Çağrışım.
 • Çağrışım. (Arapça)

tedbir / tedbîr / تدبير

 • Çare, önlem. (Arapça)

tefdiye

 • Canını başkası uğruna feda etme.

tehalük / tehâlük / تهالك

 • Can atış, can atma, atılma, çok arzu etme. (Arapça)

telassus

 • Çalma. Sirkat etme. Hırsızlık yapma.

telatum / telâtum / تلاطم

 • Çalkantı. (Arapça)

telefat / telefât / تلفات

 • Can kaybı, ölümler. (Arapça)

temanü

 • Çatışma.

temanü'

 • Çatışma ve birbirine mani olma. İhraç. Adem-i kabul. Tard.

tenasan / tenâsân / تن آسان

 • Canının kıymetini bilen, rahatına düşkün. (Farsça)

terai / teraî

 • Çayıra çıkma. Otlama.

tesadüm / tesâdüm / تصادم

 • Çarpışma.
 • Çarpışma, tokuşma. (Arapça)
 • Tesâdüm etmek: Çarpışmak, tokuşmak. (Arapça)

teşekkül-ü enva / teşekkül-ü envâ

 • Canlı türlerinin oluşumu.

teserri

 • Cariye alma, odalık edinme.

tez tez

 • Çabuk çabuk.

tezemrüm

 • Çağrışmak.

tıyn

 • Çamur. Balçık.

tiz-dest

 • Çabuk iş gören, eline çabuk. (Farsça)

tündreftar

 • Çabuk giden, sert ve süratli giden. (Farsça)

ukad-ı hayatiye

 • Can alıcı noktalar, hayat düğümleri. Bir şeyi meydana getiren aslî rükünler.

ukde-i hayat

 • Can damarı.

ünsiyetli

 • Canayakın, dost.

uzv

 • Canlıyı meydana getiren parçaların her biri, organ.

uzviyye / عضویه

 • Canlı, organik. (Arapça)

uzviyyet / عضویت

 • Canlı. (Arapça)

va'

 • Çakal.

vahşet-i cehalet

 • Cahillik vahşeti, ürkütücülüğü.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

vazife-perver

 • Çalışmayı seven.

very

 • Çakmaktan ateş çıkması.

verzişkar / verzişkâr

 • Çalışkan. (Farsça)

vesile-i sa'y

 • Çalışma vesilesi.

yağmageri / yağmagerî

 • Çapulculuk, yağmacılık. (Farsça)

za'k

 • Çağırmak, bağırmak.

zagan

 • Çaylak. (Farsça)

zağan / زغن

 • Çaylak. (Farsça)

zakv

 • Çağırıp bağırmak.

zaman-ı cahiliye

 • Cahiliye dönemi.

zaruret / zarûret

 • Çaresizlik. Muhtaçlık. Sıkıntı. Yoksulluk.
 • Çaresizlik, yoksulluk, mecburiyet.

zegan

 • Çaylak. (Farsça)

zeka / zekâ

 • Çabuk anlama kabiliyeti.

zeki / zekî

 • Çabuk anlayışlı, temiz.

zeri'

 • Çabuk ve kolay olan.

zerrat-ı zücaciye

 • Cam zerreleri, camı meydana getiren atomlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın