LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bozgun ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

ağraz-ı faside / ağrâz-ı fâside

 • Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.

anarşist

 • Düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu.

bidatkar / bidâtkâr

 • Bidatçı, dinde olmayanı dine sokan bozguncu.

cihazat-ı muharribe

 • Bozgunculuk âletleri, silahları.

deber

 • Savaşırken askerin bozulması, bozguna uğraması.

def-i fesat

 • Bozgunculuğu def etmek, ona engel olmak.

def-i mefasid

 • Bozgunculuk yapacak fiil ve sözlerden çekinme; fesatlıklardan kaçınma.

ehl-i fesat

 • Bozgunculuk çıkaranlar.

ehl-i garet ve fesad

 • Baskın yapıp yağmalayan çapulcu ve bozguncu güruh.

fasid / fâsid

 • Bozguncu.
 • Doğru olmayan. Bozuk. Müfsid.
 • Yanlış olan.
 • Fık: Aslen sahih olup, vasfen sahih olmayan. Yani, kendi nefsinde meşru' iken gayr-i meşru' bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru'iyyetten çıkan şeydir. İbadet hususunda fâsid ile bâtıl aynı şeydir. Meçhul bir şeyi sat

fasih / fâsih

 • (Fesh. den) Vazgeçen. Dağıtıcı. Bozguncu. Fesheden.
 • Çürüten.

fesat

 • Bozgunculuk.

fesat ilka etmek

 • Bozgunculuk yapmak.

fesat şebekesi

 • Bozgunculuk ve fenalık yapan düşünce ağı, akımı.

fikr-i mefsedet

 • Bozgunculuk fikri.

fitne

 • Azgınlık ve bozgunculuk; baştan çıkarma.

fitne-cihan

 • Fitne koparan, fesat karıştıran, bozgunculuk yapan. (Farsça)

fitne-i azime / fitne-i azîme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitne-i mühimme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitnekarane / fitnekârane

 • Bozgunculuk yaparak, ara bozarak.

hezimet / hezîmet / هزیمت

 • Bozgunluk, mağlubiyet.
 • Bozgun.
 • Bozgun. (Arapça)
 • Hezîmete uğramak: Bozguna uğramak. (Arapça)

ifsad / ifsâd / افساد

 • Bozmak, fitne, karışıklık çıkarmak, bozgunculuk yapmak.
 • Bozma. (Arapça)
 • Bozgunculuk yapma. (Arapça)
 • İfsâd etmek: Bozmak, fesada sürüklemek. (Arapça)

ifsad komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran topluluk.

ifsadat-ı azime / ifsâdât-ı azîme

 • Büyük bozgunculuklar, düzensizlikler.

ifsat komitesi

 • Bozgunculuk çıkaran grup.

ihtikar / ihtikâr

 • Bir şeyi kıymetlensin diye saklamak.
 • Ist: İnsanların veya ehlî hayvanların yiyeceklerine âit şeylerin satış kıymetleri yükselsin diye kırk gün kadar saklamak. Böyle yapan kimseye muhtekir denir.
 • Vurgunculuk, bozgunculuk.

inhizam / inhizâm / انهزام

 • Bozguna uğrama. (Arapça)

makhur

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.

mefasid / mefâsid

 • (Tekili: Mefsedet) Fesadlıklar. Bozgunculuklar. Münafıklıklar.
 • Bozguncular.

mefsedet

 • Bozgunculuk, fesat, kötülük.

müfsid / مُفْسِدْ

 • Başlanılan ibâdeti bozan şeyler.
 • Karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan.
 • Bozguncu.

müfsit

 • Bozguncu.

müfsitlerin hakikati

 • Bozguncuların gerçek yüzleri.

muharrip

 • Tahripçi, bozguncu.

münhezim / منهزم

 • Hezimete uğramış, bozguna uğrayan, inhizam eden.
 • Bozgun.
 • Bozguna uğramış.
 • Bozguna uğramış. (Arapça)
 • Münhezim olmak: Bozguna uğramak. (Arapça)

münhezimen

 • Yenilerek, münhezim olarak, bozularak, bozguna uğrayarak.

münhezimin / münhezimîn

 • (Tekili: Münhezim) Hezimete uğrayanlar. Bozgunlar.

mürcif

 • Fitne ve fesada dalan, bozguncu haber yayan.

nemmam / nemmâm

 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

perişani / perişanî

 • Perişanlık, dağınıklık. (Farsça)
 • Düzensizlik, bozgunluk. (Farsça)
 • Yoksulluk, fakirlik. (Farsça)

tahrifçi

 • Bozguncu.

tohum-u fesad

 • Bozgunculuk tohumu.

ye'cuc ve me'cuc / ye'cûc ve me'cûc

 • Kur'ân-ı kerîmde adı geçen ve kıyâmete yakın, yeryüzüne yayılacak olan zararlı ve bozguncu iki kötü kavim.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın