LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bellik ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

alamet / alâmet

 • Bellik, belirti.

ame

 • Tereddüt.
 • Tenbellik.

atalet / atâlet / عطالت

 • (Utlet) Boş durma. Tembellik. İşsizlik. Hurma salkımı.
 • Tembellik, hareketsizlik.
 • Hareketsizlik, tembellik.
 • İşsizlik, tembellik, durgunluk.
 • Durgunluk. (Arapça)
 • Tembellik. (Arapça)

atalet-i mutlak / atâlet-i mutlak

 • Mutlak tembellik, işsizlik.

ateme

 • Gecenin ilk üçte bir bölümü. Yatsı namazı vakti.
 • İşsizlik, tembellik, atalet, üşengeçlik.
 • Akşam vaktine kadar hayvanın memesinde bâki kalan süt.

ayet / âyet

 • Kurândaki her bir cümle, delil, bellik.

bataet

 • Tenbellik, yavaşlık. Ağırlık.

beht

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.

benş

 • Tenbellik. İhmâl.

betalet / betâlet

 • Tembellik, işsizlik.

damga

 • İşaret, bellik.

emare / emâre

 • İz, belirti, bellik.

fedame

 • Yorgunluk.
 • Tembellik.

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

hamiyyet

 • Dîni, milleti himâye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret etmektir.

irtat

 • Tenbellik etme. Yerinden kımıldamama.

kasar

 • Üşenme, tembellik etme.
 • Güç ve kuvvetin son sınırı.
 • Boğazı tutup nefes aldırmayan bir zahmet.

kasr

 • Kısa olmak. Kısa kesmek.
 • Birisini bir hususa, bir işe tahsis etmek.
 • Bir işte tembellik etmek.
 • Akşamlamak.
 • Hapseylemek.
 • Yekpâre taş.
 • Beyazlatmak.
 • Gevşetmek.
 • Noksanlaştırmak.

kesalet / kesâlet / كسالت

 • Tembellik. Üşenmek. Uyuşukluk. Rehâvet.
 • Uyuşukluk, tembellik.
 • Tembellik, uyuşukluk.
 • Tembellik, gevşeklik. (Arapça)

kesel

 • Tembellik. Uyuşukluk.
 • Yorgunluk.
 • Ağırlık.
 • Tembellik, ağırlık, uyuşukluk.
 • Tembellik, gevşeklik, uyuşukluk.

keselan

 • Tembellik. Yorgunluk. Uyuşukluk.

meskenet

 • Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk.

metrukat / metrûkât

 • Özürsüz, tembellikle kılınmayan, terk edilen namazlar.
 • Vefât eden kimsenin geriye bıraktığı şeyler. Mîrâslar, terikeler.

mütekasilin / mütekâsilîn

 • (Tekili: Mütekâsil) (Kesl. den) Üşenenler, tembellik yapanlar.

nişan / nişân

 • İz, bellik.

nişane / nişâne

 • İz, alâmet, bellik.

rehavet / rehâvet / رخاوت

 • Tembellik, gevşeklik, pörsüklük, ihmalkârlık.
 • Tembellik, gevşeklik.
 • Tembellik, gevşeklik.
 • Gevşeklik. (Arapça)
 • Tembellik. (Arapça)

süsti / süstî

 • Gevşeklik, uyuşukluk, tembellik. (Farsça)

tahaci'

 • Eğlenmek.
 • Tenbellik etmek.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tavsib

 • Tenbellik ve süstlük.

tavsim

 • Azalardan bir uzva zahmet vermek.
 • Kırmak.
 • Tenbellik.

tekasül / tekâsül / تكاسل / تَكَاسُلْ

 • Tembellik.
 • Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik.
 • Üşenme, tembellik.
 • Üşengeçlik, tembellik. (Arapça)
 • Tembellik.

tekasül etme / tekâsül etme

 • Tembellik yapma.

tekasülat / tekâsülât

 • (Tekili: Tekâsül) Tembellikler, üşenmeler. İlgisizlikler.

tekasüli / tekâsülî

 • Gevşeklik ve uyuşukluğa âit. Tembellikten gelen.
 • Tembellikle ilgili, tembellikten gelen.

tenperverlik

 • Devamlı kendi canını ve rahatını düşünme, tenbellikten hoşlanma.

tesakul

 • Ağırdan alma, oyalanma, tembellik etme.

teseyyüb

 • Üşenme, kayıtsızlık, tembellik.

teseyyüp

 • İhmalcilik, kayıtsızlık, tembellik.

tevani

 • İşde tembellik etmek. (Farsça)
 • Kusur işlemek. Usançlık, bezginlik göstermek. (Farsça)

zeme

 • (Çoğulu: Zemmâm) Suyu az olan kuyu.
 • Tenbellik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın