LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Berk ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

ass

 • Katı ve sağlam olmak, berk olmak.

ateşek

 • Küçük ateş. (Farsça)
 • Ateş böceği. (Farsça)
 • Frengi. (Farsça)
 • Berk, şimşek. (Farsça)

azerşeb

 • Batıl bir inanışa göre ateş içinde yaşadığı sanılan ve semender denilen bir hayvan. (Farsça)
 • Şimşek, berk. (Farsça)

berak

 • (Çoğulu: Berkân) Göz kamaşmak.
 • Bir yaşındaki kuzu.

berh

 • Balık, semek. (Farsça)
 • Parça, kısım, hisse, nasib. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Şimşek, berk. (Farsça)
 • Yaş olan odunun, yanarken çıkardığı yaşlık. (Farsça)

berk-asa / berk-âsâ

 • Şimşek gibi. Berk gibi.

berka'

 • (Çoğulu: Berkavât) Yüksek yer.
 • Taşlı balçık.

berkarar / berkarâr / برقرار

 • Yerinde duran, karar eden. (Farsça - Arapça)
 • Berkarâr olmak: Devam etmek, kalmak. (Farsça - Arapça)

berkaşa

 • (Bak: BERKAŞ)

bevc

 • Berk, şimşek.
 • Yorulma.
 • Bağırma, haykırma.

burak

 • Binek. Cennet'e mahsus bir binek vâsıtası. (Kelimenin kökü; (Berk) dir. Burak'ın Hadis-i Şerife göre ta'rifi: "Merkepten büyük, katırdan küçük hacimde bir dâbbe ki; ayağını gözünün müntehasına basar." Bu ise bir berk ve elektrik sür'atini anlatır. (E.T. sh: 3150)

burku'

 • (Berku') Kadınların yüz örtüsü, peçe.
 • Kâbe örtüsü.
 • Yedinci kat gök.

büruk

 • Bir şeyin şakıması, parlaması.
 • (Tekili: Berk) Berkler, şimşekler.

deymum

 • Devamlı, berkarar, zevalsiz.

hısane

 • Berklik, sağlamlık, sertlik, muhkemlik.

irtecek

 • Şimşek, berk. (Farsça)

ızaz

 • Berk muhkem yer.

lükk

 • Nar ağacına benzer bir hindi ağacının zamkı.
 • Kılıç ve bıçak saplarını berkitmekte kullanılan meşhur bir nesne.

mü'sad

 • Bağlanmış ve berkitilmiş nesne.

nehz

 • Durmak, kıyam.
 • Def'etmek, kovmak.
 • Yakın olmak.
 • Berkitmek için devenin memesine eliyle vurmak.
 • Dolması için kovayı suya vurmak.

pa-berca / pâ-bercâ

 • Ayağı yerde demek olan bu tâbir, mecaz yoliyle kaim, sabit, berkarar, daim, bâki mânâlarında da kullanılır.

rain

 • Muhkem, sağlam yapılı, berk yer.

sadk

 • Berk, sağlam, muhkem süngü.

sebat

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.

sıme

 • (Çoğulu: Sumem) Bahâdır, kahraman kimse.
 • Berk, muhkem nesne.
 • Büyük erkek yılan.

sübut

 • Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.

ukusa

 • Berklik, muhkemlik, sağlamlık, sertlik.

unayil

 • (Çoğulu: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem.

verem / ورم

 • Şişkinlik, şiş. (Arapça)
 • Verem, tüberküloz. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın