LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Besili ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

acür

 • Yoğunluk, semizlik, besililik.
 • Yoğun.
 • Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.

bahandat

 • Gövdeli, besili kadın.

bahte

 • Semiz, besili koyun.
 • Burulmuş üç yaşında koç.

becbac

 • Semiz, besili.
 • Zayıf kimse.

bedanet

 • Yağlı, besili olma. Semizlik.

beşyun / beşyûn

 • Semiz, besili, yağlı. (Farsça)

bidanet

 • Semizlik, besililik, yoğunluk.

bügeyg

 • Koyun.
 • Besili erkek geyik.
 • Semiz keçi.
 • Bir yerin adı.

çerb

 • Besili, semiz, yağlı. (Farsça)
 • Muvafık, münasib, uygun. (Farsça)
 • Temayüz, imtiyaz. Diğerlerinden fazla ve üstün olma. (Farsça)

çerb-pehlu

 • Besili, semiz, gövdeli, yağlı. (Farsça)

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

elule

 • Semiz, besili koyun.

erid

 • Besili, semiz.

ferbih

 • Etli, besili, semiz. (Farsça)

fürfur

 • Semiz, besili koç.
 • Bir kuşun adı.

hüdafet

 • Semizlik, besililik, etlilik.

huzub

 • Semiz olmak, besili olmak.

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

ıfdac

 • (Çoğulu: Ufâzic) Semiz, besili hayvan.
 • Yumuşak nesne.

kebn

 • Kova ağzını iki kat edip dikmek.
 • Udul etmek, dönmek, vazgeçmek.
 • Besili ve semiz olmak.
 • Kaybetmek.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

lefef

 • Pelteklik, kekemelik.
 • Yorgunluk.
 • Besililik, semizlik.

neyy

 • Pişmemiş çiğ et vs.
 • Devenin semiz olması.
 • Semiz ve besili deve.

niva

 • Düşmanlık.
 • Besili, semiz deve.

pervar

 • Besili, beslenmiş. (Farsça)

rebil

 • (Çoğulu: Rubul) Yoğun, semiz, besili.
 • Yer kuruyunca biten bir ot.
 • Uyluğun iç yanı.

rebile

 • Semizlik, besililik.

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

şahim

 • Semiz, yağlı, şişman, besili.

samin

 • Semiz, yağlı, besili.

sedane

 • Etlilik, semizlik, besililik.

sedin

 • Semiz, besili, etli ve cüsseli kimse.

şehamet

 • Yağlılık, semizlik, besililik.

sehhah

 • (Mübalağa ile) Semiz ve besili nesne.

semanet

 • Semizlik, yağlılık, besililik.

semiz

 • Eti, yağı bol. Besili. (Türkçe)
 • Besili, iri, büyük.
 • Besili.

serhed

 • Hörgüç yağı.
 • Semiz, yağlı, besili.

şeyyir

 • (Çoğulu: Şiyâr) Semiz ve besili hayvan.

siman

 • (Tekili: Semin) Semizler, besililer, yağlılar.

simen

 • Semizlik, yağlılık, besililik.

simn

 • (Simâne) : Semizlik, yağlılık, besililik, şişmanlık.

sühuh

 • Dökülmek.
 • Semiz ve besili olmak.

tadabbüb

 • Besililik. Semizlik.

tanh

 • Semiz olmak, besili ve şişman olmak.
 • Yemeğin hazmolmaması, sindirilmemesi.

tararet

 • Semizlik, besililik, şişmanlık.

tenedduh

 • Koyunun otlamaktan semiz ve besili olması.

tırk

 • Kuvvet.
 • Besililik, semizlik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın