LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bozmak ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

asd

 • Cimâ etmek.
 • Döndürmek.
 • Bozmak.

boşanmak

 • Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse (Türkçe)

de'l

 • Aldatmak.
 • Ahdi bozmak, sözü tutmamak.

def-i hacet / def-i hâcet

 • Abdest bozmak.

dinkas

 • İfsad etmek, bozmak.

emniyeti ihlal / emniyeti ihlâl

 • Güvenliği bozmak.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

galebe

 • Üstün gelmek. Yenmek. Bozmak. Çokluk.
 • Bastırmak.
 • Yeğin olmak.

gılt

 • Akdolunan pazarlığı bozmak.

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

haleldar etmek

 • Bozmak.

harab / harâb / خراب

 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harbak

 • Yarmak.
 • Kat'etmek, kesmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Deva, ilâç.

harbeş

 • Fesâd vermek, ifsad etmek, bozmak.

harmeş

 • İfsad etmek, bozmak.

hatel

 • Kahretmek.
 • Ahdini bozmak.
 • Aldatmak.

hatr

 • Ahdini bozmak, sözünde durmamak.

hays

 • Hayvan leşinin kokması.
 • Bir kimseyi aldatmak.
 • Sözde durmamak, ahid bozmak.
 • Fâsid olmak.

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

hıns

 • Bâtıldan hakka veya haktan bâtıla meyletmek. Yeminini bozmak. Günah.

hins

 • (Çoğulu: Ahnâs) Günah.
 • Yemin.
 • Ahdi bozmak.
 • Ağır yük.

hıns-ı yemin

 • Yemininde durmayıp bozmak. Nakz-ı ahd da denir.

hulf

 • Ahdinde durmamak. Ahdini bozmak. Sözde durmamak.
 • Nakz.

ibtal / ibtâl / ابطال

 • Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. (Arapça)
 • İbtâl edilmek: Geçersiz kılınmak, kaldırılmak, bozulmak. (Arapça)
 • İbtâl etmek: Geçersiz kılmak, kaldırmak, bozmak. (Arapça)

ifsad / ifsâd / افساد

 • Bozmak. Azdırmak. Fesada uğratmak. Fitne salmak. Karıştırmak.
 • Bozmak, fitne, karışıklık çıkarmak, bozgunculuk yapmak.
 • Bozma. (Arapça)
 • Bozgunculuk yapma. (Arapça)
 • İfsâd etmek: Bozmak, fesada sürüklemek. (Arapça)

ifsad etmek

 • Bozmak.

ıhbas

 • İfsad etmek. Bozmak.
 • Yaramazlık öğretmek.

ihlal / ihlâl / اخلال

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.
 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ihlal etmek / ihlâl etmek

 • Bozmak, karıştırmak.

ıhna'

 • İfsad etmek, bozmak.
 • Yaramaz söz söylemek.

ikale / ikâle

 • İki tarafın isteğiyle alışverişi bozmak.
 • Dememiş iken "dedim" diye iddia etmek.

imha

 • Bozmak, yok etmek, mahvetmek. Yıkmak. Zâil etmek.

itlaf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.

kavz

 • Bozmak. Yıkmak.

kaza-i hacet / kaza-i hâcet

 • İhtiyacını gidermek.
 • Büyük abdest bozmak.

lemk

 • Yazmak.
 • Bozmak, mahvetmek.
 • Vurmak.

me's

 • İnsanların arasını bozmak, araya fesad sokmak.

naks

 • Nakletmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Evmek. Acele etmek.
 • Kimseye lâkap takmak.
 • Ayıplamak.
 • Kilise çanını çalmak. Çan çalmak, çana vurmak.

nakz

 • Bozmak. Çözmek. Kırmak.
 • Bir sözleşmeyi yok saymak.
 • Kalın bir şeridi çözüp dağıtmak.
 • Parmaklarda veya âzâda oynak yerler.
 • Kiriş.
 • Palan. Deri.
 • Bozmak, çözmek, kırmak, bir sözleşmeyi yok saymak.
 • Bozmak, bir hükmü yok saymak.

nakz-ı sıyam

 • Orucu bozmak.

neks

 • Sözünden dönmek.
 • Bozmak. Çözmek.
 • Üzmek.
 • Dağıtmak.
 • Münhal ve muhtel olmak.

nemime / nemîme

 • Koğuculuk, müslümanlar arasında fitne çıkarmak, ara bozmak için söz taşıma.

nez'

 • Halkı birbirine düşürmek, ifsâd, bozmak.

nüzü'

 • İfsad etmek, bozmak, aldatmak, yaramaz nesneye kandırmak.

tahannüs

 • İbadet etmek.
 • Andını bozmak.

tahbib

 • Fâsid etmek, bozmak.

tahrib / تخریب

 • Yıkma, harap etme. (Arapça)
 • Tahrîb edilmek: Yıkılmak, bozulmak, harap edilmek. (Arapça)
 • Tahrîb etmek: Yıkmak, bozmak, harap etmek. (Arapça)

tahrif

 • (Harf. den) Harflerin yerini değiştirmek. Bozmak. Kalem karıştırmak.
 • Kendi menfaati veya başkasının zararı için bir ibârenin mânasını değiştirmek.
 • Başka tarafa meylettirmek.

tahs

 • İfsad etmek, bozmak.

te'riş

 • Bozmak. Fitne çıkarmak.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tefsid

 • Fâsid etmek, bozmak.

telvis

 • (Çoğulu: Telvisât) Kirletmek. Bulaştırmak. Pisletmek.
 • Mc: Bozmak, berbat etmek.

tenabüz

 • Ahidlerini bozmak, sözlerinde durmamak.

üst perdeden başlamak

 • Ağız bozmak, sert konuşmak.