LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Bege ifadesini içeren 264 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

adet / âdet

 • Bir şehir ve memleketteki insanların, yapageldikleri usûller, gelenekler, alışılmış şeyler. An'ane, örf.
 • Kitab, sünnet, icma' ve kıyasdan sonra ikinci derecedeki dînî delillerden biri. Dînin ve aklın beğendiği şeyler.

aferin / âferin

 • Beğenmek, alkış, yaşa, varol. (Farsça)
 • Yaratan, yaratıcı. (Farsça)
 • Beğenme sözü.

agarr

 • Çok sıcak gün.
 • Kendini beğenmiş.
 • Asil, âlicenâb.
 • Beyaz.

ahdeb

 • Hiç kimsenin fikir ve düşüncesini beğenmeyen, ahmak.
 • Uzun boylu.

ahlak-ı hamide / ahlâk-ı hamide

 • Beğenilen güzel ahlâk.

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene

 • Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.

ahlak-ı zemime / ahlâk-ı zemîme

 • Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.

ahmed

 • Daha çok hamdeden.
 • Çok övülmeğe ve medhedilmeğe lâyık.
 • Çok sevilen. Beğenilmiş.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi.

akbel

 • Eğri gözlü.
 • Kabiliyetli kimse.
 • En çok beğenilen

akılfuruş

 • Aklını beğendirmeye çalışan.

alempesend / âlempesend

 • Bütün herkesin hoşuna gidip beğendiği şey. (Farsça)

allah razı olsun / allah râzı olsun

 • Allahü teâlâ, senin ahlâkını, işlerini ıslâh edip, seni râzı olduğu (beğendiği) hâle getirsin, mânâsında duâ.

amel-i salih / amel-i sâlih

 • İyi amel, yararlı iş. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği iş, ibâdet.

arz-ı tahsin-i eser / arz-ı tahsîn-i eser

 • Eseri beğendiğini arz etme, söyleme.

avam-pesend

 • Halk tarafından beğenilecek olan şey. (Farsça)

avampesend / avâmpesend / عوام پسند

 • Halkın beğendiği. (Arapça - Farsça)

bad-per

 • Kağıttan yapılmış olan uçurtma. (Farsça)
 • Hodbin, kendini beğenen ve öven kimse. (Farsça)
 • Kamçı topacı. (Farsça)

bahteri / bahterî

 • Salına salına yürüyen, yürüyüşü güzel olan adam.
 • Mağrur, kibirli. Kendini beğenmiş.

barekallah / bârekâllah

 • "Allah ne mübarek yaratmış".
 • Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.

bazi / bâzi

 • Beğenmeyen, ehemmiyet vermeyen.
 • Küfürbaz.

bedbin

 • Kötü görüşlü. Ümidsiz. Her şeyin fena cihetini görmek isteyen. Bed ve fena görüp, beğenmez, istihsan etmez olan. (Farsça)

bedi'

 • (Bedia) Eşi, benzeri olmayan. Hayret verici güzellikte olan.
 • Garib. Acib.
 • Benzeri olmayan şeyleri vücuda getiren. Kimseye benzemeyen. İcad edici olan.
 • Hâlık ve Hallak-ı Cihan olan.
 • Beğenilen.
 • Yeni bulunmuş ve görülmedik tarzda olan.
 • Edb: Sözün

bedia / bedîa

 • Nâdide ve güzel, yeni icad edilmiş şey. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey.
 • Eşsiz, benzersiz güzellik, beğenilen ve çok takdir edilen güzel şey.

bedii / bediî

 • Güzel, beğenilen, sanatlı söz.

bedpesend

 • Kötülüğü beğenen, kötülüğü öven, medheden. (Farsça)
 • Güç beğenir, müşkülpesend. (Farsça)

bencillik

 • Kendini beğenmek, kendini büyük görmek, enâniyet.

bid'at-ı hasene

 • Beğenilebilir, güzel yenilikler.

bolis çukuru

 • Kendini beğenenlerin, kibirlilerin, büyüklük taslayanların, Cehennem'de şiddetli azâba uğrayacakları yer.

cahuf / cahûf

 • Mağrur, kibirli, kendini beğenmiş.

cebbar-ı hodfuruş / cebbâr-ı hodfuruş

 • Kendini beğendirmeye çalışan zorba.

cihanpesendane / cihânpesendâne

 • Bütün dünyanın beğenip hayran kaldığı gibi.
 • Dünyanın beğeneceği şekilde.

derece-i kıymet ve rağbet ve ehemmiyet

 • Kıymet, beğenilme ve önem derecesi.

dilpesend / دل پسند

 • Gönlün beğendiği. (Farsça)

ecr

 • İyilik, mükâfât, ücret, karşılık. Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği işleri yapanlara verdiği sevâb.

egoist

 • Bencil, hodpesent, hodbin, kendini beğenmiş, menfaatperest.

ehl-i islam / ehl-i islâm

 • Müslümanlar. Peygamber efendimizin bildirdiklerinin hepsini beğenen, kalbiyle inanıp, diliyle söyleyen müslüman.

ehl-i vifak

 • Beğenilen işlerde birbirine muvafakat edip uyanlar, anlaşanlar.

enaniyet / enâniyet

 • Kendini beğenip büyük görme, bencillik. Egoistlik.

enaniyet-i nefsiye / enâniyet-i nefsiye

 • Nefsin bencilliği, kedini beğenmesi.

enaniyet-i taassubkarane / enaniyet-i taassubkârâne

 • Kendisini beğenme ve üstün görmede çok katı ve inatçı davranma.

enaniyetsiz / enâniyetsiz

 • Kendini beğenmeme, gurursuz.

evleviyet

 • Daha öncelik. Başta gelir olmak. Daha beğenilir. Daha münâsip olmak.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fahşa / fahşâ

 • Çirkin. Dînin ve aklın beğenmediği şeyler.

fahurane

 • Kendini beğenerek. Kendini medhederek. Çok övünerek. (Farsça)

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

fena fillah / fenâ fillah

 • Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.

feylesof

 • Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatıp, yaldızlı, heyecanlı sözlerle inandırmaya çalışan kimse. Felsefeci.

firavunluk

 • Firavun gibi kendini beğenen, kendini üstün gören.

gayret-i ilahiyye / gayret-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın kullarından beğenmediği hallerin ayrılmasını istemesi, böyle şeylere rızâ göstermemesi.

gıpta

 • Beğeni, hayranlık.

giran-ser

 • (Çoğulu: Giranserân) Mağrur, kibirli, gururlu, kendini beğenmiş. (Farsça)

giran-seri / giran-serî

 • Kibirlilik, mağrurluk, enaniyetli oluş, kendini beğenmişlik. (Farsça)

giranser / girânser / گران سر

 • Mağrur, kendini beğenmiş, kasıntı. (Farsça)

gıtrif

 • Mütekebbir, gururlu, kendini beğenmiş.

gurur / gurûr

 • Kendini beğenme duygusu, böbürlenme.

guss

 • Leîm, zayıf adam.
 • Bir şeyi beğenmeyip ayıplamak.

güzide / güzîde

 • (Güzin) Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş. (Farsça)

güzide-gan / güzîde-gân

 • (Tekili: Güzide) Seçkinler, beğenilmişler, seçilmiş olanlar. (Farsça)

güzide-suhen / güzîde-suhen

 • Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan. (Farsça)

hadaka

 • Elmas.
 • Her görüp beğendiğini aldırmak için kocasına teklif eden kadın.

hamiyet-füruş

 • Kendini beğenerek vatanı ve milleti koruma noktasında çok gayretli olduğunu iddia eden.
 • Kendini beğenip hamiyetli olduğunu iddia eden. Hamiyetli olduğunu göstermeğe çalışan. (Farsça)

harekat-ı müstahsene / harekât-ı müstahsene

 • Herkesin beğendiği güzel davranış ve hareketler.

hasenat / hasenât

 • Allahü teâlânın beğendiği işler, iyilikler. Hasenenin çokluk şekli.

hatır-ı şeytani / hâtır-ı şeytânî

 • Günâhı beğenmeye, süslemeye, güzel göstermeye dâir kalbe şeytan tarafından getirilen düşünce. Buna vesvese denir.

hayr

 • İyilik. Dînin ve aklın beğendiği, güzel ve faydalı gördüğü şey.

hayran / hayrân

 • Takdirkârlığından dolayı şaşa kalmış. Çok takdir etmiş. Çok beğenmiş.
 • Çok beğenmiş, şaşıp kalmış.

hayrat / hayrât

 • Sevâb kazanmak için yapılan Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, bütün iyilikler, hayırlar.

hil'at

 • Yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata giydirdiği kıymetli, süslü elbise. Kaftan.

hınzır

 • (Çoğulu: Hanâzır) Domuz. (Beğenilmeyen birisine hakaret için mecazen söylenir.)
 • Pis ve katı kalbli kimse.

hiyela

 • Kibir, gurur, enaniyet, kendini beğenmişlik.

hıyere

 • Beğenme, seçme. Benzerlerinden ayırma.
 • Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, ayrılmış.

hod-pesend

 • Kendini beğenen.

hodbin / hodbîn / خُودْب۪ينْ

 • Kendini gören, kendini beğenmiş.

hodbinane

 • Kendini beğenerek, kibirli bir şekilde.

hodfikir

 • Kendi fikrini beğenen.

hodfikirlik

 • Sadece kendi düşüncesini beğenme; düşüncelerinde bencil davranma.

hodfuruş

 • Kendini beğenerek satmaya çalışmak.
 • Kendini beğendirmeğe çalışan. Övünen. (Farsça)

hodfuruşane / hodfuruşâne / hodfurûşâne

 • Kendini beğendirmeye çalışır bir şekilde.
 • Kendini övüp beğendirmeye çalışarak.

hodfuruşluk

 • Kendini beğendirmeye çalışmak, övünmek.

hodfüruşluk

 • Kendi kendini beğenme, pahalıya satma.

hodgam / hodgâm

 • Bencil, egoist, kendini beğenmiş.
 • (Hodkâm) Kendi keyfini düşünen. Kendini beğenmiş. (Farsça)
 • Kendini beğenmiş, bencil.

hodkam / hodkâm / خودكام

 • Kendini beğenmiş, kendini düşünen. (Farsça)

hodperest

 • Mağrur. Kendini çok beğenen. Kibirli. (Farsça)
 • Kendini çok beğenen, kendine tapan.

hodpesend

 • Kendini beğenen.
 • Kendini beğenen.
 • Kendini beğenen. Mağrur. (Farsça)

hodpesendane / hodpesendâne

 • Kendini beğenerek, mağrur bir şekilde.
 • Kendini beğenmişcesine.

hodpesent

 • Kendini beğenen.

hoşayende

 • (Çoğulu: Hoşâyendegân) Hoşa giden, hoşlanılan, beğenilen. (Farsça)

hudapesend

 • Allah'ın beğeneceği şey. (Farsça)

i'cab

 • Şaşırtmak. Hayran etmek. Hayrete düşürmek.
 • Hodpesendlik. Kendini beğenmişlik.

ibka

 • Bâkileştirmek. Devamlı etmek. Azletmeyip yerinde bırakmak. Yerinde devamlı etmek.
 • Tayinleri her sene, bir sene müddetle yapılan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi.
 • Mc: Sınıfta bırakmak.<

iftihar

 • Övünmek. Kendini beğenircesine kendinden ve yaptıklarından bahsetmek.
 • Başkasının iyi bir hali ile sevinmek.

iman-ı makbul / îmân-ı makbûl

 • Mü'minlerin (Peygamber efendimizin söylediklerinin hepsini beğenip kalben kabûl edenlerin) îmânı.

imtinan

 • Çok sevilen ve beğenilen bir şeye nail olmak.

inbiga

 • Liyâkat, lâyıklık, beğenilme.

intihab

 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.

irtiza'

 • (Rıza. dan) Razı olma, rıza gösterme, uygun ve münasib bulma. Kabul etme.
 • Beğenme, seçme.

istihsan / istihsân / استحسان / اِسْتِحْسَانْ

 • Beğenmek, güzel bulmak. Bir şeyin iyi olduğu kanaatında bulunmak. Beğenilmek.
 • Fık: Kıyası terkedip, nassa, yani, âyet ve hadis-i şeriflerin hükümlerine en uygun olanı almak. Şeriatta; zorlaştırmayan hükümle, râcih delil ile amel etmektir.
 • Beğenme, iyi ve güzel bulma.
 • Beğenme, güzel bulma.
 • Beğenme.
 • Güzel bulma, beğenme. (Arapça)
 • Beğenme.

istihsan edici

 • Beğenen, güzel bulan.

istihsan etme

 • Beğenme, güzel bulma.

istihsan etmek

 • Beğenmek, güzel bulmak.

istihsan-ı akli / istihsan-ı aklî

 • Akıl tarafından beğenilme, güzel bulunma.

istihsancı

 • Güzel bulan, beğenen.

istihsanen

 • Beğenerek, istihsan ederek.

istihsankarane / istihsankârâne / istihsânkârane

 • Güzel bulup beğenerek.
 • Beğenircesine.

istikamet / istikâmet

 • Allahü teâlânın beğendiği, doğru, hak yolda bulunma.

istikrah / istikrâh

 • Beğenmeme, kötü ve kerih görme.
 • Bir şeyi kötü ve kerih görmek. Beğenmemek, nefret etmek. Bir şeyi cebir ve ikrah ile işlemek.
 • Kerih ve kötü görmek, tiksinmek bir şeyi beğenmemek, bir şeyi zorla yapma.

istinaf

 • Baştan başlamak. Yeniden başlamak.
 • Gr: Sözün başlangıcı.
 • Huk: Dâvâ Mahkemesinin verdiği hükmü beğenmeyip bozulmasını daha üst mahkemeden istemek. Dâvâ mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim.

istisvab

 • (Savab. dan) Doğru bulma, mâkul görme, beğenme.

istisvaben

 • Beğenerek, doğru bularak, mâkul görerek.

istisvabgerde

 • Beğenilmiş. Doğru bulunmuş, tasvib olunmuş, mâkul görülmüş. (Farsça)

istizmam

 • Zemmetme, yerme, tenkid etme.
 • Kötü ve beğenilmeyen işler yapma.

kafir / kâfir

 • İslâmiyette inanılması lâzım olan şeylerin hepsine veya birine inanmayan, dînin emirlerini beğenmeyen, hafife alan, alay eden.

kalb tasfiyesi

 • Kalbi, İslâmiyet'in beğenmediği şeylerden, günâhlardan, kötü düşüncelerden kurtarmak, temizlemek.

kaside-i bürde

 • Hazret-i Peygamber (A.S.M.) önünde meşhur Arab Şâiri Ka'b bin Züheyr'in okuduğu kasidenin adı olup, bu kasideyi Peygamber Aleyhissalâtü vesselâm beğenmiş, mükâfat ve iltifat eseri olarak da kendi hırkasını ona giydirdiğinden bu isimle meşhur olmuştur.

kemal-i gurur / kemâl-i gurur

 • Tam bir gurur, kendini beğenmişlikle aldanma.

kemal-i hayret ve istihsan / kemâl-i hayret ve istihsan

 • Tam bir hayret ve beğenmişlik.

kemal-i istihsan / kemâl-i istihsan

 • Tam bir beğeni, güzel buluş.

kemal-i takdir / kemâl-i takdir

 • Eksiksiz bir takdir; çok beğenme.

kemal-i takdir ve tahsin / kemâl-i takdir ve tahsin

 • Mükemmel bir takdir ve güzel bulma; çok beğenme.

kötü huy

 • Dînin ve aklın beğenmediği huy.

kuftehar

 • Köfte yiyen. (Farsça)
 • Geveze, çenesi düşük. (Farsça)
 • Şarlatan. Kendini beğenmiş. (Farsça)
 • Çapkın. (Farsça)

lütufname-i fazılane-i mergube / lütûfname-i fâzılane-i mergube

 • Beğeniyi ifade eden üstün, yüksek iltifatlara mazhar olan mektup.

ma'ruf / ma'rûf

 • Dînin ve aklın beğendiği şey.

ma'siyyet

 • İtâatsizlik, isyân. Günâh olan işler, Allahü teâlânın beğenmediği şeyler; Allahü teâlânın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiğini yapmak, haramlar. Allahü teâlânın yasak ettiği şeyler, günahlar.

mağrur / مغرور

 • Gururlu, kendini beğenmiş. (Arapça)
 • Mağrûr olmak: Gururlanmak. (Arapça)

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

mağrurane / mağrûrane / مغرورانه

 • Gururlanarak, kendini beğenerek. (Arapça - Farsça)

mahmud-üş şiyem

 • Medhedilecek huylara sâhib olan. Beğenilen ve takdir edilen hasletler kendinde bulunan.

mahyere

 • Muhayyerlik, beğenip seçmede serbestlik.

makbuh

 • Beğenilmeyen. Çirkin ve kabih görülen.

makbuha

 • Kabih olan ve hoşa gitmeyip beğenilmeyen hâl veya iş.

makbul / مقبول

 • (Makbule) Kabul olunan. Beğenilen. Sevablı.
 • Kabul edilen, beğenilen. (Arapça)

makbuliyet

 • Beğenilmişlik, makbullük.

makduh

 • (Kadh. den) Beğenilmemiş, ayıp.

manzur

 • Görülen, bakılan, nazar edilen.
 • Beğenilen.

maşaallah / mâşâallah

 • Allah dilemiş ve ne güzel yapmış ve Allah nazardan saklasın gibi anlamlara gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.
 • Beğenilen şeyler görüldüğünde söylenilen; "Bu, Allahü teâlânın dilediği ve ihsân ettiği şeydir" mânâsına mübârek bir söz.

masbu'

 • Kibirli, gururlu, mağrur. Kendini beğenmiş.

me'nus

 • Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş.
 • Beğenilmiş. Mergub.

me'sur

 • Ecdaddan rivayet edilen.
 • Meşhur.
 • İtibarlı. Beğenilmiş olan.
 • Rivayet yolu ile öğretilmiş meşhur ve mühim haberler.
 • Bir kılınç ismi.

mebrur

 • Hayırlı. Makbul. Beğenilmiş. Sadık olmakla makbule geçmiş olan.

mejeng

 • Keder, hüzün, tasa, gam. (Farsça)
 • Hoşa gitmeyen, beğenilmeyen, nefret edilen, iğrenilen. (Farsça)

mekarim / mekârim

 • (Tekili: Kerem) Keremler. İyilikler.
 • Güzel ahlâk sahibi olmak.
 • Ahlâk-ı hamide, Cenâb-ı Hakk'ın sevdiği, beğendiği güzel ahlâk.

mekruh / mekrûh

 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

mektub-u mergub / mektub-u mergûb

 • Rağbet edilen, çok beğenilen mektup.
 • Rağbet edilen, çok beğenilen mektup.

memduh / memdûh

 • Beğenilmiş. Medholunmuş. Övülmüş.
 • Fık: Peygamberimizin (A.S.M.) sevmiş olduğu hareket, iş.
 • Beğenilen, övülen.

memduhiyyet

 • Makbul oluş. Makbullük. Beğenilmiş oluş.

memnun

 • (Minnet. den) Hoşnud. Razı. Minnet altında bulunan. İyiliğe nâil kılınmış. Çok muteber olan şey. Çok beğenilen. Ölçülü ve hesaplı olan.
 • Kesilmiş.

mendub

 • Yapılması beğenilen iş. Şeriatın yasak etmediği veya emretmediği iş olmakla beraber yapılmasında sevab ve mendubiyet olan amel. Müstehab.
 • İyilikleri anlatılarak arkasından gözyaşı döküp ağlanan ölü.

mergub

 • Rağbet edilmiş. Beğenilmiş. Çok kıymet verilen. Çokları tarafından istenen.
 • Rağbet edilen, beğenilen.

mergup

 • Beğenilen, taleb edilen, istenilen.

meshut

 • Beğenilmeyen iş.

meşkur / meşkûr / مشكور

 • Övülen, beğenilen. (Arapça)

mezmum / mezmûm

 • Yerilmiş, beğenilmemiş ayıplanmış.
 • Yerilen, kötülenen, beğenilmemiş, çirkin.

mu'teber

 • İtibâr gören. Beğenilen.
 • İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen.

mu'teriz

 • İtiraz eden. Kabul etmeyen. Bir şeyi beğenmeyip bozulmasını isteyen, aksini iddia eden.

muallakat-ı seb'a / muallâkat-ı seb'a

 • Yedi askı; Kur'ân nâzil olmadan önce, cahiliyet devrinde meşhur Arap şairlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yazılar ve şiirler.

muallekat-ı seb'a

 • (Yedi askı) Kur'ân henüz nâzil olmadan, câhiliyet devrinde meşhur Arap şâirlerinin en beğenilmiş şiirlerinden, Kâbe'nin duvarına astıkları yedi meşhur kaside.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

muhayyer

 • (Hayr. dan) Seçilmesi serbest olan. Seçmece. Beğenmece.
 • Seçilmesi serbest olan seçmece, beğenmece.

muhayyir

 • İlmî şeyler arasında seçim yaparak beğenmeyi serbest eden. Muhayyer kılan.

mukadder

 • Tâyin olunmuş.
 • Kısmet. Kader. Miktarı tâyin ve takdir olunmuş olan.
 • Kazâ.
 • Kıymeti biçilmiş.
 • Beğenilmiş.
 • Yazılmış olan.
 • Edb: Yazılı olmayıp da sözün gelişinden anlaşılan. Lafzan zikredilmeyip, mânen murad edildiği anlaşılan. Meselâ: Kur'an-ı Ker

mukaddir

 • Takdir eden. Bütün mahlukatın ve her şeyin esaslarını tanzim ve takdir edip sıralayan. Allah (C.C.). Bir şeyin kıymetini biçen, takdir eden. Beğenen.

munika

 • Hoşa giden, beğenilen şey. Güzel.

murteza

 • Beğenilmiş. Seçilmiş. Makbul. Rağbet gören. Beğenilen.
 • Hz. Ali'nin (R.A.) bir lâkabı.

mürteza / mürtezâ

 • Beğenilmiş, seçilmiş, ihtiyar olunmuş.
 • Beğenilmiş, râzı olunmuş mânâsına hazret-i Ali'nin lakabı.

murzia

 • (Rızâ. dan) Çocuğa süt emziren. Meme veren. Sütnine. Bebeğe süt vermek üzere para ile tutulmuş kadın.

müşarata / müşârata

 • Şartlaşma, sözleşme. Nefs muhâsebesinin (nefsi hesâba çekmenin) ilk basamağı olup, Allahü teâlânın beğendiği işleri yapma, beğenmediklerinden sakınma ve âhirete hazırlanma husûsunda nefsle sözleşme.

müşkil-pesend

 • Zorla beğenen. Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. Zorlaştıran. (Farsça)

müşkil-pesendan / müşkil-pesendân

 • (Tekili: Müşkil- pesend) Herşeyi kolay kolay beğenmiyenler.

müşkilpesend / مشكل پسند

 • Zor beğenen.
 • Güç beğenen. (Arapça - Farsça)

müşkilpesent

 • Zor beğenen.

müşkülpesent

 • Aşırı itina gösteren, titiz, zorla beğenen.

müstahsen / مُسْتَحْسَنْ

 • Beğenilen. Güzel ve herkesin beğendiği.
 • Dinimizin güzel gördüğü şeylerin her biri.
 • Güzel karşılanan, beğenilen.
 • Beğenilen.
 • Beğenilen.

müstahsin

 • Beğenen, iyi gören, iyi bulan.
 • Beğenen, güzel bulan.
 • Beğenen.

müstahsinane / müstahsinâne

 • Beğenerek, güzel bularak.
 • Beğenerek, beğenmek suretiyle, beğenircesine. (Farsça)

müstakbeh

 • (Kubh. dan) Tiksinilen, beğenilmeyen, kabih görülen.

müstakbih

 • (Kubh. dan) Tiksinen, beğenmiyen.

müstehab

 • Sevilen, beğenilen. Peygamber efendimizin bâzan âdet olarak yaptıkları; yapılınca sevâb verilen yapılmayınca günâh olmayan şeyler.

müstehabb

 • Sevilen, beğenilen.
 • Farz ve vacip olmayıp da yapılması sevap olan iş, hareket.

müstelim / müstelîm

 • (Levm. den) Beğenilmeyecek iş yapan.

müsterat

 • İhtiyar olunmuş, beğenilmiş, seçilmiş.

mütekebbir / متكبر

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.
 • Kendini beğenmiş, şişinen, büyüklenen. (Arapça)

mütekebbirin / mütekebbirîn

 • (Tekili: Mütekebbir) Tekebbür edip kibirlenenler. Kendini beğenmişler.

na-marzi

 • Beğenilmeyen, arzu ve isteğe uygun olmayan. (Farsça)

na-mergub

 • Beğenilmeyen, rağbet olunmayan. (Farsça)

na-pesend

 • Beğenilmez. (Farsça)

name-i mergube / nâme-i mergube

 • Rağbet edilen, beğenilen mektup.

nasihat / nasîhat

 • Dînin ve aklın beğendiği şeyleri tavsiye, öğüt.

naz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)

nazar değmesi

 • Göz değmesi, bâzı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuâların, canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebeb olması.

nazar-ı istihsan

 • Güzel gören ve beğenen bakış.

nefais

 • (Tekili: Nefise) Değerli, güzel ve beğenilir şeyler.

nefais-perest

 • Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Farsça)

nefaset

 • Beğenilir olmak, kıymetlilik, değerlilik, çok güzellik, pek iyilik. Nefis ve mergub olmak.

neffac

 • Mütekebbir. Kendini beğenen. Mağrur.
 • Şişkin.

nefis

 • Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi.
 • Can, kişi, kendi, öz varlık.
 • Bir şeyin zatı olan kendisi.
 • Pek beğenilen, pek güzel, pek iyi.

nefsaniyet

 • Kendini çok beğenmişlik.
 • Gizli düşmanlık, garez, kin.
 • Nefsini çok beğenmişlik.
 • Gizli düşmanlık, garez, kin.

nihvar

 • Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş adam. (Farsça)

nikkirdar

 • (Nîk-kirdâr) Hareket ve davranışları iyi ve beğenilir olan. (Farsça)

nikter

 • (Nik-ter) Çok beğenilmiş, çok iyi. (Farsça)

nübüvvet

 • Peygamberlik; insanları Allahü teâlânın beğendiği yola kavuşturmak, onlara doğru yolu göstermek için Allahü teâlâ tarafından seçilmiş kimselere verilen peygamberlik vazîfesi.

nühat

 • Mağrur ve kibirli kimse. Kendini beğenmiş insan.

örf

 • İslâm hukûkunun kaynaklarından; dînin ve aklın güzel gördüğü, beğendiği şey.

örf-i nas / örf-i nâs

 • İnsanların âdet edindikleri, beğendikleri alışkanlık hâlleri, an'aneleri ve telâkkileri. (Farsça)

pesend / پسند

 • Beğenmek, kabul eylemek. Beğenici. Muvâfık. (Farsça)
 • Beğenen.
 • Beğenen. (Farsça)

pesendane / pesendâne

 • Beğenecek yolda, beğenmek suretiyle.

pesendide / pesendîde / پسندیده

 • Beğenilmiş, seçilmiş, müntehab. (Farsça)
 • Beğenilmiş, makbul. (Farsça)

propaganda

 • Bir fikri, ya da malı beğendirmek için yapılan ilân, reklâm.

radiyen

 • Razı olarak, beğenilerek, hoşnud olmak suretiyle.

rağbet-i amme / رَغْبَتِ عَامَّه

 • Umûmun beğenmesi ve kabullenmesi.

rağbet-i umumiye

 • Umum tarafından rağbet edilip beğenilme. Herkes tarafından istenme.

rağbetli

 • Beğenilen, taleb edilen, istenilen.

reddiye

 • Bir mes'ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek.

rıdvan / rıdvân

 • Allahü teâlânın râzı olması, beğenmesi.
 • Cennet meleklerinin büyüğü, başı, reisi.

rüşd

 • Hak, doğru yol. Allahü teâlânın birliği (tevhid) inancı.
 • Aklın kuvvetli ve tamam olması. Malını dînin ve aklın beğendiği yere sarf etmek, boş yere harcamamak, telef etmemek.

şabaşhan / şabaşhân

 • Beğenip alkışlayan. (Farsça)

salih amel / sâlih amel

 • Allahü teâlânın beğendiği iş.

salihat

 • Dine uygun iyi hareketler. Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın beğeneceği işler, iyilikler.
 • Hayır ve hasenat sâhibi müslüman kadınlar.

şarid

 • Tutunup beğenilmiş ve yayılmış şiirler.
 • Şiir tarzındaki ata sözleri.

savabdide

 • Doğru ve haklı görülmüş. Beğenilmiş. (Farsça)

sefahet / sefâhet

 • Aklın az ve hafîf olması. Malını dînin ve aklın beğenmediği yerlere sarfetme. Lüzumsuz harcama. Süse, eğlenceye ve her türlü kötülüğe, harama düşkünlük. Akıl azlığı.

serb

 • (Çoğulu: Sürub) İçyağı.
 • Helâk olmak.
 • Bozulmak, fâsid olmak.
 • Beğenmeme. Azarlama. Çekiştirme.

seyr-i fillah

 • Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme. Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O'nun sevdiklerini sevmek ve O'nun sevdikleri kendine sevgili olmak).

sohbet

 • Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması.

sünnet-i seyyie

 • İslâmiyet'in yasak ettiği, sonradan ortaya çıkan, kötü, beğenilmeyen şeyler. Peygamber efendimiz ve dört halîfesinin zamânında bulunmayıp da, onlardan sonra, dinde meydana çıkarılan ibâdet olarak yapılan şeyler. Bid'at.

sürri / sürrî

 • Göbekle alâkalı. Göbeğe ait.

ta'at / tâ'at

 • İbâdet. Allahü teâlânın beğendiği, râzı olduğu şeyler. Hasene.

tabasbus

 • Yaltaklanmak. Kendini küçülterek riyakârlıkla kendini beğendirmeğe çalışmak.
 • Yaltaklanma, kendini küçülterek başkasına beğendirmeye çalışma.
 • Yaltaklanma, kendini küçülterek beğendirmeye çalışma.

tabasbusat

 • Dalkavukluklar, kendini küçülterek başkasına kendini beğendirmeye çalışmalar.

tahayyür

 • Beğenip seçmek, muhayyer olmak.

tahsin / تحسين / tahsîn / تَحْس۪ينْ

 • Beğenmek ve alkışlamak.
 • Tezyin eylemek, güzelleştirmek.
 • İyi ve güzel bulmak.
 • Beğenme, güzelliğini ilân etme.
 • Beğenme, güzel görme.
 • Beğenme.
 • Beğenme, güzel bulma, takdir etme. (Arapça)
 • Beğenme.

tahsin etme

 • Beğenme, güzelliğini ilân etme.

tahsin-i kelam / tahsin-i kelâm

 • Bir sözü beğendiğini ifade etmek. Sözü güzelleştirmek.

tahsinat / tahsinât

 • Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.
 • Tahsinler, beğenmeler.

tahsinhan / tahsinhân

 • Aferin diyen. Beğenip alkışlayan. (Farsça)

tahsinkarane / tahsinkârâne

 • Beğenerek.

tahsinkerde

 • Beğenilmiş. (Farsça)

takazzür

 • İstikrah etmek, kerih görmek, beğenmemek.

takbih / takbîh

 • Çirkin görmek. Beğenmemek.
 • Kabahatli bulmak.
 • Kötü gördüğünü bildiren söz söylemek.
 • Çirkin görmek, beğenmemek, kabahatli bulmak, kötü gördüğünü bildirmek.

takdih

 • Beğenmeme, zemmetme.
 • Atın belini inceltmek.

takdir / تقدیر

 • Beğeniyi dile getiren ifade.
 • Belirleme, ölçüleme, beğenme.
 • Değerlendirme. (Arapça)
 • Beğenme. (Arapça)
 • Tanrı'nın isteği. (Arapça)
 • Takdîr edilmek: (Arapça)
 • Değerlendirilmek. (Arapça)
 • Beğenilmek. (Arapça)
 • Değer biçilmek. (Arapça)
 • Takdîr etmek: (Arapça)
 • Değerlendirmek. (Arapça)
 • Beğenmek.< (Arapça)

takdir eden

 • Beğendiğini dile getiren.

takdirkar / takdirkâr

 • Takdir eden, beğeniyi ifade eden.

takdirname

 • Bir işin beğenildiğine ve istihsan edildiğine dâir alâkadarların imzasını taşıyan yazı. Beğenildiğine dair yazılı kâğıt. (Farsça)

takriz / takrîz / تقریض

 • (Karz. dan) Ödünç vermek.
 • Bir şeyi veya bir eseri beğendiğini söylemek. Beğendiğini bildiren yazı yazmak. Bir eserin takdir ve tahsin edildiğini bildiren yazı yazmak.
 • Birşeyi veya bir eseri beğendiğini söyleme ve bu gayeyle yazılan yazı.
 • Borç verme. (Arapça)
 • Kitaba beğeni yazısı yazma. (Arapça)

takrizname / takriznâme

 • Bir eser hakkında yazılan övgü ve beğeni yazısı.

teessüf

 • Eseflenmek. Kederlenmek.
 • Beğenmemek ve râzı olmadığını ifade etmek.

temeddüh

 • Kendi kendini övmek. Kendini beğendirmeğe çalışmak. böbürlenmek.

tercih

 • Üstün tutmak. Bir şeyi diğerinden fazla beğenmek, fazla itibar etmek.

teveccüh-ü ilahi / تَوَجُّهُ اِلٓهِي

 • Allahın beğenerek (rahmetiyle) yönelmesi.

teveccüh-ü nas / teveccüh-ü nâs

 • İnsanların, bir kimseyi beğenip, ona teveccüh etmeleri ve medh ü senâ etmeleri.

tezkiye-i nefs

 • Nefsi, İslâmiyet'in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek.
 • Nefsini beğenme, insanın kendindeki nîmetleri, iyilikleri, kendinden bilip, Allahü teâlânın verdiğini düşünmemesi. Bu nîmetlerin Allahü teâlâdan geldiğini bilip, kendinin kusurlu olduğunu düşünmek

ucb / عجب

 • (Ucub) Kibir, gurur. Kendini beğenmişlik. Ameline, yaptıkları işe güvenmek.
 • Varlığı nâdir olan şeyi görünce istiğrab etmek hâli.
 • Yabancı kadın taifesiyle beraber oturmak ve konuşmaktan pek hoşlanan.
 • Kibir, kendini beğenme.
 • Kendini başkasından üstün bilmek, ayıplarını görmeyip kendini beğenmek, yaptığı ibâdetleri, iyilikleri beğenerek, bunlarla övünmek.
 • Kendini beğenme. (Arapça)

ucub

 • Kendini beğenme.

ucüb

 • Kendini beğenme, kibir.

ucub / عُجُبْ

 • Kendini beğenme.

unuşe

 • Refah, huzur, rahatlık.
 • Adâlet. Merhamet.
 • Şarap.
 • Beğenme.

vedud / vedûd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün yarattıklarına ihsân eden, onlara iyilik ve ihsân etmeyi seven, beğenen Allahü teâlâ.

velvele-i istihsan / وَلْوَلَۀِ اِسْتِحْسَانْ

 • Beğenmenin yüksek sesle ifadesi.

zemaim

 • (Tekili: Zemime) Kötü haller. Beğenilmeyen, sevilmeyen hal ve hareketler.

zemime / zemîme

 • Zemme müstehak olan. Beğenilmeyen kötü hal ve hareket.
 • Beğenilmeyecek kötü hal ve davranış.

zevk / ذوق

 • Beğeni, hoşlanma. (Arapça)
 • Tat. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın