REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bent ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

ahbas

 • (Tekili: Habs) Su bentleri, havuzlar.
 • Hapisler, zindanlar.
 • Gayr-ı meşru vakıf yerler.

amme / âmme

 • Tülbent sargı.
 • Su içinde üstüne binip yüzülen şişirilmiş tulum.
 • Umumi. Herkese ait.

babet

 • Bent, fırka. (Farsça)
 • Münasip bir şey. Taalluk, münasebet, alâka, ilişki. (Farsça)

başame

 • Kadınların örtündükleri yaşmak. Tülbent, başörtüsü. (Farsça)

bend

 • Bent, bağlanmış.

berig

 • Set, bent. (Farsça)

bilvasıta

 • Vâsıta ile. Birisinin vâsıta olması, aracılığı ile.
 • Edb: Terci' ve terkib-i bentleri teşkil eden parçaları birbirine bağlayan beyit.

destar

 • Sarık, imâme, başa sarılan tülbent. (Farsça)

dülbent

 • Tülbent. (Farsça)

guşe-bend

 • Köşebent. (Farsça)
 • Ciltli kitaplarda kapağın dört köşesine yapılan süsleme. (Farsça)

hisar

 • Kuşatma, etrafını alma.
 • Etrafı istihkamlı kale, bent.

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

iftiat

 • Başa tülbent sarmak.

kalemkar / kalemkâr

 • Tülbent veya ince kumaş üzerine fırça ile şekiller yapan yazmacı. (Farsça)
 • Maden üzerine kazarak şekiller yapan kimse. (Farsça)
 • Duvar veya tavanlara süs yapan, nakkaş. (Farsça)

meslaha

 • Sınır kalesi. Derbent.

musarra'

 • Edb: İki mısra'ı da kafiyeli olan beyit. Bir mısra'ı kafiyeli olana "Müfred" denir.Musarra' beyte, gazel veya kasidenin baş tarafında bulunursa; matla; terci' ve terkib-i bentlerin arasında bulunursa; vâsıta tâbir olunur.

müsebba'

 • Edb: Yedişer mısralı bentlerden müteşekkil nazım.

müsemmen

 • Edb: Sekizer mısralı bentlerden müteşekkil nazım.
 • Sekiz renkli. Sekiz parçadan meydana gelen.
 • Fık: Paha biçilmiş ve takdir edilen kıymet karşılığında satılmış olan şey.

müsennat

 • (Çoğulu: Müsenneyât) Su bentlerinin veya arkların kenarı.

müsenneyat

 • (Tekili: Müsennât) Arkların veya su bentlerinin kenarları.

mütekerrir

 • Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan.
 • Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra.

sarık

 • Kavuk, fes, takke gibi başlıkların üzerine sarılan tülbent veya şal.

sibb

 • Tülbent. Baş örtüsü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın