LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bilgisiz ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

a'ma

 • Kör. Gözü görmeyen.
 • Manevi körlük, cahillik, bilgisizlik.
 • Yağmur bulutları.

adem-i ma'lumat / adem-i ma'lûmât / عَدَمِ مَعْلُومَاتْ

 • (Bir konu hakkında) Bilgisizlik.

agmar

 • (Tekili: Gamr) Yüce kimseler.
 • Seller.
 • (Gumr) Bilgisizler, cahiller.

amiyane / âmiyâne

 • Bilgisizce, körü körüne.

avamperestane / avamperestâne

 • Bilgisizce, câhilce; avamâ, sıradan kimselere yakışır şekilde.

bi-haber / bî-haber

 • Habersiz, bilgisiz. (Farsça)

cahil / câhil / جاهل

 • Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 • Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)
 • Bilgisiz.
 • Allahü teâlâyı unutmuş olan; gâfil, bilgisiz. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
 • İlmiyle amel etmeyen.
 • Bilgisiz.
 • Bilgisiz. (Arapça)

cahilane / câhilâne

 • Cahilce, bilgisizce.
 • Bilgisizce.

cehalat / cehâlât

 • Cahillikler, bilgisizlikler.

cehalet / cehâlet / جهالت

 • Bilmeme, bilgisizlik. Din bilgilerini bilmeme. Câhillik.
 • Cahillik, bilgisizlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)

cehaletperver / cehâletperver

 • Cahillik sever, bilgisizliği koruyan.
 • Bilgisizliği seven.

cehele

 • Cahiller, bilgisizler.

cehil

 • Cahillik, bilgisizlik.
 • Bilgisizlik.

cehl / جهل

 • İlimsizlik, bilgisizlik, dînî bilgilerden haberi olmamak.
 • Cehalet, bilgisizlik.
 • Bilgisizlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)

cehlistan / cehlistân

 • Bilgisizlik yeri.

cühela / cühelâ

 • (Tekili: Câhil) Cehele, cühhâl. Cahiller. Bilgisizler.
 • Bilgisizler.

cühhal

 • (Tekili: Câhil) Bilgisizler, câhiller.

daire-i cehl

 • Bilgisizlik dairesi.

ecahil

 • (Tekili: Echel) En cahil, daha bilgisiz olanlar.

echel

 • Çok câhil. Çok bilgisiz. En câhil.

echeliyet

 • Aşırı bilgisizlik.

echeliyyet

 • Çok bilgisizlik. Çok câhil oluş.

ehl-i cehl

 • Bilgisizler, câhiller.

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

maarifsiz

 • Bilgisiz.

meyelan-ı teçhil / meyelân-ı teçhil

 • Başkalarını cehaletle itham etmeye, bilgisiz görmeye yönelik eğilim.

racilen

 • Yaya. Piyade.
 • Mc: Cahil, bilgisiz.

techil / techîl / تجهيل

 • Bilgisizliğini çıkarma. (Arapça)

vukufsuz

 • Bilgisiz. (Arapça - Türkçe)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın