LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Betli ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

asveb

 • (Sâib. den) En doğru ve iyisi. Çok isabetli.

celid

 • Fazla celâdetli, bahadır.
 • Rutûbetli, kırağı, çiğ.
 • Buz.

cesim / cesîm

 • Büyük, heybetli.

cevab-ı savab

 • İsabetli ve doğru cevap.

cünüb

 • Cenabetlik. Şer'an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli.
 • Irak, uzak, baid.

darbiz / darbîz

 • Rutubetli tarla, sulak yer.

dehy

 • Kişinin fikir ve ferâsetinin isabetli ve doğru olması.

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

devlet-i cesime / devlet-i cesîme

 • Büyük ve heybetli devlet.

efkar-ı saibe / efkâr-ı saibe

 • İsabetli görüşler, doğru düşünceler.

ehyeb

 • Daha heybetli, daha büyük.

evceh

 • En vecihli, çok uygun, en münâsebetli.

evceh-i akval / evceh-i akvâl

 • Sözlerin en uygunu, kavillerin en münasebetlisi.

gamak

 • Rutubet, ıslaklık. Rutubetli hava.

haşmetkarane / haşmetkârâne

 • Heybetli, görkemli bir şekilde.

haşmetli

 • Görkemli, heybetli.

heybetnüma / heybetnümâ

 • Heybetli.

heyub

 • Azametli, heybetli, gösterişli.

huceste-re'y

 • Reyi, fikri ve düşüncesi isabetli ve uğurlu.

hümma

 • (Çoğulu: Hümmeyât) Hastalıktan dolayı vücudda meydana gelen harâret.
 • Nöbetli hastalık.
 • Sıtma.

hümmeyat

 • (Tekili: Hümmâ) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler.
 • Sıtmalar.
 • Nöbetli hastalıklar.

huşu'

 • Alçak gönüllülük. Hayâ etmek ve mütevazi olmak. Korku ile karışık sevgiden gelen edebli bir hâl. Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük. Sükun ve tezellül.

ihtişam

 • Haşmetlilik, heybetlilik.

ihtişamlı

 • Haşmetli, heybetli.

isabet-i re'y

 • Fikir doğruluğu. İsabetli ve yerinde bir düşünce.

isabetkar / isabetkâr

 • Doğru rastlayan. İsabetli. (Farsça)

kavim

 • Doğru, dik, ayakta.
 • Dürüst.
 • İsabetli.
 • Boyu düzgün ve güzel.

kelan

 • İri, cüsseli, büyük. Heybetli. (Farsça)
 • Geniş, enli. (Farsça)
 • Baş. (Farsça)

kuhnümun

 • Heybetli, azametli. Dağ gibi görünen. (Farsça)

mebsuten mütenasib

 • Birbirlerine nisbetli olan iki şeyden birinin artmasıyla, diğerinin de aynı nisbetle artması; veya eksilmesiyle diğerinin de eksilmesidir. Doğru orantılı.

mehab

 • Dehşetli ve heybetli yer.

mehabet / mehâbet / مهابت

 • Heybetlilik. (Arapça)

mehib / mehîb / مهيب

 • Heybetli, azametli.
 • İnsanın kendisinden korktuğu. Heybetli, azametli, korkunç kimse.
 • Arslan, esed, gazanfer.
 • Heybetli. (Arapça)

mehub

 • Heybetli. Azametli. Korkunç.
 • Arslan.

mertub

 • (Ratb. dan) Rütubetli, ıslak, nemli, yaş.

mihrban

 • Merhamet ve şefkat sahibi. Muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve güleryüzlü. (Farsça)

muhabbetkar / muhabbetkâr

 • Muhabbetli, sevgi gösteren.

muhaddes

 • Haber verilmiş. Tahdis olunmuş, şükranla bildirlimiş. Sadık-ül hads olan kimse.
 • Her zan, tahmine feraseti isabetli olan.
 • Nakil ve rivayet edilmiş olan.

mühevvil

 • Korkunç. Heybetli. Azîm, çok büyük.

müheyyib

 • Korku veren. Heybetli.

mühib / mühîb / مُه۪يبْ

 • Heybetli.
 • Heybetli. Korkunç. Azametli.
 • Tehlikeli.
 • Heybetli.
 • Heybetli.

münasebetdar / münâsebetdâr

 • Münasebetli, ilgili.

münasebetdarane / münâsebetdârâne

 • Münasebetli bir biçimde.

musib / musîb

 • İsabetli, doğru.
 • İsâbetli, yanılmayan, doğru.
 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) isimlerinden birisi.
 • İsabetli, doğru.

mutasallib

 • (Sulb. dan) Sertleşen, katılaşan.
 • Sağlam, sert.
 • Salâbetli. Din işlerinde çok gayretli.

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

müteheyyib

 • Heybetlenen. Heybetli. Korku ve hürmet hissini veren.

nemdar

 • Nemli, ıslak, yaş, rutubetli. (Farsça)

nemkeşide

 • Islak, nemli, yaş, rutubetli. (Farsça)

ratb

 • Rutubet, nemlilik yaşlık.
 • Rutubetli, yaş.
 • Yaş hurma.
 • Mülâyim, yumuşak.
 • Rutubetli, yaş.

ratıb

 • Islak, nemli, çok yaş, rütübetli. Tâze.

ratib / râtib / راطب

 • Nemli, rutubetli. (Arapça)

receb

 • Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.
 • Cennet'te bir nehir ismi.
 • Mübarek üç ayların birincisi ve Kamerî aylardan yedincisi.
 • Erkek ismi.

revani

 • Değerli, rağbetli revaçlı. (Farsça)
 • Tepside pişirilen irmik veya undan bir tatlı çeşidi. (Farsça)

saib / sâib / صائب

 • İsabetli. (Arapça)

salib

 • (Çoğulu: Sulub-Salbân) Haç.
 • Şiddetli, şedit.
 • Heybetli.

sevab

 • Doğru, isabetli.

taassub

 • (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
 • Din bakımından fazla salâbetli olma.
 • Kendi dinini çok üstün görmek.
 • Haksız yere husumet etmek.
 • Bir düşünüşe, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli.

tartib

 • Islatma, rutubetlendirme. Islatılma.
 • Tâzelik verme.
 • Hoşlandırılma.
 • Hurmanın rutubetli olması.

teferrüs

 • Ferasetle bir şeyi kestirmek. Bir şeyi dikkat ve teemmül ederek isabetli olarak idrak etmek, anlamak.
 • Zannetmek.

tehyib

 • (Çoğulu: Tehyibât) Heybetli gösterme, heybetli gösterilme.

ter

 • Rutubetli, ıslak, yaş. (Farsça)
 • Taze. (Farsça)

tetkikat-ı saibe / tetkikat-ı sâibe

 • İsabetli tetkikler, araştırmalar.

ünvan-ı haşmet / ünvân-ı haşmet

 • Görkem ve heybetli oluşu ifade eden isim.

vakar

 • Ağırbaşlılık. Halim ve heybetli oluş. Nâmusu muhafazayı mucib haslet. Temkinlilik. Azamet ve izzet.

zabab

 • Rutubetli duman. Sis.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın