LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Birden fazla ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

ahkam-ı müteaddide / ahkâm-ı müteaddide

 • Çeşitli, birden fazla hükümler.

basit

 • Birden fazla unsur içermeyen, karmaşık bir yapıya sahip olmayan.

cümel

 • (Tekili: Cümle) Cümleler. Birden fazla anlama gelen sözler. Mecmular.

kaziye-i şartiyye-i münfasıla

 • Man: Mahmulü birden fazla olmakla bu mahmulllerin biri elbette mevzua isnad olunmak lâzım geldiğine hükmolunan kaziyyedir. (Adet ya tektir, ya çifttir) gibi.

maani-i müteaddid / maâni-i müteaddid

 • Birden fazla mânâlar.

maariz / maarîz

 • (Tekili: Mi'raz) Kapalı mânâlar.
 • Edb: Birden fazla mânası olan bir kelimenin, en uzak mânasını kasdetmeler.

maarizü'l-kelam / maarîzü'l-kelâm

 • Kapalı mânâlar; birden fazla anlamlı kelimelerin en uzak mânâsı.

mükerrir

 • Tekrar eden. Aynı şeyi bir sefer daha veya daha fazla tekrar eden.
 • Huk: Birden fazla suç işleyen.

müşterek lafız

 • Sözlük anlamıyla birden fazla anlama gelen kelime. Meselâ: "Yüz" gibi.

müteaddid

 • Türlü türlü, çeşitli. Bir çok. Birden fazla.

sabıka-i mükerrere / sâbıka-i mükerrere

 • Birden fazla suç işleme.

taaddüd

 • Çoğalma, birden fazla olma, tekessür etme.
 • Çoğalma. Birden fazla olma. Tekessür etme.

taaddüd-ü enbiya / taaddüd-ü enbiyâ / تَعَدُّدُ اَنْبِيَا

 • Aynı dönemde birden fazla peygamberin olması.
 • Aynı zamanda birden fazla peygamberin bulunması.

taaddüd-ü merkez / تَعَدُّدُ مَرْكَزْ

 • Merkezin birden fazla olması.

taaddüd-ü zevcat

 • Birden fazla kadınla evlilik.

taaddüdüzevcat / taaddüdüzevcât

 • Birden fazla evlilik.

taaddüt

 • Birden fazla olma.

teaddüd-i zevcat / teaddüd-i zevcât

 • Birden fazla kadınla evlenmek; poligami.

vücud-u müteşabihat ve müşkilat / vücud-u müteşabihat ve müşkilât

 • Kur'ân'da müteşâbih ve müşkillerin bulunması (birbirleriyle benzerlik içinde birden fazla mânâya gelen ve anlaşılması zor olan kapalı ifadelerin bulunması).

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın