LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Boyun eğme ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

derece-i inkıyad

 • Boyun eğme derecesi.

derece-i inkıyad ve itaat

 • Boyun eğme ve itaat derecesi.

destedad-ı teslim / destedâd-ı teslim

 • Teslim olma, boyun eğme.

esaret

 • Esirlik. Kölelik. Kullara kendini teslim etmiş olmak. Başka milletten olanlara boyun eğmek.

gerdendade / gerdendâde

 • Boyun eğme.

gerdendade-i tevfik / gerdendâde-i tevfik

 • Gerekli çalışma ve vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeye boyun eğme ve sonucu Allah'tan bekleme.

hiza / hizâ / حذا

 • Sıra. (Arapça)
 • Hizâya gelmek: (Arapça)
 • Boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. (Arapça)
 • Sırayı bozmadan durmak. (Arapça)
 • Hizâya girmek: Sıra olmak. (Arapça)

hudu' / hudû'

 • Boyun eğmek, alçak gönüllülük. Kalbde devamlı olan Allah korkusu. Allahü teâlâya itâat etmek.

huşu' / huşû'

 • Tevâzû, alçak gönüllülük. Hakk'a boyun eğmek. Korku ve sevgiden meydana gelen edebli bir hal.

huzu / huzû

 • Allah'ın büyüklüğünü düşünerek boyun eğme.

ihbak

 • Boyun eğme, inkıyâd, yumuşaklıkla söz dinleme.

imtisal / imtisâl / امتثال

 • Emre uyma, boyun eğme.
 • Boyun eğme. (Arapça)
 • Verilen işi yapma. (Arapça)

imtisal etme

 • Emre uyma, boyun eğme.

inkıyad / inkıyâd

 • Boyun eğme. Muti olma. Teslim olma. İtaat etme. İmtisal.
 • Boyun eğme, mutî olma, itaat etme.
 • Boyun eğme, itaat etme.
 • Boyun eğme, itâat etme.
 • Boyun eğme, bağlanma.

inkiyad

 • Boyun eğmek, itaat etmek.

inkıyad / inkıyâd / انقياد

 • Bağlanma, boyun eğme. (Arapça)

inkıyad etmek

 • Boyun eğmek, itaat etmek.

inkıyad-ı eşya / inkıyâd-ı eşya

 • Varlıkların boyun eğmesi, itaat etmesi.

inkıyat

 • Boyun eğme, itaat etme.

inzılam

 • Zâlimin zulmüne boyun eğme.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

itaat / itâat / اطاعت

 • Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.
 • Uyma, boyun eğme. (Arapça)
 • İtâat etmek: Uymak, boyun eğmek. (Arapça)

kadere rıza / kadere rızâ

 • İnsanın, Allahü teâlânın kendisi hakkında takdîr ettiği şeylere rızâ göstermesi, hoşnud olması başına gelen belâ ve musîbetlere sabredip, boyun eğmesi.

kemal-i imtisal / kemâl-i imtisâl

 • Eksiksiz bir şekilde bağlanma, boyun eğme.

kemal-i inkıyad / kemâl-i inkıyad

 • Tam ve mükemmel boyun eğme.

kemal-i itaat / kemâl-i itâat

 • Tam bir itaat, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğme.

musahhar olma

 • Boyun eğme, itaat etme.

musahhar olmak

 • Boyun eğmek.

musahhariyet-i mevcudat

 • Varlıkların boyun eğmesi.

mutava'at / mutâva'at / مطاوعت

 • Baş eğme, boyun eğme, itaat. (Arapça)

mutavaat / mutâvaat

 • İstekli olma, boyun eğme.

muti / mutî / مطيع

 • İtaat eden, boyun eğen. (Arapça)
 • Mutî olmak: İtaat etmek, boyun eğmek. (Arapça)

müvatat

 • Muvafakat, uygunluk.
 • Boyun eğmek, itaat etmek.

ram / râm / رام

 • Boyun eğme.
 • Boyun eğme.
 • İtaat eden, boyun eğen. (Farsça)
 • Râm etmek: Boyun eğdirmek, itaat ettirmek. (Farsça)
 • Râm olmak: Boyun eğmek, itaat etmek. (Farsça)

riyazet / riyâzet / ریاضت

 • Nefsinin isteklerine boyun eğmeden yaşama. (Arapça)

rıza

 • Hoşnutluk, memnunluk, razı olma, peki deme.
 • İstek, kendi isteği.
 • Allah'ın yazdığına boyun eğme.

şedid-üş şekime

 • Şedid-ün nefs; yani başkasına boyun eğmekten çekinen ve kibirlenen.

şedidü'ş-şekime / şedîdü'ş-şekîme

 • Başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, inatçı.

serfüru

 • Boyun eğme.

serfüru bürde-i itaat ve ihtiram

 • İtaat ve saygıyla boyun eğme.

serfuru etme / serfurû etme

 • Boyun eğme, itaat etme.

sırr-ı teslimiyet

 • Allah'ın kanunlarına teslim olma ve boyun eğmenin içindeki gizli sır.

tav' / طوع

 • Boyun eğme, itaat. (Arapça)

teslim / تسليم

 • Kendini, başkasının irâdesine terketme (bırakma), onun emrine uyma, boyun eğme, itâat etme.
 • Boyun eğme.

teslimiyet

 • Kendini Allah'a veya başka birinin iradesine terketmek, boyun eğmek.

ubudiyyet / ubûdiyyet

 • Allahü teâlânın emirlerine teslîmiyet ve boyun eğmek. Allahü teâlânın işinden râzı olmak. Her an Allahü teâlâyı hatırlamak, anmak.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR