LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bun kelimesini içeren 52 kelime bulundu...

akik

 • Bunaltıcı sıcaklık.

ateh / عته

 • Bunama, bunaklık. (Ateh getirmiş bir ihtiyar)
 • Bunama, bunaklık.
 • Bunama. (Arapça)
 • Ateh getirmek: Bunamak. (Arapça)

atih / âtih

 • Bunak.

ba'deha, ba'dehu / ba'dehâ, ba'dehû

 • Bundan sonra. Ondan sonra.

ba'dema / ba'demâ / بعدما / بَعْدَمَا

 • Bundan böyle. (Arapça)
 • Bundan sonra.

ba'dezin / بعدازاین

 • Bundan sonra, bundan böyle. (Arapça - Farsça)

ba-vücud ki / bâ-vücud ki

 • Bununla beraber, böyle iken. (Farsça)

badehu / bâdehû

 • Bundan sonra.

badema / bâdema / bâdemâ

 • Bundan sonra.
 • Bundan sonra.

bihazelemr / bihâzelemr / بهذا الامر

 • Buna göre, bu durumda, böylelikle. (Arapça)

binaberin / binâberin / بنابرین

 • Bunun üzerine, bu sebebe binâen, bundan dolayı. (Farsça)
 • Bundan dolayı, buna dayanarak. (Arapça - Farsça)

binaen ala zalik / binaen ala zâlik

 • Bunun üzerine, bundan dolayı.

binaenalahaza / binâenalâhaza / binâenalâhâzâ

 • Bundan dolayı. Buna binaen.
 • Bundan dolayı, bunun üzerine.
 • Bunun üzerine, bundan dolayı.

binaenaleyh / binâenaleyh / بِنَاءً عَلَيْهْ

 • Bundan dolayı, bunun üzerine.
 • Bundan dolayı.
 • Bunun üzerine, ondan dolayı.
 • Bunun üzerine.

buhran / buhrân / بحران / بُحْرَانْ

 • Bunalım.
 • Bunalım.
 • Bunalım, kriz. (Arapça)
 • Bunalım.

bundan maada / bundan mâada

 • Bundan başka, bunun yanısıra. (Türkçe - Arapça)

bünyeviyat / بنيویات

 • Bünye ile ilgili bilim dalı, morfoloji. (Arapça)

def-i tabii / def-i tabiî

 • Bünyede ve içte olan şeyi, fıtrî ve normal şekilde dışarı atmak.

emma ba'd / emmâ ba'd

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında; söz başı, besmele, hamdele ve duadan sonra söylenen söz, fasl-ı hitâb (söze başlama).

emma ba'dü / emmâ ba'dü

 • Bundan sonra, asıl meseleye gelince mânâsında olup, söze başlarken kullanılan ve gelecek ifadenin büyük önemini bildiren söz.

emmabadü / emmâbâdü

 • Bundan sonra.

fe-emma

 • Buna gelince, kaldı ki. Ammâ... (mânasına asıl söze başlama edâtıdır.)

febinaen ala zalik / febinaen alâ zâlik

 • Buna binaen, bundan dolayı.

fertut / fertût / فرتوت

 • Bunamış ihtiyar. (Farsça)

fi-maba'd

 • Bundan böyle, bundan sonra, bundan itibaren, bir daha.

fimaba'd / fîmâba'd / فى ما بعد

 • Bundan sonra mânâsına gelen konuya giriş ifadesi.
 • Bundan böyle. (Arapça)

hakeza / hâkezâ / هٰكَذَا

 • Bunun gibi.
 • Bunun gibi.

kaviyy-ül bünye

 • Bünyesi sağlam olan. Sağlam vücutlu.

keza / kezâ

 • Bunun gibi.
 • Bunun gibi.

kezalik / kezâlik

 • Bunun gibi. Böylece. Bu da böyle.
 • Bunun gibi.

li-zalik

 • Bundan dolayı. Bundan ötürü.

lihaza

 • Bundan dolayı, buna binaen, bunun için.

ma'mafih / ma'mâfîh / مَعَ مَاف۪يهْ

 • Bununla beraber.

ma'tuhane

 • Bunakçasına, bunamışçasına.

ma-i mevsule / mâ-i mevsule

 • Buna ism-i mevsul de denir. Kendinden sonra gelecek küçük cümleyi daha önce geçen cümleye bağlar. (Ketebtu mâ kultü: Söylediğimi yazdım, ne söyledimse yazdım) cümlesinde olduğu gibi.

maa-haza / maa-hâza

 • Bununla beraber. Bununla birlikte.
 • Bununla beraber, bununla birlikte

maahaza / maahazâ / maahâza

 • Bununla beraber.
 • Bununla beraber, böyle olmakla birlikte.

maamafih / maamâfih

 • Bununla beraber, böyle iken.
 • Bununla beraber.

maazalik / maazâlik / مع ذلك

 • Bununla birlikte. (Arapça)

mahaza

 • Bununla beraber, bununla birlikte.

mamafih / mamâfih / mâmafih / مع مافيه

 • Bununla beraber.
 • Bununla birlikte. (Arapça)

matuh / matûh / معتوه

 • Bunak, bunamış. (Arapça)

matuhe / matûhe / معتوهه

 • Bunak, bunamış (bayan). (Arapça)

min-ba'd

 • Bundan sonra, bundan böyle.

minba'd / من بعد

 • Bundan sonra. (Arapça)

mukaddema / mukaddemâ

 • Bundan daha önce.

münhasıran

 • Buna has olarak.

reteh

 • Bündük-i Hindî denilen yuvarlak taş.

sabıkan / sâbıkan / سَابِقًا

 • Bundan önce, evvelce.
 • Bundan evvel.

vekıs'alahaza / vekıs'alâhâzâ / وقس على هذا

 • Bununla kıyasla. (Arapça)

vesair

 • Bunun gibileri, benzerleri ve diğerleri.

yefen

 • Bunak adam.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın