LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Benzersiz ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

adim-ün nazir / adîm-ün nazîr

 • Eşi, benzeri olmayan. Eşsiz. Benzersiz.

ahkam-ı bi-nazir / ahkâm-ı bî-nazîr

 • Benzersiz hükümler, esaslar.

allame-i biadil / allâme-i bîadîl

 • Eşşiz, benzersiz büyük âlim.

bedaat / bedâat

 • Benzersizlik, eşsiz güzellik, orijinallik.

bedayi-i san'at

 • San'atın harikaları, eşsiz ve benzersiz ürünleri.

bedi / bedî

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz.
 • Benzersiz güzel, üstün, özgün.

bedi' / bedî' / بَد۪يعْ

 • Eşsiz güzel, benzersiz.
 • Benzersiz olan ve öyle yaratan (Allah).

bedia / bedîa

 • Eşsiz, benzersiz güzellik, beğenilen ve çok takdir edilen güzel şey.
 • Benzersiz güzel olan.

bi-çun / bî-çûn

 • Emsalsiz, eşsiz, ortaksız, benzersiz. (Farsça)
 • Sebep sorulmaz. (Allah C.C.) (Farsça)

bi-hemal / bî-hemal

 • Benzersiz, eşsiz. (Farsça)

bi-hemta / bî-hemta

 • Eşsiz. Dengi olmayan. Benzersiz. (Farsça)

bi-idad / bî-idad

 • Sayısız.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Denksiz.

bi-misal / bî-misal

 • Eşsiz, benzersiz.

bibedel / bîbedel / بى بدل

 • Eşsiz, benzersiz. (Farsça - Arapça)

bid'at

 • Sonradan ortaya çıkan şey, ilk defâ benzersiz bir şey ortaya koymak.

bihemta / bîhemta / bîhemtâ / بى همتا

 • Benzersiz.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Benzersiz. (Farsça)

bimisal / bîmisâl / بى مثال

 • Benzersiz. (Farsça - Arapça)

bimüdani / bimüdânî

 • Eşsiz, benzersiz.

binazir / bînazîr / بى نظير

 • Eşsiz, benzersiz.
 • Benzersiz.
 • Benzersiz. (Farsça - Arapça)

cemal-i bimisal / cemâl-i bîmisâl

 • Benzersiz güzellik.

cemal-i rahimiyet / cemâl-i rahîmiyet

 • Allah'ın sonsuz merhamet ediciliğindeki benzersiz güzellik.

cemil-i bimisal / cemîl-i bîmisâl

 • Benzersiz güzellik sahibi Allah.

cilve-i bedayi / cilve-i bedâyi

 • Benzersiz san'atların tecellîleri, görüntüleri.

cilve-i ehadiyet / جِلْوَۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi.

cilve-i ferdiyet

 • Bir ve benzersiz oluşun görüntüsü.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

din-i ferid

 • Tek ve benzersiz olan hak din. İslâm dini.

ehad

 • "Bir, tek, benzersiz" olan Allah.

ehadiyet / اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, herbir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi.

emsalsiz / emsâlsiz

 • Benzersiz.

eser-i bedia / eser-i bedîa

 • Benzersiz, harika eser.

fatır-ı akdes / fâtır-ı akdes

 • Varlıkları hiç yoktan benzersiz olarak yaratan ve bütün noksanlıklardan yüce olan Allah.

fatır-ı bimisal / fâtır-ı bîmisal

 • Benzersiz şeyleri hârika ve üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı hakim / fâtır-ı hâkîm

 • Her şeyi hikmetle ve benzersiz olarak yaratan Allah.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fatır-ı rahim / fâtır-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan ve benzersiz şeyleri üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcelal / fâtır-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet sahibi olan ve herşeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcemal / fâtır-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

ferd

 • Fert, birey, tek, benzersiz.

ferd ve ehad

 • Tek ve benzersiz olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah.

ferd-i yekta / ferd-i yektâ

 • Eşsiz, benzersiz; tek ve rakipsiz.

ferdaniyet

 • Teklik, birlik, benzersizlik.

ferdiyet

 • Birlik, teklik, eşsiz ve benzersiz oluş.

ferdiyet-i rabbaniye / ferdiyet-i rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın bir ve benzersiz oluşu.

ferid-i asru'z-zaman / ferîd-i asru'z-zamân

 • Asrın ve zamanın biricik, benzersiz insanı, doğrudan Kur'ân'a dayanan büyük kişisi.

garibe

 • Benzersiz, garip şey.

halık-ı ferd / hâlık-ı ferd

 • Bir ve benzersiz olan, herşeyi yaratan Allah.

harika-i şecaat

 • Yiğitlik ve yüreklilikte benzersiz olma.

ibda / ibdâ

 • Benzersiz güzellikte yaratma.

ibda' ve ihtira' / ibdâ' ve ihtirâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

ibda-i san'at / ibdâ-i san'at

 • Benzersiz güzellikte sanat eseri meydana getirme.

