LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te CAGIRMAK ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

ac'ace

 • Uzun uzun çağırmak.

andel

 • Yaşı büyük deve.
 • Uzun, tavil.
 • Avazla çağırmak.

at'ata

 • Birbiri ardınca çağırmak.
 • Kavga etmek.

bahbaha

 • Devenin kükreyip ses çıkarması.
 • Çıtırdama. Mışıldama.
 • Deve çağırmak.

berbere

 • Kızgınlık ânında söylenip çağırmak bağırmak.

cahcaha

 • Gönlünde olan sırrını gizlemek.
 • Çağırmak.
 • Su sesi.

ce'cee

 • Geri durdurmak.
 • Deveyi suya çağırmak.
 • Eşek boncuğu denilen bir boncuk.

ce'r

 • Tazarru etmek, yalvarmak.
 • Çağırmak.

ceey

 • Su içmesi için deveyi çağırmak.

cehcehe

 • Çağırmak.
 • Irak etmek, uzaklaştırmak.

celb / جلب

 • Kendine çekme. (Arapça)
 • Celb edilmek: (Arapça)
 • Kendine çekilmek. (Arapça)
 • Yazı ile çağırılmak. (Arapça)
 • Celb etmek: (Arapça)
 • Kendine çekmek. (Arapça)
 • Yazı ile çağırmak. (Arapça)

da'vet

 • Hak dîne çağırmak.
 • İkrâm etmek için çağırma çağırılma.

dac

 • Çağırmak.

dacce

 • Bir kere çağırmak ve inlemek.

dagv

 • Kedi veya tilki çağırmak.

decc

 • Tavuğu çağırmak.

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

ezan / ezân

 • Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak.

fehha

 • Uyku içinde horlamak.
 • Çağırmak.

he'he'

 • Deveyi yulafa çağırmak.
 • Gülegen adam.

hechece

 • Çağırmak.

herhere

 • Su çağıltısı.
 • Koyunu çağırmak.
 • Aktığında sesi ve çağıltısı işitilecek kadar çok olan su.

heyha

 • Deveyi yulafa çağırmak.

hitafe

 • Çağırmak.

hiyat

 • Çağırmak.

iclab

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yoldaşlık etmek.
 • Ardından çağırmak.
 • "Gitsin" diye haykırmak.

ıdcac

 • Çağırmak, çağırtmak.

irşad / irşâd

 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

işade

 • Çağırmak. Sesini yükseltmek.
 • Dünyevi matluba yetişmek.
 • Binayı yükseltmek.

kaskase

 • Yol göstermek.
 • Köpeği "kuçu kuçu" diye çağırmak.

kerkere

 • Tavuğa çağırmak.
 • Rüzgârın bulutu toplayıp dağıtması.

kırkıs

 • Küçük üvez.
 • Köpeği çağırmak.
 • Yüzük yapılan özlü balçık.

mühayata

 • Çağırmak.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

nagk

 • (Çoğulu: Nuguk) Karga çağırmak.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

neht

 • Çağırmak.
 • Ses, avaz.
 • Men'etmek, engel olmak.

neşg

 • Aşk galebe edip haykırıp çağırmak.
 • Tâlim etmek.

nezb

 • Çağırmak.
 • Ses, sadâ, savt.

nida'

 • Seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak. Ses vermek.
 • Gr: ünlem (!)

nübüvvet

 • (Nebi. den) Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah'ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak.

re'ree

 • Gözü tez tez döndürmek.
 • Koyun çağırmak.

sa'k

 • Ansızın düşmek.
 • Çağırmak.
 • Helâk olmak.

sa'saa

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

sahl

 • Ses kısıklığı. Ses bozukluğu.
 • Boğazını boğup şiddetle çağırmak.

sala / salâ

 • Namaza davet için çağırmak. Minarede okunan salavat, dua. (Kelimenin aslı "Essalât" veya "Salât" dır.)

sarha

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.

sayehan

 • Çağırmak.

secr

 • Kızdırmak.
 • Doldurmak.
 • İnleyerek çağırmak.

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

sırhak

 • Çağırmak.

tadavvür

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.
 • İnlemek.
 • Açlık.

tagrid

 • Çağırmak.
 • Kuş ötmek.

tartabe

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

tasarruh

 • Şiddetle çağırmak.

tasayuh

 • Birbirine çağırmak.

tenabüz

 • Birbirine lâkap takıp çağırmak.

tenadi

 • Birbirine nida etmek, çağırmak.
 • Bir araya toplanma.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

ul'ul

 • Yaramazlık.
 • Çağırmak.
 • Budak.

za'k

 • Çağırmak, bağırmak.

ze'r

 • Arslan kükremesi.
 • Çağırmak ve kükremek mânâsına mastar.

zecel

 • Avaz, ses, savt.
 • Mübâlağa ile çağırmak.

zecre

 • Çağırmak, bağırmak, sayha.
 • Men'etmek, engel olmak.

zemcere

 • (Çoğulu: Zemâcir) Şiddetle çağırmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın