LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Birdenbire ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

an-ı vahid / an-ı vâhid

 • Aniden, birdenbire, bir an.

ani

 • Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen.
 • Son derece kızgın.
 • Olgunlaşmış, kemale erişmiş.

badir

 • Hemen yapmak isteyen.
 • Birdenbire vuku bulan.
 • Dolunay.
 • Büyümüş (çocuk).
 • Olgun (meyva).

badire

 • Birdenbire meydana gelen hâl. Felâket. Musibet.
 • Kabahat.
 • Birden, zahmetsizce söylenen söz.
 • Kılıcın, namlunun veya her çeşit nebatın ucu.
 • Zor geçit.

bagteten

 • Ansızın. Füc'eten. Birdenbire. Apansız.

bağteten / بغتة

 • Ansızın, birdenbire. (Arapça)

baskın

 • t. Ağır, sakil.
 • Basıp geçen, galip, üstün.
 • Ansızın, birdenbire hücum.

bedahet

 • Açıklık. Zâhir delil. Belli, açık, aşikâr.
 • Birdenbire, hazırlıksız söz söyleme.
 • Atın yürümesi.
 • Her şeyin evveli, öncesi.

bedaheten

 • Birdenbire, aniden, ansızın. Düşünmeksizin. Açık ve zâhir olarak.

bedihe

 • Birdenbire ve düşünmeden söylenilen güzel söz. Hazırcevaplık.
 • Başlangıç.

berk-i basar

 • Gözün şimşek çakması.
 • Birdenbire tepesinde çakan şimşekten mâruz olduğu dehşet ve şiddet hâlinden mecaz olarak, ansızın başına gelen mühlik hâdisenin şiddetli âlâm ve ıztırabıyla dehşet ve hayret içinde duyulan keskin intibahı ifade eder.

bora

 • yun. Birdenbire çıkan fırtına. Pek şiddetli rüzgâr.

def'aten

 • Hemen, birdenbire âni olarak. Beklenmedik anda. Bir def'ada.

def'i / def'î

 • Birdenbire, kısa zamanda gerçekleşme.

defaten / defâten

 • Birdenbire.

dümuk

 • Ansızın duhul etmek, birdenbire girmek.

ebz

 • Ürkme, korkma. Kaçma, kaçış.
 • Aniden, birdenbire ölmek.

ecel-i na-gehan / ecel-i nâ-gehan

 • Ansızın gelen ecel. Birdenbire âni ölüm, vefat.

fec'et

 • Birdenbire.

fevr

 • Hemen. Birdenbire. Acele. Sür'at.
 • Bir adamın geldiği semt ve cihet.
 • Suyun kaynayıp fışkırması.

fevren

 • Birdenbire, sür'atle, çarçabuk.

fi'l-i mün'akis

 • Organizmanın bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı vaziyet, refleks.

fica

 • Birdenbire, ansızın.

füc'e

 • Ansızın, birdenbire.

füc'eten / فُجْأَةً

 • Apansızın. Birdenbire. Ansızın. Hiç beklenmedik anda.
 • Ansızın, birdenbire.
 • Birdenbire.

fücêten

 • Birdenbire.

gayr-ı me'mul

 • Umulmadık. Beklenmedik. Birdenbire.

hads

 • Birdenbire sezilen bilgi.

hadsen

 • Birdenbire sezmekle.

hadsi / hadsî

 • Birdenbire sezilen.

hırpadak

 • Birdenbire, hemencecik.
 • Uygun bir şekilde, münâsib bir tarzda. Tıpatıp.

iftica'

 • Birdenbire, ansızın olma.

indifak

 • (Su) birdenbire ve şiddetle dökülme.

irtical

 • Hazır cevaplılık. Düşünmeden ve birdenbire açıkça güzel söz veya şiir söylemek.

iza / izâ

 • Arabça kelimelerin başında kullanılırsa; birdenbire, bir de bakılır ki, gibi mânalara gelir. İsim cümlesinin evvelinde bulunur.
 • Birdenbire.

kahkari / kahkarî

 • Birdenbire geri dönme, aniden arkaya dönme.
 • Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili.

kaza

 • Birdenbire olan musibet. Beklenmedik belâ.
 • Vaktinde kılınmayan namazı sonradan kılmak.
 • Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi.
 • Hâkimlik, hâkimin hükmü.
 • İstemeden yapılan zarar.
 • Hükmeylemek, hüküm.
 • Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.

mer'abe

 • Ansızın olarak birdenbire korkutmak.
 • Tenha ve korkunç yer.

mütebadir / mütebâdir

 • Birdenbire akla gelen.

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

na-gehan

 • Birdenbire, ansızın, âniden. (Farsça)

nagah / nagâh / nâgâh

 • Birdenbire, ansızın, hemen. (Nâgeh, nâgehan, nagehâne, nagehânî) (Farsça)
 • Birdenbire.

sağnak

 • Birdenbire ve çok fazla yağıp geçen yağmur.

sekte

 • Durma, kısılma.
 • Kanın birdenbire durması.
 • Bir işin görülmesinde kesiklik, durgunluk hâsıl olmak.
 • Tecvidde: Kıraat esnasında nefes almadan sesi kesmeğe denir.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tari / tarî

 • (Tarâ. dan) Birdenbire çıkan, ansızın görünen.

tayyımekan / tayyımekân

 • Bir yerdeyken birdenbire başka yerde olmak.

tayyızaman

 • Bir zamandan birdenbire başka zamana geçmek.

tebadür / tebâdür

 • Birdenbire aklına gelme.

vehleten

 • Birdenbire. İlkin. Ansızın.

yegden

 • Birden, birdenbire. (Farsça)