ibda-ı semavat ve arz eden / ibdâ-ı semavat ve arz eden

 • Gökleri ve yeri eşsiz, benzersiz ve mükemmel yaratan.

ihtira' / ihtirâ' / اِخْتِرَاعْ

 • Benzersiz yaratma.

ihtira' ve ibda' / ihtirâ' ve ibdâ'

 • Varlıkları maddesiz, örneksiz ve benzersiz olarak hiçten ve yoktan var etme.

infirad

 • Teklik, benzersizlik.

ism-i bedi

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yarattığını ifade eden ismi.

ism-i bedi' / ism-i bedî'

 • Allah'ın varlıkları eşsiz ve benzersiz olarak yoktan var eden ismi.

istiare-i bedia / istiâre-i bedia

 • Güzel istiâre; istiârenin en mükemmel şekli, eşsiz, benzersiz olanı.

kemalat-ı insaniye / kemâlât-ı insaniye

 • İnsana ait mükemmel ve benzersiz özellikler.

kudret-i harika / kudret-i hârika

 • Benzersiz kudret, güç.

kur'an-ı azimü'l-beyan / kur'ân-ı azîmü'l-beyan

 • Açıklamaları pek yüce ve benzersiz olan Kur'ân.

lanazir / lânazîr

 • Eşsiz, nazirsiz, benzersiz. Eşi ve benzeri olmıyan.

makine-i dakika-i bedia-i ilahiye / makine-i dakika-i bedîa-i ilâhiye

 • Benzersiz ve çok ince özelliklerle donanmış İlâhî makine.

manend-i bimisal / manend-i bîmisal

 • Misilsiz, benzersiz olan.

meş'ale-i adimü'l-misal / meş'ale-i adîmü'l-misâl

 • Benzersiz meş'ale.

misalsiz

 • Benzersiz.

misilsiz

 • Benzersiz.

nadire / nâdire

 • Ender bulunan, benzersiz olan.

nadire-i cihan / nâdire-i cihan

 • Dünyada ender bulunan, benzersiz.

nadire-i hilkat / nâdire-i hilkat

 • Yaratılış olarak benzersiz olan.

nazır-ı binazir / nâzır-ı bînazîr

 • Benzersiz bakıcı, dikkatle bakan.

nazirsiz / nazîrsiz

 • Benzersiz, eşsiz.

nizam-ı bedii / nizam-ı bedîi

 • Eşsiz derecede güzel, benzersiz düzen, kanun.

nukuş-u bedayikarane / nukuş-u bedayikârâne

 • Eşsiz ve benzersiz şekildeki harika nakışlar.

san'at-ı bedia / san'at-ı bedîa

 • Eşsiz ve benzersiz san'at.

sanayi-i garibe

 • Benzersiz ve hayranlık verici san'atlar.

sikke-i ehadiyet / سِكَّۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi mührü.

sikke-i vahdaniyet / sikke-i vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve benzersiz oluşunu gösteren damga.

sırr-ı ehadiyet / سِرِّ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, herbir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi sırrı.

taravet-i bimisal / tarâvet-i bîmisâl

 • Benzersiz tazelik.

tecelli-i sırr-ı ehadiyet / tecellî-i sırr-ı ehadiyet / تَجَلِّئِ سِرِّاَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesinin sırrı.

teferrüd / تفرد

 • (Ferd. den) Tek ve yalnız kalma. Herkesten ayrılma.
 • Eşsiz, emsâlsiz ve benzersiz olma.
 • Kendi başına olma.
 • Yalnızlık. (Arapça)
 • Benzersizlik. (Arapça)

teveccüh-ü ehadiyet / تَوَجُّهُ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılıp görünerek yönelmesi.

turra-i ehadiyet / طُرَّۀِ اَحَدِيَتْ

 • Allahın isimlerinin ve birliğinin, her bir şeyde, o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi mührü.

ulum-u bedia / ulûm-u bedia

 • Eşsiz derecede güzel ve benzersiz ilimler.

vahdaniyet / vahdâniyet

 • Allah'ın bir ve benzersiz oluşu ve ortağının bulunmayışı.

vahdaniyet fermanı / vahdâniyet fermanı

 • Allah'ın bir ve benzersiz olduğunu ve ortağının bulunmadığını ilân eden buyruk.

vücud ve vahdaniyet-i ilahiye / vücud ve vahdâniyet-i ilâhiye

 • Allah'ın varlığı, bir ve benzersiz oluşu.

zat-ı ferd / zât-ı ferd

 • Tek ve benzersiz olan Zât, Allah.

zat-ı ferd-i ehad-i samed / zât-ı ferd-i ehad-i samed

 • Herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, bir ve benzersiz olup ortağı olmayan Zât, Allah.

zat-ı ferd-i zülcelal / zât-ı ferd-i zülcelâl

 • Bir ve benzersiz olan, sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi Allah.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR